Troskongregationens prefekt får ej
förlängt mandat

 


(katobs.se) Vatikanen meddelade idag den 30 juni att Troskongregationens prefekt, kardinal Gerhard Ludvig Müller, ej får förlängt mandat som brukligt, detta efter bara fem år på posten. Kardinalen innehar en nyckelposition som ledare för den kongregation som har att övervaka trons och moralens renhet och i viss mån även bromsa förändringar som inte är välgrundade. Kardinal Müller har ständigt försökt framhålla kyrkans oföränderliga lära i lojalitet med påven. Men redan från början av detta pontifikat har det visat sig att den relation som var så stark mellan påven S. Johannes Paulus II och den tidigare prefekten för Troskongregation, kardinal Joseph Ratzinger, inte har infunnit sig.

Kardinal Ratzinger innehade posten från 1981 till 2005, i nästan 25 år alltså. Påve Franciskus har till mångas förvåning aldrig refererat till Troskongregationen i lärofrågor, utan hellre till utomstående, som kardinal Walter Kasper och kardinal Oscar Maradiaga. Han har även låtit tidningar förmedla svar i lärofrågor. Troskongregationen under kardinal Müller har inte utkommit med några klargörande dokument, vilken vi var vana vid från tidigare. Enligt kardinal Müller har det inte varit möjligt på grund av att påven ej har önskat detta. I en intervju nyligen förklarade kardinal Müller i debatten om påvens exhortation Amor laetitia, att han fann det främmande att kräva av påven svar på lärofrågor, vilket framförts av fyra kardinaler. Särskilt när det gäller frågor som är så grundläggande att ingen ens kan tänka sig en förändring.

Påven har även sagt upp tre av kardinal Müllers närmaste medarbetare. "Det fanns kompetenta människor", sa kardinal Müller. Men inte ens hans egen kompetens har räckt för en förlängning. Vid klockan 12 på fredagen fick han veta av påven Francis själv att denne ville ha en ny prefekt för Troskongregationen. "Det stör mig inte," sade 69-åringen, leende. "Alla måste gå i pension vid någon tidpunkt." Han kommer att stanna kvar i Vatikanen, så mycket han bestämt. "Jag ska göra vetenskapligt arbete, fortsätta att utöva min funktion som kardinal och göra vad jag kan i vård av själar. Jag har nog att göra i Rom. "

Som efterträdrare har ärkebiskop Luis Ladaria Ferrer SJ, sekreterare vid Troskongregationen sedan 2008, utsetts. Han är 74 år, bördig från Mallorca och expert på kyrkofäderna.

Att både påven och hans närmaste man tillhör jesuitorden är fullständigt unikt. Mellan år 1773 och 1814 var orden förbjuden genom ett påvligt dekret att verka i de flesta länder.

Se intervju med kardinal Müller från maj 2017(EWTN)
Se även:
Ledare: Förändringarnas farliga passion
och
Äktenskapet - kristalliserad sanning eller ämne för omtolkning?
och
Nådens kraft

20170701

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved