13 maj 1981:
En dag att minnas

 

 

För fyrtio år sedan ägde det chockerande mordförsöket på Johannes Paulus II rum. Detta på själva Petersplatsen. Det är en dag som kom in i vårt kollektiva minne - ty kärlek och bön besegrade hat.

av Alessandro Gisotti

Det finns datum som påminner oss inte bara om saker vi läser om i historieböcker utan också om historien vi har levt. Dessa kraftfulla händelser är outplånligt inskrivna på sidorna i våra egna liv. Intrycket från dessa händelser är så starkt att vi även många år senare kan komma ihåg var vi var och vad vi gjorde när nyheterna om vad som hände nått oss.

Den 13 maj 1981 är utan tvekan ett av dessa datum. Den dagen bröt en händelse som ansågs omöjlig och ofattbar ut i verkligheten: en attack mot påven på Petersplatsen. Fyrtio år senare framkallar det fortfarande frossa när man påminner om den dramatiska händelseförloppet, ljuden och ljudet som utbröt den våreftermiddagen. Klockan 17:19 tog Johannes Paulus II - under sitt vanliga besök bland de troende som samlades för onsdagens allmänna publik - upp en liten flicka i armarna och gav henne sedan till sina föräldrar. Några ögonblick senare hördes det öronbedövande ljudet av ett skott och sedan ett nytt. Påven, skjuten i buken, kollapsade i det öppna fordonet som tog honom runt torget. Hektiska ögonblick. Människor var chockade. Först förstod de inte och kunde inte tro vad som hade hänt.

Några kom ihåg att just den dagen, den 13 maj ungefär 64 år tidigare, hade Vår Fru visat sig för Fatimas herdebarn.

Många pilgrimer brast ut i tårar. Andra knäböjde i bön, vissa använde rosenkransen som de hade tagit med sig för att påven skulle välsigna. Några kom ihåg att just den dagen, den 13 maj ungefär 64 år tidigare, hade Vår Fru visat sig för Fatimas herdebarn. Påven, känd för sitt motto Totus tuus, Maria! överlämnades sedan av Guds folk i händerna på Jungfru Maria. Johannes Paulus II skulle senare förlita sig på att det var just den Saliga Moderns ingripande som han tillskrev sin överlevnad. Om någons hand ville döda honom, omriktade en annan kraftfullare hand kulan och räddade hans liv.

Mycket snabbt, den eftermiddagen den 13 maj, utstrålade det böner snabbt i koncentriska kretsar från Vatikanen och omfamnade hela världen. Bön blev det spontana svaret från miljontals människor så snart de fick veta att påven kämpade mellan liv och död.

Om någons hand ville döda honom, omriktade en annan kraftfullare hand kulan och räddade hans liv.

Fader Jorge Mario Bergoglio, SJ, den framtida påven Franciskus, bad också under dessa timmar. Vid den tiden var han rektor för Colegio Máximo de San José i San Miguel, provinsen Buenos Aires. Även han skakades av vad som hade hänt. Idag berättade påven Franciskus om sitt eget minne av den 13 maj: Han var vid den apostoliska kyrkan i Argentina och träffade nuntien, ärkebiskop Ubaldo Calabresi och den venezuelanska fadern Ugalde före lunchen. Det var då som nuntiatur-sekreteraren, monsignor Claudio Maria Celli, gav honom de fruktansvärda nyheterna.

Det var fantastiskt att, trots ögonblickets känslor, Vatikanradios reporter, Benedetto Nardacci, kunde rapportera live med obruten tydlighet under den veckovisa allmänna audiensen den onsdagen då han tvingades rapportera en händelse som han aldrig skulle ha valt att berätta om. "För första gången", sade Nardacci under sin direktsändning i Vatikanradion, "t talas dt om terrorism även i Vatikanen. Vi talar om terrorism på en plats där ett kärleksbudskap alltid har överförts, ett budskap om harmoni och om fred."

De troendes bön över hela världen var konstant och upphörde inte förrän Johannes Paulus II var utom fara. På vissa sätt kan man säga att bönen följde och skyddade honom fram till slutet av hans jordiska liv, särskilt i tider av lidande och sjukdom, som kulminerade under hans sista dagar på våren 2005.

Den våg av hat som föregick denna kriminella handling var stark, till och med apokalyptisk i vissa avseenden. Ännu starkare skulle emellertid kärlekens och barmhärtighetens kraft vara, som skulle leda hela den efterföljande resan av Johannes Paulus II:s jordiska liv och pontifikat, lysande och samtidigt "mystiskt". Fyra dagar senare bevittnades detta förvånansvärt, när han bad Regina Caeli från sitt rum på Gemelli-sjukhuset där han var för vård. Påve Johannes Paulus II försäkrade sin förlåtelse till den person som försökt mörda honom och kallade honom "den bror som slog mig". Han kallade honom faktiskt sin "bror".

Det skulle vara detta broderskap - okrossbart trots allt som kan hända på jorden, eftersom det är inskrivet i himlen - som skulle vara huvudpersonen återigen ett annat datum, svårt att glömma: Den 27 december 1983. Den dagen besökte Johannes Paulus II attentatsmannen Ali Ağca i Roms Rebibbia-fängelse. Han gjorde besöket offentligt. Som någon observerade: Vid det tillfället ville påven rädda livet på den som ville ta bort det från honom. "Vi träffades som medmänniskor och som bröder", sade påven efter mötet, "eftersom vi alla är bröder och alla händelser i våra liv måste bekräfta broderskapet som kommer av det faktum att Gud är vår Fader".

Det är samma broderskap som påven Franciskus idag visar oss vara den enda vägen framåt för mänsklighetens framtid. 

Från Vatican News med benäget tillstånd

Övers. US

20210513

 

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved