20 mars

 

Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Nya Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan


 

 

 

In memoriam.
Msgr Johannes F. Koch

Vår grundare, msgr Johannes F. Koch

† 20/3 2006

 

Ett liv i kyrkans tjänst
...................................................................................................................................


Tysklands sista birgittinkloster stängs:

Slutet på 500 år av andligt liv -
men kallelser finns

(katobs.se) En märklig historia berättas i tidskriften Der Spiegel. Den har i högsta grad anknytning till vår nationella skyddpatron, heliga Birgitta. Klostret Altomünster i Bayern grundades redan på 700-talet av eremiten helige Alto. Från 1056 fram till 1497 var det ett bendiktinkloster Men 1497 flyttade det in kvinnor i klostret,

birgittasystrar. Det fungerade precis som Vadstena som ett dubbelkloster (ordenssystrar och bröder för bikt och heliga mässan mm) fram till 1803, då den stora sekulariseringen drabbade klostret. Trots detta fortsatte kallelserna komma, och så sent som under andra världskriget fanns där ett sextiotal birgittasystrar. Till artikeln

...................................................................................................................................
Biskop Luigi Negri om äktenskapet:
Klarhet i den traditionella positionen efterlyses

(La Nuova Bussola Quotodiana) ”Inför vår tids allt mera växande förvirring är vi katolska biskopar skyldiga vårt samvete att förkunna den enda omutliga sanningen och den även omutliga sakramentala läran om äktenskapets oupplöslighet enligt kyrkoämbetets tvåtusenåriga och oföränderliga lära.” Så skrev nyligen tre biskopar från Kazakstan - Tomash Peta, metropolitbiskop i Heliga Marias ärkestift i AstanaJan Pawel Lenga,ärkebiskop emeritus i Karaganda och Athanasius Schneider hjälpbiskop i Heliga Marias ärkestift i Astana – i ett digert dokument med titeln ”Förkunnelse om den omutliga sanningen beträffande det sakramentala äktenskapet”. Flera biskopar har undertecknat detta öppna brev - och omedelbart fått känna på konsekvenserna. Det ses - till skillnad från kritiken mot påve Benedikt - hos vissa som en sorts illojalitetsförklaring till påven som person. Men enligt biskop emeritus Luigi Lenga, så måste kyrkan återfå traditionens glans och möta "det grundläggande kravet på sanning, på godhet, på skönhet och rättvisa som finns djupt ner i alla människors hjärta". Ur okunnighet kan bara förvirring komma, menar denne biskop. Till artikeln

...................................................................................................................................


Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Det är en utmärkt utgångspunkt för kontemplation och bön, inte minst nu under fastan.Till artikeln

...................................................................................................................................
 

KATOLSK OBSERVATÖR

är en registrerad tidskrift, grundad 1968. Den har salige påve Paul VI:s välsignelse. Detta är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

       
KATOLSK OBSERVATÖR 2018 All rights reserved