Ledare

Relativismens diktatur mot nya höjder

 

 

Internet kom till våra hem under 1995, detta i samband med att modemen gick ner i pris. Då fanns inte många värdservrar, närmare nittontusen, att jämföra med dagens dryga miljard. Men utvecklingen gick fort. Redan sju år senare var nätet besudlat med olika bedrägliga försök att tjäna pengar. I fronten gick porrindustrin, den var på framkant även tekniskt. Man började tala om nödvändigheten att börja om, med ett Internet2, som skulle präglas av en striktare organisation, med större säkerhet för nationer och inte minst för myndigheter och företag, men även privatpersoner. Detta var alltså redan vid sekelskiftet 2000.

Men ännu för något decennium sedan var våra hårddiskar relativt skyddade. Man laddade ner önskade programvaror, och lagrade det mesta på egen hårddisk. Ute på företagen hade man full kontroll, med egen backup på allt, ofta stod själva servrarna i egna lokaler, och man hade namn på ansvariga personer. Man kunde kontakta en namngiven person som var ansvarig för mailservern och reda ut problemen eller beställa en backup till exempel. Man visste vad man hade i sina datorer och i mailkorgen fanns det ytterst få reklam- och bluffbrev. Man ägde sin mailadress. 

Idag har vi en fullständigt skrämmande situation. Våra hårddiskar är inte längre skyddade. När vi aningslöst installerar ett program så finns det förbindelser med inte  bara leverantören, utan med tusentals andra företag. Med ett program följer femton andra, utan att vi vet om det. Plötsligt "uppdateras" operativsystemet till och med, utan närmare information om vad som installeras. Allt vi gör och sparar finns det åtkomst till från någon annanstans. Att nå dessa företag är omöjligt, att skicka epost och fråga efter ansvariga personer är omöjligt. Det finns inga telefonnummer ens. Samtidigt avkrävs vi på mer och mer personlig information, såsom namn, personnummer, epostadress, telefonnummer, ålder, kön, hobbies...Vi kopplas samman med andra i tredje, fjärde, femte led, eller bara genom att vi besökt en viss webbsite eller har liknande intressen. Våra lösenord lagras lite här och var, samlas till och med ihop, och vi vet inte vilka som har åtkomst till dem och vad som händer när dessa personer byter jobb eller slutar.

Det så kallade molnet är i själva verket en hel sky i informationshimmelen, och att ha kontroll på alla avtal och klickningar är en omänsklig uppgift. (1) Vi loggar ut vår dator från nätet  för att inget ska ske utom vår kontroll - tror vi, tills det kommer upp meddelanden från andra sidan på vårt utloggade skrivbord: Från andra sidan var det inte utloggat!

Men värst av allt är arrogansen hos de stora företagen som nu dominerar totalt, de så kallade "Big Tech"

Men värst av allt är arrogansen hos de stora företagen som nu dominerar totalt, de så kallade "Big Tech". Här finns Microsoft med sina paket som listigt kopplas till de operativsystem som datorerna förses med innan försäljning, nu senast det exceptionellt informationsinsamlande Teams som bland annat Stockholms Stad använder. Här finns Facebook, Twitter, Instagram, YouTube och sist men inte minst Google, som i begynnelsen, för tjugo år sedan bara, var en genialisk sökmotor för webbsidor, men numera med hundratals funktioner kopplar ihop oss med företag, personer  platser... utan att vi har en aning om det. Söker man vägen till flygplatsen med Google Maps kommer avgångstiderna upp på den biljett man beställt via Google Mail till exempel. Och det dröjer inte länge förrän man får reklam för hotell mm på resmålet! Inte bara kartor finns på nätet, även foton på den fastighet man bor i. Har man nämnt en vara i ett telefonsamtal, kommer annonser om den varan i en helt annan applikation osv. 

Spåren efter våra aktiviteter utgör således en handelsvara i mångmiljardklassen. Vi är inte bara kunder och användare; vi är själva varan.

Allt man skriver avläses och sparas, sökord lagras. Även fotografier skannas och ansikten kan igenkännas med särskild programvara. Har något en gång lagts ut, så ligger det kvar, om man än tror man raderat det. Detta gäller även sökningar och besökshistorik. Tillkommer mobiltelefonerna, som öppnar för unika möjligheter att kartlägga hur människor rör sig, vilka affärer de besöker, eller organisationer och vänner, genom exakt platsindikation.

Spåren efter våra aktiviteter utgör således en handelsvara i mångmiljardklassen. Vi är inte bara kunder och användare; vi är själva varan och programmen vi använder är lockbeten.

Nu har det gått så långt att president Trumps eget Twitterkonto har stängts ner för gott, med hänvisning till att det han kanske kommer att skriva där (sic) kan komma att handla om uppvigling.

Men det är inte bara affärsaktiviteter som sker i det fördolda: Utvecklingen går mot en sorts totalitär världskultur, där inte bara statsmakter, utan även mäktiga medianätverk med ytterst manipulativa metoder skapar opinioner och värdeskalor och kontrollerar alla "uppstickare" genom ett sorts tyst konsensus hos de stora medierna att aldrig citera eller länka till dem. Det går ner på individnivå så att det inte är sakfrågan längre som bedöms, utan personen, utifrån en ofta ideologisk förutfattad mening. Allt under en förment hänvisning till demokratin och hoten mot den som kommer från de som avviker från - inte mängden, utan snarare etablissemanget. Även böcker kan dras in om minsta misstanke finns att innehållet kan vara opassande. (2)

Nu har det gått så långt i USA att president Trumps eget Twitterkonto har stängts ner för gott, med hänvisning till att det han kanske kommer att skriva där (sic) kan komma att handla om uppvigling. Men hur ska man då förstå varför uppropen för massprotesterna efter ett polisingripande med dödlig utgång över stora delar av Amerika förra året inte ledde till liknande censur, utan fick pågå i månader? Man tvingades införa utegångsförbud i trettio stater och skadegörelsen uppgick till två miljarder dollar, ett all-time-record. Tillkommer omfattande plundringar av affärer. Det mesta skedde i maj, då samtidigt begränsningar för folksamlingar och krav på munskydd fanns i många stater. De sociala medierna användes flitigt för att skapa folksamlingar, inte minst av organisationer som BLM (Black Life Matters) och Antifa. (President elect Biden kallade dem nyligen för "idéer, inte organisationer".)

Vem som helst riskerar att bli censurerad på de sk sociala medierna, eller få sin YouTube-kanal stängd, inte bara i USA. (3) Det förr så befriande oberoende uppslagsverket Wikipedia, tycks numera styras av starka propagandistiska krafter, och det kan vara en tidsfråga innan till exempel vår tro beskrivs på ett tendentiöst sätt, med varnande kommentarer, såsom redan sker i läroböckerna för våra grundskolor. 

För oss kristna i diasporan utgör utvecklingen ett hot mot vår möjlighet att inte bara diskutera samhällsutvecklingen utifrån vår kristna tro, utan även praktisera vår tro. Om staten nu givit sig själv möjligheten att stänga våra kyrkor, idag med hänvisning till smittspridningsrisken, så finns även alltså tendensen att hela vårt livsideal bedöms som en historisk parentes, en otidsenlighet, som ska fasas ut med hänsyn till den moderna människan och hennes livsstil. Just denna retorik finns redan inom EU, då gällande länder som Polen och Ungern, men inte fullt så uttalat dessbättre i de nordiska länderna. (4)

Vi måste vara på vår vakt och uppträda på ett grannlaga och sanningsenligt sätt som visar, att det vi tror också är det som är gott och sant och tjänar det allmännas väl,

"som gör att vi kan leva och blomstra i enhet, ordning och harmoni." (5)

Igår, idag - och imorgon. Det är detta vi lever och dör för.

20210109

Alla ledare

(1) Lösningen för EU blev att man med en knapptryckningen i själva verket godkänner en finstilt avtalstext som gäller för hela webbplatsen man besöker, vilket ingen har tid att granska. Så ligger fältet fritt rent juridiskt för att både registrera persondata och lägga in spårningsinfo på hårddisken.
(2) Nyligen chockades Missourisenatorn Josh Hawley att förlaget som skulle ge ut hans bok, Simon & Schuster, drog in den. Titeln var: "The Tyranny of Big Tech". Hawley har i Senaten lagt fram ett lagförslag att man skall kunna stämma de stora mediaföretagen om de censurerar inlägg och artiklar framställda i god tro och utan onda avsikter, enbart beroende på "fel" politisk färg.
(3) Helt nyligen togs en app - Parler -  bort från Google appstore. Anledning? Att president Trump skickat några meddelanden med appen! Även YouTubekanalen för förre presidentrådgivaren Stepe Bannons site War Room har stängts ner, med hänvisning till falsk information gällande presidentvalet. Där fanns bland annat vittnesmål från valfunktionärer. Samtidigt har t.ex. CNN bedrivit vinklad journalistik alltsedan själva presidentinstallationen och editeringar från presskonferenserna har varit manipulativa. Flera av presidentens pressekreterare har förtalats och hånats. Å andra sidan har (tidigare) Trumpvänliga FoxNews bedrivit liknande "journalistik", dock ej med krav på att motståndarsidans medier borde tystas. I Sverige har en för de flesta högst beskedligt "inkorrekt" kanal, Swebb-TV,  stängts ner på YouTube, och flera ligger i farozonen.
(4) I en artikel av Janne Maaland Matlary från 2008 illustreras tydligt vad som sker idag, i USA men i synnerhet även i vårt eget land: "Det stora antalet väljare får inte säga vad de tycker i folkomröstningar i olika frågor, men den så kallade ”allmänna meningen” formuleras i mediastyrda kampanjer, ofta i klipska allianser mellan grupper som företräder ett enda intresse (single-interest groups). En del av denna ”normernas entreprenörskap” är att få människor att skämmas om de tycker annorlunda och att skrämma minoriteter från att hysa en egen åsikt. På så sätt skapar man ett sken av att man företräder en majoritetsåsikt men detta är endast något som har falskeligen kommit till genom skicklig användning av medierna. Allt detta leder till att den ”tolerans” man påstår sig förespråka egentligen istället är djupt intolerant. Det slutliga resultatet blir att det är makten som utgör rätten."
(5) Påve Benedikt XVI, 19 juli 2008

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved