Filmprojekt om heliga Birgitta

 

 

(katobs.se) Den amerikanska ideella TV- och nyhetsorganisationen EWTN sänder uteslutande katolsk TV. Det handlar om apologetiska program, heliga Mässan, samtal, intervjuer mm. Man har även nyhetsprogram. Man följer upp påvens alla resor. Till detta kommer dokumentärer. Man har nu beslutat stödja ett projekt som handlar om två entimmes TV-dokumentärer om heliga Birgitta, hennes liv och verk.

Produktionen ligger på ett mycket välrenommerat italienskt litet filmbolag, Cristiana Video. De har redan gjort förarbete för en större produktion, filmat i Sverige och gjort intervjuer.

Sankt Romfars Förening är en stödförening för att få till stånd en nordisk "nod" för EWTN, katolsk TV där vi kan välja fritt ur deras stora utbud, men även producera och sända egna program. Till en början över Internet. Föreningen har fått förtroende att försöka samla in medel till även detta filmprojekt. Filmerna kan bli klara till sommaren, och då kommer de lagom till kanoniseringen av saliga moder Elisabeth Hesselblad. Dokumentärerna kommer sändas över EWTN som når  250 miljoner hushåll i 140 länder.

Allt finansieras med enbart gåvor, det finns ingen reklam eller ens avgifter. Idag fattas det c:a 30 000 EURO. Alla bidrag, stora som små, emottages tacksamt av alla som är inblandade i detta viktiga projekt.

Se en folder om projektet

Sankt Romfars förening
Box 4337
102 63 Stockholm

Org.nr 802494-0994
Bankgiro 872-2704
Webbadress: http://www.sanktromfar.se/

 

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved