Instruktion för

DEN VÄRLDSVIDA ROSENKRANSSTAFETTEN


 

Stockholms katolska domkyrka (Vår Fru av Stockholm)

den 23 juni 2017

Inledning (behöver ej läsas upp, finns i folder)

  • Idén bakom “The Worldpriest, Annual Global Rosary Relay for the Sanctification of Priests” är enkel: Var och en av de 120 deltagande helgedomarna i över 55 länder in ber ett särskilt mysterium under en förbestämd halvtimme på denna speciella dag i tacksägelse till Gud för våra präster och för att anbefalla skyddet och den kärleksfulla omsorgen från Vår Fru, Moder till alla präster, om hennes prästerliga söner. När midnatt infaller den 23 juni 2017, kommer hela världen att ha varit omsluten i bön för våra präster på denna den “Årliga Rosenkransens stafettdag”.

  • Såsom medlem i Kyrkans förenade familj är du inbjuden att ansluta till våra böner med miljoner andra världen över den 23 juni 2017. Detta är en möjlighet för oss att uppväcka våra hjärtan till Gud för alla präster i deras tjänst; så att de blir välsignade genom våra böner med Guds nåd; så att de i denna världsvida bönegemenskap, må erfara vår tacksamhet och vårt stöd; och att slutligen de kommer att framhärda i i enhet med Kristus och Hnas Kyrka och leda Herrens får till de säkra ängarna i Hans Rike.

(I kyrkan läses:)

Vi har nu samlats här i Stockholms katolska domkyrka för att ta upp den världsvida bönestafetten genom att be Ljusets mysterier i Rosenkransen. Vi tackar Vår Fru av Guadalope, Anchorage, Alaska, för att ta emot det hedervärda uppdraget att be Ljustes mysterier i den världsvida Rosenkransstafetten. (Var du än befinner dig i världen så kan du ansluta i bön för våra präster denna speciella dag.)

Påve Franciskus har skickat denna apostoliska välsignelse för den årliga världsvida Rosenkransstafetten för prästerna.

Till hans Excellens Michael Neary, ärkebiskop av Tuam, biskoplig rådgivare till WorldPriest. 

Den Helige Fadern ber er förmedla denna hans vänskapliga höälsningar till alla som tar del i “24-timmars Rosenkransstafetten för präster” och försäkrar dem om hans andliga närvaro. Han ber att vår Saliga Moder alltid må vägleda och skydda prästerna som har vigts till det glädjefulla och oumbärliga uppdraget att förkunna Evangeliet och genom sakramenten erbjuda Guds folk Kristi närhet, ord och styrka (Evangelii Gaudium 121). Med stor tillgivenhet och uppskattning av prästerna uppmanar Hans Helighet dem och som förenas i denna tilldragelse att förenas i innerlig förbön med Vår Fru av Rosenkransen och han utdelar gärna sin Apostoliska Välsignelse som ett tecken på nåd och frid. 

Kardinal Pietro Parolin,  Statssekreterare

(Rosenkransen, Ljusets mystererier:
1. Jesu dop i Jordan
2. Bröllopet i Kana
3. Jesus förkunnar Guds rike och kallar till omvändelse.
4. Kristi förklaring
5. Jesus instiftar Eukaristin)

(Som avslutning bes följande bön för prästerna, av påve Benedikt XVI)

HERRE JESUS KRISTUS
Evige högste Överstepräst, Du offrade Dig till
Fadern på  Korsets altare och genom
utgjutelsen av den Helige Ande gav Du Ditt prästerliga
folk en del av Ditt frälsande offer.
Hör våra böner så att våra präster blir heliggjorda.
Gör så att alla som är vigda till den prästerliga tjänsten
ständigt må bli alltmer lika Dig, den gudomliga Mästaren. Må de förkunna
Evangeliet med rent hjärta och samvete.
Låt dem vara herdar i förening med ditt eget hjärta,
helt överlåtna att tjäna dig och Kyrkan
och vara ett lysande exempel på ett heligt, enkelt och glädjefyllt liv.
Led genom förbönerna av den saliga Jungfrun Maria
 - som är din Moder och vår  -  alla prästerna

och de troende, som har anförtrotts åt prästernas ledning
till evighetens fullkomlighet där du lever och regerar
med Fadern och Den Helige Ande, en enda Gud,
i evigheters evighet.
AMEN

Nästa gång kommer denna bön genomföras den 8 juni 2018

Vi sänder nu denna rosenkransstafett vidare till

Mariahelgedomen La Gruta de Lourdes, Trujillo Alto i Puerto Rico.

(Välsignelse om det finns präst)

Salve Regina

 Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved