Kalla fakta om abort

 

 

(katobs.se) Det har meddelats från FN att 10 miljoner flickor "fattas" i Indien pga selektiva aborter de senaste tjugo åren.

I Sverige har det under de senaste tio åren skett 354 148 aborter av pojk- och flickfoster, vilket innebär en andel av 30 % av totala antalet födslar. Detta att jämföra med Indien där man uppskattar antalet inducerade aborter - officiella och icke officiella - till 20% av antalet födslar.

Sverige har det i särklass högsta aborttalet i Norden (dubbelt så högt som Finland t.ex.) och det är endast USA och Australien som ligger högre i den industrialiserade delen av världen. I Europa är det endast de länder som tidigare hörde till den socialistiska pakten som har högre aborttal än välståndslandet Sverige. Men även länder som Rumänien och Ryssland ligger under de svenska talen när det gäller aborter i de lägre tonåren. Förra året gjordes 3540 aborter på kvinnor mellan 12 och 19 år.

Sverige utgör således ett anmärkningsvärt utropstecken när det gäller aborttal. I Sverige utförs 20 aborter per 1000 kvinnor, medan det exempelvis i de liberala Nederländerna är 6,5 per 1000.

Även i Sverige sker selektiva aborter. Om till exempel Downs syndrom - en knappast livsfarlig genetisk defekt - konstateras, är läkare skyldiga att upplysa om detta. Föräldrarna erbjuds då i allmänhet abort. Avgörandet ligger helt hos kvinnan.

Då missbildningar inte säkert kan konstateras förrän efter den sextonde graviditetsveckan innebär missbildningar ofta sena aborter. Fostret dödas då i livmodern och en abort induceras.

Se vidare:
Sjukvårdsupplysningens rågivningssida
och
Mästare - i aborter (debattinlägg i Aftonbladet 2005-05-27)

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved