Biskopssynoden i Tyskland:

Kardinalerna Müller och Burke tillrättavisar
tyska biskopar om välsignelse av samkönade unioner

 

 

(CNA) En synod av tyska biskopar godkände med en överväldigande majoritet kyrkans välsignelse av samkönade unioner och unioner mellan skilda och omgifta katoliker, men åtgärden har mött hård kritik från vissa medlemmar av den katolska hierarkin som har anklagat de tyska biskoparna för att överge tron.


Den tyske kardinalen Gerhard Müller och den amerikanske kardinalen Raymond Burke tillrättavisade de tyska biskoparna och krävde att de skulle bestraffas i en intervju i EWTN:s program "The World Over", som sändes på torsdagskvällen den 16 mars.

"Det måste bli en rättegång och de måste dömas och de måste avsättas från sina ämbeten om de inte omvänder sig och inte accepterar den katolska läran", sade Müller under intervjun.

"Det är mycket sorgligt att en majoritet av biskoparna uttryckligen röstade mot den uppenbarade läran och den uppenbarade tron i den katolska kyrkan och i hela vårt kristna tänkande, mot Bibeln, Guds ord i den Heliga Skrift och i den apostoliska traditionen och i den katolska kyrkans fastställda lära", tillade kardinalen.

Müller sade att de lekmän och biskopar som stödde dessa resolutioner vid den tyska synodala vägen är "påverkade av denna hbtq- och woke-ideologi, som är materialistisk och nihilistisk".

"Det är absolut hädiskt att ge en välsignelse över dessa former av liv som enligt den bibliska och kyrkliga läran är en synd, eftersom alla former av sexualitet utanför ett giltigt äktenskap är synd och inte kan välsignas", sade han.

Det är absolut hädiskt att ge en välsignelse över dessa former av liv som enligt den bibliska och kyrkliga läran är en synd,


"Om man tittar i Bibeln är det absolut bara äktenskapet mellan man och kvinna som är förenade i kärlek i kropp och själ", sade kardinalen, "och som har möjlighet [att] bli fäder och mödrar och grunda en familj".

Burke uppmanade Vatikanen att sanktionera de biskopar som röstat för att välsigna homosexuella föreningar.

"Vare sig det är en avvikelse, kättersk undervisning och förnekande av en av trons läror, eller apostasi i den meningen att man helt enkelt går ifrån Kristus och hans undervisning i kyrkan för att omfamna någon annan form av religion, så är detta brott", sade Burke. "Jag menar, detta är synder mot Kristus själv och, uppenbarligen då, av den allvarligaste karaktären. Och kanonisk lag föreskriver lämpliga påföljder."

Kardinalen varnade för att kyrkan "används" för att driva en ideologisk agenda.

"Detta är mänskliga uppfinningar, mänskliga ideologier som drivs och kyrkan används", tillade Burke. "Och vad det gör är att det gör kyrkan till ett slags mänskligt organ, nästan som ett statligt organ som manipuleras för att främja vissa program och vissa agendor. Därför måste vi vakna upp till vad som händer."

"Ni kommer att märka att i mycket av detta prat hör ni aldrig namnet Vår Herre", sade Burke. "Du hör aldrig tal om vad Vår Herre Jesus Kristus lär oss, vad han ber oss om. Så detta är en mycket allvarlig situation."

Kardinalen svarade också på Arroyos antydan om att "motståndare till dessa reformer ofta hånas för att de går emot påven".

Vad de än är, så är de verkligen påvens fiender.

"Vi är de som älskar påven och försöker hjälpa honom att utföra sitt uppdrag, medan dessa människor som helt enkelt ignorerar vad Rom säger till dem, vad Petri stol säger till dem, visar att de inte har någon respekt för honom, vad de än är, så är de verkligen påvens fiender. Jag tror att det är uppenbart att varje förnuftig person kan se det", sade han.

Burke sade att påven Franciskus "ibland säger saker som är mycket tydliga och i enlighet med kyrkans undervisning i dessa frågor".

"Vad revolutionens agenter gör är helt enkelt att ignorera dessa uttalanden och ta andra uttalanden där han verkar vara positiv", sade han.

Tyler Arnold är reporter på National Catholic Register. Han har tidigare arbetat på The Center Square och har publicerats i en rad olika medier, bland annat Associated Press, National Review, The American Conservative och The Federalist.

Från CNA

20230317

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved