Kyrkan är inte så bra på att fiska människor

 

 

av Cindy Wooden
Catholic News Service

VATIKANEN (CNS) – Trots att den katolska kyrkans imponerande samling av läror och traditioner hjälper de kristna att leva sina liv på ett heligt sätt, är hon inte vidare bra på att föra människorna till Kristus, sade en kapucinpräst till Benedikt XVI.

"Vårt förflutna har snarare förberett oss att bli herdar än att bli människofiskare”, förkunnade kapucinfader Raniero Cantalamessa i en predikan den 2 december för påven och höga Vatikantjänstemän.”

Fader Cantalamessa, som är det påvliga hushållets predikant, leder varje fredag i advent och fastetid meditationer där påven och hans närmsta rådgivare deltar.

Fader Cantalamessa sade att nästan alla i världen har hört talas om Jesus och att ”författare förvanskar” hans liv och budskap i populära böcker och filmer. Han tillade att ”’DaVinci-koden’ är det senaste och mest aggressiva exemplet i en lång serie liknande böcker”

Men att ha hört namnet Jesus och att ha hört hans budskap på så sätt att det leder en människa till tro, är två helt skilda saker, sade predikanten.

Den katolska kyrkan har byggt ”ett enormt doktrinärt byggnadsverk” runt sin tro, men det grundläggande budskapet – ”Jesus är herre” – det har aldrig förändrats, sade han.

Allteftersom kristendomen spreds över världen, var tron på Jesus en självklarhet, och kyrkan riktade iställlet in sig på att ge de troende undervisning i doktrinfrågor, dogma, böner, andlighet och moralfrågor, sade han.

Att duka upp allt som hör till doktrinen för den moderna tidens män och kvinnor som inte känner Kristus som Herren, det är detsamma ”som att lägga en av de där gamla tunga brokadkåporna över axlarna på ett barn”, sade han.

"Det är en av anledningarna till att katoliker i delar av världen lämnar den katolska kyrkan för andra kristna rörelser. De attraheras av det enkla och effektiva budskapet som sätter dem i direktkontakt med Kristus och låter dem känna Andens kraft”, sade han till påven.

Även om det är viktigt att ge näring åt och leda de troende, sade fader Cantalamessa, måste kyrkan inse att dess främsta uppgift är att föra människorna till tron.

"Vi måste förkunna det elementära budskapet på ett enkelt och klart sätt, åtminstone en gång, inte bara till katekumener, men till alla,” sade han.

Katolska kyrkan är inte som sekterna som ständigt och jämt och nästan enbart fokuserar på att den troende blir återfödd. Kyrkan följer istället sina anhängare med undervisning och ledning som hjälper dem att mogna i tron och att gå igenom svåra ögonblick med tron i behåll, sade han.

Fader Cantalamessa berättade för påven och Vatikantjänstemännen att viktigare än att fråga sig vilken plats Kristus har i det moderna samhället är att fråga sig: ”Vilken plats har Kristus i mitt liv?”

Påvens predikant sade att man kan förkunna att ”Jesus är herre” bara efter det att man sagt ”Jesus är min herre. Han äger all rätt över mig. Jag räcker över mitt livs tyglar till honom. Jag vill inte längre leva för mig själv, utan för honom som dog och återuppstod för min skull.”

Trosakten betyder att låta Jesus, hans lära och exempel lysa upp och rena varje mörk och oordentlig vrå i sitt liv, sade han.

"Det är det bästa sättet att göra i ordning en välkomnande krubba för Jesus-barnet nu i adventstider”, sade han.

Copyright (c) 2005 Catholic News Service /USCCB. All rights reserved.

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved