Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet

av Elise Harris/CNA/EWTN News 2016-08-17

 


(CNA/EWTN) Biskop Kevin Farrell från Dallas blir chef för det nya dikasteriet for lekmännen, familjen och livet.
                                                                

CNA file photo  
Biskop Kevin Farrell
– CNA file photo


Vatikanstaten – Biskop Kevin Farrell av Dallas har utnämnts till chef för Franciskus’ nya “megadikasteri” för lekmännen, familjen och livet – ett beslut som markerar den andra viktigare utnämningen av en amerikan till en ställning i Vatikanen nu i sommar.

Nyheten om biskop Farrells utnämning till chef för det nya dikasteriet blev offentligt i en kommuniké den 17 augusti från Vatikanen och kommer mindre än en månad efter det att en annan amerikan, Greg Burke, blev ny talesperson för Vatikanen och chef för den Heliga Stolens informationssekretariat. 

Samtidigt med utnämningen utkom det korta motu proprio Sedula Mater (Den uthålliga modern) genom vilket påven Franciskus formellt upprättade Dikasteriet för lekmännen, familjens och livet.

I ett uttalande efter utnämningen, sa biskop Farrell:

Det fyller mig med mycket stor ödmjukhet att vår Helige Fader påve Franciskus valt mig att leda detta nybildade dikasteri. Jag ser fram emot att bli delaktig i den universella Kyrkans främjande av lekmännen och lekmännens apostolat och av den pastorala omsorgen för familjen i enlighet med påvens senaste apostoliska uppmaning, Amoris Laetitia, (Kärlekens glädje) och stödet för det mänskliga livet”. ---

Samtidigt som jag är tacksam för den Helige Faderns förtroende för mig tar jag emot nyheten med blandade känslor. Jag har bott Dallas i 10 år och började snabbt från första början tycka mycket om alla underbara människor här och deras kultur. Folkets starka tro, deras vänlighet och generositet här i Dallas’ stift har överträffat alla förväntningar. Bröderna bland prästerna var bland de första som välkomnade mig och jag är oerhört tacksam för deras samarbete, vänskap och kloka råd och förböner. En biskop kan inte uträtta något som betyder något i ett stift utan herdarnas, prästernas, stiftspersonalens och många andras stora arbetsinsatser. Tillsammans tror jag att vi har uppnått många mål och satt igång andra som fortsätter att bygga upp Kyrkan i norra Texas.

Jag har inte ord nog för att tacka för allt prästerna, de anställda och många andra gjort och fortsätter att göra för mig och Dallas stift. Jag vet att vår Helige Fader just nu arbetar med att hitta den rätta personen för tjänsten som ny chef och herde. Det är min fulla övertygelse att biskop Greg Kelly kommer att sköta stiftets angelägenheter under interimstiden. Be gärna för honom. Be gärna för mig också nu när jag börjar detta nya och oväntade kapitel i min tjänst som präst. Må Gud välsigna Dallas’ stift.

Kardinal Donald Wuerl i Washington sa i ett uttalande att

”den Helige Faderns utnämnande av biskop Kevin Farrell som chef för det nybildade dikasteriet … är goda nyheter med tanke på biskop Farrells välkända pastorala kunnighet och administrativa kapacitet.”

I en tid då påven Franciskus placerar lekmännens roll och vikten av “en robust, pastoral verksamhet” i centrum av Kyrkans uppmärksamhet, ”kommer biskop Farrells ledarskap att bli en välsignelse för oss alla”, sa kardinal Wuerl.

Biskop Farrell är 68 år gammal och föddes i Dublin. Han prästvigdes för Kristi legionärer (Legionaries of Christ) 1978 och inkardinerades i ärkestiftet Washington 1984. Han utnämndes till hjälpbiskop i ärkestiftet 2001 där han ansvarade pastoralt bland de spansktalande. Han fortsatte sin tjänst i den funktionen fram till utnämningen som ledare för stiftet Dallas som utgör den tionde största katolska befolkningen i USA. Biskop Farrell har hög utbildning i filosofi och teologi och behärskar både spanska och italienska flytande.

Kardinal Wuerl uttryckte också sin glädje över att utmaningen att leda det nya ministeriet

“anförtrotts den mycket kompetente biskop Farrell. Våra böner och välgångsönskningar följer honom nu när han flyttar till Rom och sina nya ansvarsfulla uppgifter.”

Samtidigt som det nya dikasteriet upprättas upphör det påvliga rådet för familjen och lekmännen vars kompetenser överförs till biskop Farrells administration. I anslutning till biskop Farrells utnämning meddelades också att ärkebiskop Vincenzo Paglia, som varit ordförande för det påvliga familjerådet, blir ordförande för den påvliga akademin för Livet. Påven utsåg också ordföranden för den teologiska fakulteten för norra Italien i Milano, msgr Pierangelo Sequi, som ny kansler för det påvliga Johannes Paulus II institut för äktenskap och familj. Det blev ingen ny utnämning i onsdags för den polske kardinalen Stanislaw Rylko som varit ordförande för påvliga lekmannarådet sedan 2003.

Påven Franciskus meddelade första gången sin avsikt att inrätta ett nytt departement ägnat åt familjen under biskopssynoden för familjen i oktober 2015. Det formella meddelandet kom från Vatikanen den 4 juni 2016 och arbetet i det nya departementet börjar officiellt den 1 september.

Enligt de statuter som offentliggjordes tillsammans med utnämningen den 4 juni ska det nya departementet främja

“den pastorala omvårdnaden om familjerna, upprätthålla värdigheten och den goda grunden för äktenskapets sakrament samt främja Kyrkans rättigheter och förpliktelser i det civila samhället.”

Det skall också ägna sig speciellt åt

“de trogna lekmännens uppdrag att tränga in i och genomsyra den timliga ordningen, ”

står det vidare i statuterna.  När funktionerna för det nya departementet införts upplöses det påvliga rådet för lekmännen och det påvliga rådet för familjen, medan den påvliga akademin för livet kommer att ingå i den nya enheten. Departementets uppgift skall vara arbete med lekmännens apostolat, äktenskapets institution och familjen i Kyrkans liv och ”sin mission att enligt Guds plan stödja det mänskliga livet,” enligt statuterna.

Förutom biskop Farrell skall dikasteriets ledningsgrupp bestå av en sekreterare, som kan vara lekman, och tre undersekreterare. Bland ledamöterna i departementet kommer att finnas lekmän, män och kvinnor, gifta och celibatära, som arbetar på olika områden och kommer från olika delar av världen. En av uppgifterna kommer att vara att främja en analys av doktriner på teman och frågor som gäller lekmännen.

Dikasteriet skall också

“upprätta sammanslutningar av kristtrogna och lekmannarörelser som har internationell karaktär och skall godkänna deras statuter, med undantag av statssekreterarens kompetens”.  

Ett annat fokus är “ett fördjupande av familjedoktrinen” och dess främjande genom katekeser, särskilt med hänsyn till äktenskapets och familjens spiritualitet.    
    
Andra program omfattar formation av förlovade par och ungdomar, stöd för adoptioner och vård av äldre. Till detta kommer att departementet skall stödja och koordinera

“initiativ till att uppmuntra ansvarsfull prokreation, samt skydd för det mänskliga livet från konceptionen till det naturliga slutet, och ta hänsyn till personens behov i olika utvecklingsfaser.”

Dessa initiativ kommer att omfatta insatser för att erbjuda stöd för kvinnor som får erfarenhet av svåra havandeskap så att de inte tillgriper abort, samt program för mödrar som genomgått abort.  

Översättning till svenska, Göran Fäldt, augusti 2016.   

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved