Finns det eviga sanningar?

 

 

 

Kulturforum i Lund ger ut en ny bok

I valtider översköljs vi av appeller, sanningar, påståenden, som alla har eller menar sig ha ett gemensamt: Sanningen. Men hur vet vi vad sanning är? Pilatus fråga från domarsätet i Jerusalem ekar genom årtusenden. En svensk diktare fångar djärvt upp frågan och påstår följande:

Det sanna är evigt: kring himmel och jord genljuda från släkte till släkte dess ord.

Tegnérs dikt DET EVIGA har mycket att säga oss i dag, inte bara därför att dikten är något av en mätsticka att använda medan man begrundar valmöjligheterna från annonspelare och broschyrer. Ty inte bara Sanningen är evig. Tegnér skriver också:

Det rätta är evigt: ej rotas där ut från jorden dess trampade lilja

Diktaren var dock medveten om det ondas existens på jorden - dikten skrevs under Napoleonkrigen - och därför avslutar han strofen om det rätta med de tröstande orden:


Erövrar det onda all världen till slut
så kan du det rätta dock vilja.
Förföljs det utom dig med list och våld
sin fristad det har i ditt bröst fördold


Den erfarenheten gjordes av miljoner under nazist och kommunistväldenas förtryck och kan göras också i vårt demokratiska land om det parti man röstat på inte hållit måttet utan blivit besegrat. En fristad inom oss till nästa val!


Esaias Tegnër

Att Tegnérs kända dikt just nu blivit aktuell är tack vare Kultur Forum i Lund . Det består av en grupp intellektuella från olika sidor av kultur och universitetsliv, som regelbundet träffas för samtal och diskussioner kring varierande ämnen. Det första sammanträdet hölls hösten 2003. Universitetets rektor Göran Bexell framhöll att man inte bara borde samtala om kultur utan också samhället och tiden. Horace Engdahl såg att det som förenar universitetet med Svenska Akademin är långsiktighet, beständighet och hållfasthet, sådant som har med eviga värden och eviga frågor att göra. På så vis kom man fram till Tegnérs dikt DET EVIGA.

Men kan en dikt som skrevs av en professor vid Lunds universitet för 200 år sedan vara relevant i vår tid? Diskussionen var het och vid ett möte på Dag Hammarskjölds Backåkra beslöt Kulturforum att ge ut deltagarnas reflexioner kring dikten, då den visade sig äga en kraft som få från början anade. Det blev skriften ”DET EVIGA som traditionsbrott” av Kulturforum vid Lunds universitet.

Bidragen speglar verkligheten i vårt samhälle. Inte alla tror på att något är evigt. med samma kraft som Tegnér gav uttryck åt i sin dikt. Horace Engdahl skriver om det personliga mötet med klassikerna, . Då kan det hända att texten ”efter århundradens tystnad talar just till mig”. Dikten upphör att vara förfluten. I själva verket är den eviga det nya.

Tegnér har spelat lika stor roll för traditionsbildnngen vid Lunds universitet som Geijer för Uppsala. Han står staty i själva hjärtat av Lund mellan universitetshuset, Akademiska Föreningen och Kulturen. För tio år sedan firades ett poetiskt evenemang i Akademiska föreningen i Lund, berättar docenten i litteraturvetenskap Johan Stenström Medan levande poeter läste sina dikter inne i AF hördes rösten av en skådespelare tona ut Det Eviga från Tegnérstatyn i parken, timme efter timme så länge den poetiska festen varade. Det blev en något absurd upplevelse för de få människor som passerade statyn den dagen. Stenström har emellertid ett annat minne. Han tänker på rakade skallar, poliser och bråk. Härifrån brukar de årliga demonstrationerna på Karl XII:s dödsdag utgå. och inte sällan blir det tumult kring statyn. Då finns en tröst hos Tengnéri de klassiska raderna, som förr varje gymnasist kunde utantill:


Vad våldet må skapa är vanskligt och kort
Det dör som en stormvind i öknen bort.

Mats Svegfors, som varit student och kåraktiv i Lund och numera är landshövding i Västmanland, påpekar att dessa rader skrevs mot bakgrund av Napoleonkrigen. Tegnér viste inte hur de skulle sluta. Han dog 1846 men strofen om våldet är lika aktuell i dag som då. De värden som är eviga blir aldrig tydligare än när de är utsatta för hot. Är det kanske därför som inga partiprogram i vårt demokratiska land innehållit någonting om eviga värden på vilka all mänsklig tillvaro är grundad?

Inte alla i Kulturforum finner något tänkvärt i Det Eviga. Diskussionen förs på olika plan av Katarina Mazetti, Bengt Olle Bengtsson, Niklas Törnqvist, Sigrid Combüchen. och andra. Några knyter an till det behov av långsiktighet som forskningen kräver, andra åter söker gensvar hos Tomas av Kempis, Augustinus eller Rainer Maria Rilke.

Dikten är starkt moralisk. Den handlar om sanning skönhet och rätt i evighetens perspektiv. Nutidsmänniskan skyggar för moraliska utmaningar. Men universitetets rektor Göran Bexell ser något positivt i Tegnérs uppmaning. Han tänker sig att den riktas till en student, en lärare, en forskare i dag: ”Stå upp för sanningen, våga ta ställning för det etiskt rätta och goda och låt glädjen i att skapa det sköna finnas i tillvaron.” Den utmaningen går högt över varje partiprogram, den omfattar hela vårt liv på jorden oavsett vilket parti som vinner.

Ingrid Ydén Sandgren

Esaias Tegnér: Det eviga

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved