Indien: Moder Teresas systrar är
också gisslan hos fanatiska hinduer

 


Lagarna som förbjuder påtvingad konversion och som de nationalistiska partierna önskar få igenom gynnar uppkomsten av våld – även mot kristna. Påven och den indiske kardinalen, Ivan Dias, ny prefekt för “Propaganda Fide”protesterar.

av Sandro Magister


ROM den 9 juli 2006 –En av de senaste årsrapporterna angående religionsfrihet i världen som organisatonen ”Aid to the Church in Need” har inkommit med presenterades den 27 juni och anger Indien som ett av de länder där ”kristen missionärsaktivitet är föremål för systematiskt våld som till och med yttrar sig i dråp, som fallet var med den katolske prästen Fader Agnos Bara och den protestantiske pastorn Gilbert Raj.” Och rapporten pekar på ”det ökande antalet anti-konversionslagar som antagits i flera indiska stater.”

Benedikt XVI vet om allt detta. Och han vet att hela världen skall få veta det. Den 18 maj i år, i samband med besöket av det indiska sändebudet till den Heliga Stolen, Amitava Tripathi, drog han dennes regerings uppmärksamhet till denna fråga.

Han sade:

“De alarmerande tecknen på religiös intolerans som har besvärat några regioner i denna nation, och som inkluderar det förkastliga försöket att lagstifta om tydligt diskriminerande restriktioner angående de grundläggande rättigheterna om religiös frihet, måste bestämt avvisas som inte bara varande emot konstitutionen utan också varande emot de höga idealen som Indiens grundare hade när de trodde på en nation där människorna kunde leva tillsammans i fred och ömsesidig tolerans mellan olika religioner och etniska grupper.”

Påvens protester vållade omedelbara reaktioner från Indien. Landets utrikesministerium meddelade Vatikanens nuntie i Delhi att ”man var mycket missnöjda”. Men de som reagerade allra bittrast var de nationalistiska och hinduistiska partierna och organisationerna, till att börja med Bharatiya Janata-partiet (BJP), som innehade regeringsmakten före 2004 och som fortfarande har majoriteten i olika staters administrativa styre. Det organiserades protestmöten i några städer och bilder av Benedikt XVI brändes upp.

I sju stater i Indien, som innefattar Gujarat, Orissa och Madhya Pradesh, har Bharatiya Janata-partiet och dess vapendragare under senare år infört ett antal lagar som bestraffar ”proselytism.” Under ett möte den 11 april uppmanade Rajnath Singh, ordförande för BJP, alla staterna där deras parti är i majoritet att ”införa lagar som förbjuder påtvingad konversion för att på så sätt omintetgöra de kristna missionärernas planer.”

Ivan Dias, ärkebiskop i Bombay, försvarade det som Benedikt XVI hade sagt till sändebudet i Vatikanen genom att göra ett officiellt utttalande den 23 maj. Dias är den indiske kardinalen som förbereder sig för att flytta till Rom som chef för Vatikenens kongregation “de Propaganda Fide” för folkens evangelisering.

I sitt uttlande sade Dias att ”övergång från en relgiös tro till en annan är en sträng personlig fråga och försiggår mellan Gud och den individ det berör”. Därför är ”varje opposition till en genuin konversion – förutom att det innebär att man våldför sig på de mänskliga rättigheterna och den indiska konstitutionens anda, framför allt ett oförsvarligt inblandande i Guds unika kompetens i denna sak”.

Konversioner ”som sker genom våld, bedrägeri eller lockbeten”, fortsatte kardinalen, är inte en del av kyrkans missionsarbete. Tvärtom, anser den katolska kyrkan alla sådana konversioner vara ogiltiga.” De som attackerar kyrkan måste uppvisa bevis för sina anklagelser men de har inte kunnat göra det och kommer inte heller att kunna göra det. Varför påminner de sig inte istället att många av dem ”inkluderande välkända domare, läkare, politiska och relgiösa ledare”, fastän de inte är kristna har studerat i katolska skolor och önskar att deras barn skall få undervisning där, utan att bli rädda för att dessa kommer att konverteras med våld?

Statistiken som Dias tillkännagav är förvånande:

“De kristna i Indien är bara 2.3% av den totala befolkningen till antal, av dessa är det 1.8% som tillhör den katolska kyrkan. Trots att de är en så liten minoritet tar de kristna hand om 20% av grundskoleutbildningen i landet, 10% av hälso- och alfabetiseringsprogrammen, 25% av omsorgen om föräldralösa och änkor och 30% av omsorgen om de handikappade, spetälska och aids-patienter. Den stora majoriteten av dem som får ta emot hjälp inom dessa områden tillhör andra trostillhörigheter än de kristna.”

Liknande protester som den som kom från kardinal Dias hördes från the All India Catholic Union och från talesmannen för biskopskonferensen, Babu Joseph.

I Tamil Nadu, tillkännagav den nya koalitionsregeringen sin avsikt att upphäva anti-konversionslagen som tidigare regering hade infört. Och i Rajastan, tillbakavisade guvernören en liknande lag som hans parlament hade genomdrivit på laglig väg med motiveringen att den var emot konstitutionen.

Trots detta har våldsamma handlingar emot kristna som anklagas för proselytism noterats i olika delar av Indien.

Den 28 maj anföll en grupp fanatiska hinduer i byn Nadia i staten Madhya Pradesh under en hel dag fem kristna – två kvinnor och tre män. Eftersom de alla vägrade att ge upp sin tro, våldtogs de tre kvinnorna och männen sköts och skadades. Dagen därpå presenterade lokala BJP-ledare en anklagelse mot ”masskonversion till kristendomen” genom de kristna missionärernas arbete. De fem som anfölls uppgavs vara ”bevis” för detta brott. Några dagar senare bröt hinduistiska aktivister sig in i och avbröt en presskonferens som organiserats av Madhya Pradesh Christian Association för att skarpt kritisera attacken och där även de två våldtagna kvinnorna var närvarande.

Däremot uppmuntras ”återkonversioner” till hinduismen och organiseras ibland kollektivt med stöd av myndigheterna. Den 23 juni firade Vishwa Hindu Parishad, en av de mest aktiva och vida spridda hinduistiska organisationerna i Sarat i staten Orissa konversion till hinduismen av 600 tidigare kristna stammedlemmar. Biskopen i Sambalpur, Lucas Kerketta, kommenterade händelsen så här: ”I Orissa tillämpas anti-konversionslagen enbart på kristendomen, men när det kommer till konversion till hinduismen, då går polisen till dessa cermonier som stumma åskådare och blir sålunda medbrottslingar till hinduistisk extremism.”

Men den antikristna akt som vållade mest förtryelse var agressionen den 25 juni mot fyra Moder Teresa-systrar i ett sjukhus i Tirupati, den hinduistiska tempelstaden, som ligger i Andra Pradesh, en stat där ingen anti-konversionslag är i kraft.

De fyra systrarna som tillhör barmhärtighetens missionärer – Maria Julia, Chriselda, Emma Felesia och Reena Francis – hade kommit till sjukhuset för att hjälpa de sjuka, liksom de har gjort varje söndag i många år, med myndigheternas tillåtelse. Omgivna av en folkmassa på 300 personer, inkluderande nyhetsjournalister, hölls de som gisslan – under angivande av att de konverterade de döende med tvång – tills polisen kom som satte systrarna under arrest.

De fritogs senare samma kväll av statens premiärminister på begäran av ärkebiskopen av Hyderabad, Marampudi Joji. Följande dag höll ärkebiskopen en presskonferens tillsammans med de icke-katolska representanterna av den kristna federationen av Andra Pradesh. Systrarna tilläts att återta sitt apostolat och en rättslig undersökning påbörjades av dem som lett anfallet. De hinduistiska fundamentalisterna, sade ärkebiskopen, ”tar konversionerna som täckmantel för att diskreditera vår främsta minister som är kristen och få honom avsatt.”

Aggressionen mot dessa barmhärtighetens missionärer har inget precedensfall i Indien. Deras grundare, moder Teresa of Calcutta, är respekterad i Indien som en nationell institution som äras överallt oberoende på religiös tillhörighet. Det som hände de fyra systrarna den 25 juni markerar att en kritisk tröskel har överträtts. Hinduistiska organisationer har planerat en demonstration i huvudstaden, Delhi, den 11 juli där man ämnar ”höja medvetandetröskeln för befolkningen om den kristna faran.”

Hur som helst ämnar inte kyrkan att svara på våldet som begås mot de kristna genom att dämpa sina evangeliseringsansträngningar. Så menar åtminstone kardinal Dias. I ett andra uttalande efter Benedikt XVI:s ord till den indiske ambassadören, länkade den nye prefekten för “Propaganda Fide” den kristna evangeliseringen och dialogen med hinduismen på följande sätt:

“Benedikt XVI:s anmärkningar om relgionsfrihet i Indien är desto mera relevanta när man tänker på den indiska själens djupa längtan så som den uttrycks i Brihadaranyaka Upanishad: 'Led mig från osanning till sanning, från mörker till ljus och från döden till odödlighet.’

“De kristna uppskattar verkligen de ’sanningens frön’ som vi finner i alla religiösa traditioner och som väntar att fullt blomma ut, men tror också att det bara är Jesus Kristus som helt och fullt kan tillfredsställa det mänskliga hjärtats inre längtan efter att gå ’från osanning till sanning’ eftersom Han är Sanningen, ’från mörker till ljus’ eftersom Han är Vägen och Världens ljus, och ’från döden till odödligheten’ för Han är Liv i överflöd.

“I själva verket sade Jesus till sina lärjungar under den sista måltiden som svar på en fråga som Tomas ställde: ’Jag är Vägen, Sanningen och Livet’ (Joh 14:6). Och det var samme Tomas som genom Guds nådiga försyn senare skulle vara den som förde det glada budskapet om Jesus Kristus till den indiska sub-kontinenten.”

__________


Här finner ni Benedikt XVI:s tal anförande till det indiska sändebudet hållet den 18 maj 2006:

> “Your Excellency...”

__________


För att se kardinal Ivan Dias kompletta texter och för mera och mera aktuell upplysning om Indien, gå till det påvliga institutet för utländska missioner som ägnar sig mest åt Asien:

> Asia News

__________


Tidigare artiklar om Indien på denna hemsida:

> The New Curia of Benedict XVI Looks toward Asia (26.5.2006)

> In India, Celebrations Are Back for the Birth of Girls (24.11.2005)

> The India of Blessed Teresa Is Also the India of Christian Martyrs (16.10.2003)

> Disputed Questions – Like Salvation Outside of the Church (16.7.2003)

> The Acts of the Apostles in India. A Bishop Spurs on the Missionaries and Theologians (24.4.2003)

> The Church of the Poor is Turning Free Market – and These Are Its Prophets (14.1.2003)

__________


Engelsk översättning av det italienska originalet görs av Matthew Sherry: traduttore@hotmail.com

Om ni vill se de Sandro Magisters senaste artiklar gå då till den engelska hemsidan:

> www.chiesa.espressonline.it

Sandro Magisters e-postadress är s.magister@espressoedit.it

__________

7.7.2006 

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved