”Caritas in veritate” är en guide för politikerna och en handbok för ekonomerna, säger en italiensk minister

 

(CNA) Vid en kongress som nyligen hölls i Rom rörande Påve Benedikt XVI:s nya encyklika, Caritas in veritate, sade Italiens finansminister, Giulio Tremonti, att genom att den framhäver hur central människans roll är i samhället utgör den ”en sann guide för politikerna”.

I övrigt sade Tremonti (hela talet publicerades i L’Osservatore Romano): ”De progressivas gamla dröm att människan är sig själv nog” fungerar inte längre. Det som behövs är ”att vi sätter till alla krafter för att gynna det som är gott för hela samhället”. Av denna anledning är Caritas in veritate ”det första viktiga dokument som analyserar och reflekterar över vår nya värld” , den värld där vi tappat tron på att ideologierna kan nyttjas som formler som ger staternas ledare rätt att härska.

Tremonti nämnde att de senaste tjugo åren har kännetecknats av ett ”paradigmskifte”. ”Om världen nu blivit global, så har vårt sätt att betrakta den dock förblivit detsamma. Vi får inte lov att tänka enbart i ekonomiska termer, utan måste ha för ögonen det som är bäst för samhällena i stort.”

Sedan fortsatte han: ”I en global värld visar oss encyklikan på de positiva möjligheter som ligger i denna globalisering. På samma gång belyser den de problem som uppkommit genom att vi missbrukat den och ett sådant missbruk leder till att det ömsesidiga beroendet mellan människor och nationer rubbas ur sin balans, ifall man inte låter samvetet ha sitt att säga.” Tremonti sade att detta viktiga dokument författat av påven ”inte bara är en guide for politiker utan också en handbok för ekonomerna. I Caritas in veritate förklaras det att ekonomins äkta väsen ligger i etiken. Om man inser denna inneboende princip inser man hur viktigt det är att framhäva de andliga värdena och inte enbart de materiella.”

”Det är endast om man gör detta klart för sig som det blir möjligt att låta ekonomin komma till nytta för samhället i stort,” sade den italienska ministern.

20090727

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved