In Memoriam

Benkt Stolpe

(1934-2024)


 
Ett liv i bön

 

 

(katobs.se) Vår redaktion sörjer en trogen medarbetare och vän. Den 22 januari somnade Benkt Stolpe in i sitt hem, lugnt och stilla. Han hade bara dagen innan följt heliga Mässan från S. Eugenia via dator. Den 14 januari var han i hl Mässan i domkyrkan.

Benkt Stolpe var född 1933. Han var en pålitlig altartjänare under decennier i domkyrkoförsamlingen, till vardags såväl som vid stora högtider.

Benkt deltog  aktivt i en studiecirkel i domkyrkoförsamlingen i slutet av 80-talet. Vi läste en del av S. Thomas Summa, varje gång hade en deltagare att redogöra för ett kapitel. Vi läste på olika språk. Benkt på franska. Hans förklaringar tydde på stor lärdom och kunskap även i latin, vilket betydde mycket  för gruppen.

Han var en av de första lekmännen att vara med i Opus Deis vänkrets, han deltog i reträtterna som var i en vanlig lägenhet på Götgatan. Detta från 1984.

När Katolsk Observatör grundats 2005 kom han tidigt med som översättare, och sedan som redaktionsmedlem.

Det var under många år Benkt Stolpe som såg till att de heliga oljorna fördelades till de olika församlingarna på Skärtorsdagen. Många träffade honom i tjänst för adventsbasaren. Han hjälpte till att ordna domkyrkans bibliotek under många år. Han katalogiserade också prästseminariets stora bibliotek i Stäket. Senare skötte han även biblioteket i Oscars Minne, där han ofta syntes bland hyllorna. Han var med från början i Societas Corporis Christi, som organiserar processionerna i domkyrkoförsamlingen. Man såg och hörde honom ofta i domkyrkans körer, både den stora och den gregorianska.

Utöver detta har han varit aktiv i olika bönegrupper och han var en trogen vän till Josefsystrarna i Björkudden i Värmdö. Han deltog aktivt i studiecirklar. Han besökte heliga mässa i Sätra som Kristus Konungs institut ansvarar för. Detta var den mässordning han växt upp med och tjänat vid altaret och han kunde många av bönerna på latin.

Vi minns Benkt som en ödmjuk och fin person, med många strängar på sin lyra, vilket inte varit så välkänt. Men ändå finns det otaliga som har fina minnen av honom från olika sammanhang.

Till mångas stora glädje kunde han hyllas på sin 90-årsdag i Josefsföreningens klubbrum förra året, vilket han var mycket glad för.

Låt oss be för vår broder Benkt, att han får skåda det eviga ljuset. Må han vila i frid.

Film från hans födelsedag 2023

Några av alla hans översättningar:
http://www.katobs.se/art_lejeune.htm
http://www.katobs.se/bio_baudouin.htm
http://www.katobs.se/art_karlI.htm
http://www.katobs.se/artikeln.html

20240128

Ulf Silfverling

 

 

 

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved