Flamma från Johannes Paulus grav
färdas till Polen

 


VATIKANEN, den 30 mars, 2006 (Zenit.org).- Polska idrottsmän tar en fackla som tänts på ett stearinljus på Johannes Paulus II:s grav till hans hemland med anledning av den första årsdagen av hans död.

Idrottsmännen, där det ingår militärer och handikappade personer, deltog i dag i en stor generalaudiens tillsammans med Benedikt XVI och 40,000 personer på Petersplatsen.

"Loleks fackla” (syftar på smeknamnet som Karol Wojtylas släktingar och vänner gav honom), tändes i tisdags från stearinljuset som stod närmast den polske påvens grav under Peterskyrkans marknivå.

Idrottsmännen kommer att bege sig till städer som har symbolvärde för Johannes Paulus II:s liv, till exempel Assisi, helgedomarna i Loreto och Czestochowa, liksom platsen för hans födelse, Wadowice.

Flamman beräknas anlända till Krakow den 2 april, där den kommer att tas emot av kardinal Stanislaw Dziwisz, som under en lång tid var påvens sekreterare och av tusentals pilgrimer som kommer att samlas i katedralen. Detta kommer att ske i början av bönevakan och kommer att kulminera klockan 21.37 som är det klockslag då Johannes Paulus dog.

Delegationen kommer att tillryggalägga omkring 505 km (313 engelska mil) – det blir 225 km i Italien och 280 i Polen. Resten av färden sker med flygplan eller buss.

På varje plats dit facklan föres kommer vittnesbörd och reflexioner om Johannes Paulus II att skrivas ner i en ”gyllene bok”.

"Loleks fackla” är ett initiativ som kom till genom monsignore Slawomir Oder, som är postulator för Johannes Paulus II:s kanoniseringsprocess.

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved