Påven Franciskus utser den argentinske ärkebiskopen

Fernández till prefekt för Troskongregationen

 


Av Hanna Brockhaus

(CNA, Rome Newsroom) Påven Franciskus har utsett ärkebiskop Víctor Manuel Fernández, hans mångårige personlige teolog och spökskrivare, att leda Dikasteriet för trosläran.


Ärkebiskop Victor Manuel Fernandez. | Daniel Ibanez/CNA

Den argentinske prelaten efterträder kardinal Luis Ladaria Ferrer, SJ, 79, som har varit prefekt för dikasteriet sedan 2017.

Fernández, snart 61 år, kommer att tillträda sin nya tjänst i mitten av september, sade Vatikanen. Den produktive författaren har varit ärkebiskop i La Plata, Argentina, sedan 2018.

"Som ny prefekt för Dikasteriet för Trosläran anförtror jag dig en uppgift som jag anser vara mycket värdefull", skrev påven Franciskus i ett brev till Fernández som publicerades den 1 juli tillsammans med tillkännagivandet av hans utnämning.

Påven sade att dikasteriet ibland har främjat "doktrinära fel" framför att "främja teologisk kunskap".

"Det jag förväntar mig av dig är verkligen något helt annat", sade Franciskus. "Jag ber dig som prefekt att på ett mer direkt sätt ägna ditt personliga engagemang åt huvudsyftet med dikasteriet, vilket är att 'skydda tron'."

Fernández publicerade ett foto av sig själv och påven Franciskus på Twitter den 30 juni, dagen innan utnämningen till prefekt för doktrinen tillkännagavs.

Han sa att han tillbringat veckan med påven och kallade det "den nya fasen för Franciskus".

"Han arbetar fler timmar än någon annan i Vatikanen", skrev ärkebiskopen på spanska. "Här ser man honom trött efter fem timmar med täta saker, men efter en siesta var han perfekt och glad."

Fernández är en kontroversiell person inom kyrkan i Argentina, delvis på grund av några av hans tidigare publikationer. Teologen har publicerat mer än 300 artiklar och böcker.

Påven Franciskus, som har känt Fernández i årtionden, ska ha anförtrott honom att skriva sin första apostoliska uppmaning, Evangelii Gaudium, en text där ärkebiskopen citerade sin egen tidigare forskning som ett källdokument.

Ärkebiskopen ska också ha varit inblandad i utarbetandet av Amoris Laetitia, påven Franciskus apostoliska uppmaning från 2016 om kärlek i familjen, som följde på kyrkans två synoder om familjen.

Fernández var djupt involverad i de båda synoderna om familjen 2014 och 2015 och ingick i kommissionen för skrivandet av 2015 års synods slutrapport.

Med hänvisning till sina apostoliska uppmaningar Evangelii Gaudium och Gaudete et Exsultate skrev påven Franciskus att Fernández uppgift som ny chef för Vatikanens läroämeteskontor "bör uttrycka att kyrkan 'uppmuntrar teologernas karism och deras teologiska forskningsinsatser' så länge 'de inte är nöjda med en skrivbordsteologi', med 'en kall, hård logik som försöker dominera allt'. Det kommer alltid att vara sant att verkligheten är överlägsen idéen."

Fernández föddes 1962 i den lilla lantliga staden Alcira i provinsen Córdoba. Han prästvigdes i augusti 1986 i Río Cuarto, ett stift som till största delen består av landsbygd. År 1988 tog han en examen i teologi med biblisk inriktning vid det påvliga Gregorianska universitetet i Rom och 1990 doktorerade han i teologi vid UCA. Han var pastor i Santa Teresita i Río Cuarto (Córdoba) från 1993 till 2000 och var grundare och chef för Jesús Buen Pastor Lay Formation Institute och Teacher Training Center i samma stad.

I början av 1990-talet flyttade han till Buenos Aires, där han utsågs till konsultor för flera kommissioner inom den argentinska biskopskonferensen och det latinamerikanska biskopsrådet (CELAM).

Fernández hade visat stor förmåga att skriva och togs med av dåvarande kardinal Jorge Bergoglio som expert till den femte generalkonferensen för de latinamerikanska biskoparna, som hölls 2007 i den brasilianska mariahelgedomen Aparecida.

Många källor har hävdat att Aparecida stärkte relationen mellan den framtida påven och teologen.

Från 2008 till 2009 var han dekanus för den teologiska fakulteten vid Pontifical Catholic University of Argentina och ordförande för det argentinska teologiska sällskapet.

Den 15 december 2009 utnämnde kardinal Bergoglio Fernández till rektor för Pontifical Catholic University of Argentina. Fernández kunde dock inte avlägga ämbetseden förrän den 20 maj 2011, efter att han hade besvarat invändningar mot hans utnämning från Vatikanens tjänstemän som uttryckte oro över ortodoxin i vissa delar av hans stipendium.

Fernández var en flitig skribent och när Bergoglio valde honom till rektor för UCA hade han skrivit hundratals artiklar och böcker, bland annat "Incarnated Spiritual Theology" (2004), en bok som uppmärksammades i den argentinska såpoperan "Esperanza Mía", om en olaglig kärleksaffär mellan en präst och en nunna.

Den bok som brukar betraktas som hans mest ovanliga är verket från 1995 "Hela mig med din tunga: Konsten att kyssas." När det gäller boken förklarade Fernández att "på dessa sidor vill jag sammanfatta den populära känslan, vad människor känner när de tänker på en kyss, vad de upplever när de kysser ... Så genom att försöka sammanfatta livets enorma rikedom uppstod dessa sidor till förmån för kyssar. Jag hoppas att de hjälper dig att kyssas bättre, att de motiverar dig att släppa fram det bästa av dig själv i en kyss."

Boken har försvunnit från de flesta officiella listor över Fernández verk.

Från CNA med benäget tillstånd
Övers. Red.

20230702

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved