Afrikanska studenter i Rom demonstrerar
och ger sitt stöd åt påven

 


Medierna ger en falsk bild av Afrika
(zenit.org) – De afrikanska studenternas komitté i Rom har kallat till stöddemonstration för Benedikt XVI på söndag klockan 11.30 på Petersplatsen och önskar åberopa det budskap som påven gav kontinenten under sin apostoliska resa till Kamerun och Angola samt protestera mot mediernas utnyttjande av resan för egna syften (instrumentalisering).

De afrikanska studenterna önskar tacka påven för hans klara och precisa analys av den afrikanska kontinten och dess problem, såväl på det samhälleliga, kulturella, ekonomiska som det ekologiska planet, liksom för de olika lösningar och vägar han angav som leder till att ”vi själva blir vår utvecklings skapare och aktörer”, står det i en kommuniké från studenternas organisation.

Studenterna vill också upprepa att ”de absoluta prioriteringarna för Afrika är: mat, vatten, energi, mediciner, stabil inkomst för familjerna, ett ekonomiskt system som underlättar för export av produkter tillverkade i Afrika och inte bara av råvaror, värdering på ort och ställe av kontinentens rikedomar och inte plundring av dem av den vite mannen”.

De önskar att man säger nej till ”alla slags spekuleringar över Afrika som kommer utifrån”, ”nej till instrumentaliseringen av påvens budskap för Afrika”, ”ja till de effektiva medlen mot aids i Afrika” och till ”utbildning”.
Detta initiativ ”väcktes i oss under påvens första tal på afrikansk jord”, förklarar den ansvarige för studentkommitén,  Pierre Baba Mansare.

Han anser att ”medierna helt och hållet har förvanskat innehållet i påvens besök på afrikansk mark”.

Genom denna demonstration som kommer att äga rum strax före angelusbönen på söndag, önskar studenterna uttrycka sin tacksamhet mot påven Benedikt XVI och meddela honom att ”Afrika förstått hans faderliga budskap, med glädje tagit emot hans ord av apostolisk uppmuntran för kontinenten och försäkra honom om att hans förhoppningar om Afrika aldrig kommer att svikas”, tillade han.

20090328

Övers: NH

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved