Utan barn finns det ingen framtid

 

 

(katobs.se) Påven Benedikt XVI gav under onsdagens audiens stora familjer sina lovord och uppmanade Italiens och andra länders regeringar att gripa till lagstiftningsåtgärder och andra incitament för att hjälpa dem. ”Utan barn har vi ingen framtid,” sade Benedikt.

Påven riktade sina ord till de italienska pilgrimer som var närvarande vid onsdagens allmänna audiens på Petersplatsen och där bland annat mer än 2000 medlemmar av en italiensk förening som riktar sig till stora familjer (Associazione Italiana Famiglie Numerose) fanns med.

"Det är min förhoppning att man kommer att införa lämpliga samhälleliga och rättsliga åtgärder för att skydda och understödja stora familjer. De utgör en rikedom och ett hopp för hela nationen,” sade påven.

I nyligen utförda statistiska undersökningar har man kommit fram till att medeltalet barn per kvinna inom Europeiska Unionen är 1,5. Men i några länder, bland annat i de katolska Italien och Spanien är medeltalet så lågt som 1,3.

Benedikt vände sig särskilt till den italienska familjeföreningen och sade att stora familjer var en tillgång för det moderna samhället. ”Familjekärnor med många barn ger vittnesbörd för världen om tro, mod och optimism, för utan barn finns det ingen framtid”, sade han.

Medlemmarna i föreningen hälsade påvens ord genom att vinka med tusentals vita näsdukar.

Denna veckas audiens inföll på Alla själars dag, den dag då Kyrkan särskilt hedrar minnet av de avlidna. Till de polska pilgrimerna som deltog i audiensen talade påven på polska och påminde om sin företrädare, Johannes Paulus II, som dog den 2 april i år.

"Låt oss tacka Gud för denne Guds tjänares liv och tjänande som gav så rik skörd,” sade Benedikt.

 

 

 

 



===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved