Lärare i teologi avskedad för bejakad promiskuösitet

 

(katobs.se) Läraren i teologi vid den påvliga akademin La Pontificia Accademia San Tommaso d'Aquino, i Rom, lekmannen David Berger, har fått avsked. Anledningen är att han ifrågasatt kyrkans syn på homosexualitet.

David Berger har vunnit stor respekt hos många liturgiskt intresserade för sin bok Thomas Aquinas and the Liturgy, som fått lysande kritik. För tre månader sedan tog David Berger avsked från redaktörskapet för den ansedda tidskriften Theologisches och gjorde öppet klart att han var homosexuell, men att denna läggning mycket väl kan förenas med kyrkans och kyrkoläraren Thomas av Aquinos lärosatser om man bara lever i kyskhet. Berger gick i TV till angrepp mot kyrkan och menade den vara "homofob" trots att många av dess präster är homosexuella. Han fick trots detta fortsätta sin tjänst, tills en redaktionsmedlem vid "Theologisches", professor Manfred Hauke, gjorde omvärlden uppmärksam på att Berger hade en Facebooksida, där han öppet exponerade sina många homosexuella kontakter, deltagande i idrottstävlingar för homosexuella, "Gay Games" mm. Vidare visade det sig att Berger levde ihop med en annan man i Köln. Efter att webtidskriften kreuz.net uppmärksammat detta fick David Berger avsked från den påvliga akademin.

Helige Thomas ab Aquino förklarade allt könsumgänge utanför det äktenskapliga som dödsynd, då det bryter mot naturrätten. Ett barn måste ha en moder som tar hand om det och en fader som skyddar moder och barn. Sexualitet är en gåva för släktets fortbestånd. Därför är alla samlag utanför äktenskapet och utan annan avsikt än njutning, emot Guds lag, en synd mot själva naturen enligt S. Thomas.

Nyligen avslöjade en italiensk tidning genom dold kamera att tre präster besökte gayklubbar för sexuella tillfälliga kontakter, detta dagen innan de förrättade det heliga mässoffret. Roms stift har reagerat med asvky och det påpekas att en del präster på tillfälligt besök i Rom, i skydd av anonymiteten, lever ett sorts dubbelliv där, vilket dock gäller ett fåtal och inte de romerska prästerna.

20100802

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved