Kardinal Tarcisio Bertone,
ny statssekretere vid den Heliga Stolen

 VATIKANEN, den 15 september, 2006 (VIS) – Denna morgon välkomnade den helige Fadern under en ceremoni som hölls i det apostoliska palatset i Castelgandolf, statssekretariatets personal med anledning av utnämnelsen av kardinal Tarcisio Bertone S.D.B., ärkebiskop i Genua, som ny statssekreterare. I den rollen ersätter han kardinal Angelo Sodano.

Kardinal Sodano – som utnämndes till statssekreterare av Johannes Paulus II den 1 december, 1990 – yttrade följande ord under ceremonin:

"Idag”, sade han och riktade sig till den helige Fadern, ”bör inte jag tackas utan istället alla dem som hjälpt mig under alla dessa ord. Särskilt värdefulla för mig var mina medarbete i Sektionen för allmänna angelägenheter med ärkebiskoparna Re och Sandri och Sektionen för internationella förbindelser med ärkebiskoparna Tauran och Lajolo. Alla tillsammans har vi arbetat som ett lag, med en stark känsla för det kyrkliga som enade oss i vårt tjänande, först omrking den vördade Johannes Paulus Ii och nu omkring er."


Kardinal Bertone hälsar påven Johannes Paulus II

Kardinal Sodano avslutade sina anmärkningar genom att tacka alla medhjälparna i statssekretariatet och medlemmarna i de påvliga representationerna i länder i hela världen.

I en kort hälsning vände sig sedan kardinal Bertone till den helige Fadern och uttryckte hoppet om att hans tidigare erfarenheter skulle hjälpa honom att ”utföra den uppgift jag övertar idag. Jag är medveten om det tunga ansvar detta för med sig och om hur otroligt allvarliga och komplicerade frågorna är som jag måste ta itu med, dag för dag. Min enda ambition är att leva enligt mitt biskopliga motto: 'fidem custodire, concordiam servare' (att bevara tron och tjäna endräkten)"

"Den djupa gemenskap som binder oss samman och ger oss önskan att tjäna kyrkan – som även betyder att tjäna mänsklig värdighet och fredlig samexistens mellan folken – kan bara visas i det lojala och trofasta samarbetet, som för många av oss blir förstärkt genom den prästerliga och pastorala anda som alltid måste tjäna oss till inspiration i det vi utför."

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved