Påven uppmanar alla att
läsa och meditera över Bibeln

 

 

 

VATIKANEN, den 6 november, 2005 ( ACI).- Inför tusentals troende som församlats på Petersplatsen trots regn och kyla, uppmanade påven Benedikt XVI under Angelus-bönen alla närvarande att börja lyssna på Guds röst inom sig och att förbereda sinne och hjärta så att den heliga Skrift skulle kunna ge det vardagliga livet näring.

Den helige Fadern nämnde särskilt att ”den uråldriga vanan med ’lectio divina’ borde återupptas, som betyder att stanna länge vid en bibeltext, läsa den gång på gång, nästan ”idissla” den som kyrkofäderna sade, så att den kan tjäna den enskildes mediation och kontemplation och kan bli till andlig näring för vardagen.”

“Villkoret för att vi ska lyckas med lectio divina är att vårt sinne och hjärta är upplysta av den helige Ande, dvs. av den som inspirerade författarna till den heliga Skrift och därför måste de försätta sig i ett tillstånd av ”religiös uppmärksamhet”, tillade han.

Påven påminde om den apostoliska konstitutionen Dei Verbum utgiven av det andra Vatikankonciliet där det står att ”Kyrkan inte lever av sig själv, utan av evangeliet”, ty ”den heliga Skrift i det Gamla och det Nya testamentets form liksom den heliga traditionen” säger att ”Herren Jesus, han som är det människoblivna Ordet, som har dött och återuppstått, har utfört frälsningsverket i handlingar och ord och har sålunda på ett fullkomligt sätt visat människorna på Gud ansikte och vilja”.

“Detta dokument handlar om Uppenbarelsen och hur Uppenbarelsen förmedlas, om den heliga Skrifts inspiration och uttydning och den grundläggande vikt den har Kyrkans liv.”

Påven påpekade också att den apostoliska konstitutionen Dei Verbum “har betytt en stark uppmuntran till att man inser det oerhörda värde som ligger i Guds Ord” och nämnde hur den kyrkliga gemenskapen hade dragit nytta av detta i ”predikningar, katekesundervisning, det teologiska arbetet, det andliga sökandet och de ekumeniska relationerna”.

Innan han fortsätte med Angelus-bönen sade påven att ”den religiösa uppmärksameten” är ”den allraheligaste Jungru Marias ständiga sinnesstämning, så som vi kan se i ikonen som avbildar ängelns förkunnelse till Maria. Maria tar emot det himmelska budskapet medan hon mediterar över den heliga Skrift”.

Efter det att Benedikt XVI bett Maria-bönen hälsade han på pilgrimerna som kommit från hela världen och delade ut den apostoliska välsignelsen.

 

 

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved