Att tro i Mexiko

 

 

Hur underbart det vore om även i andra delar av världen biskoparna inte bara skulle be för denne påve utan även skulle lyssna på honom och följa hans exempel!

Den 25 november 2008 publicerades i l’Osservatore Romano i Rom nyheten att Hans Helighet Benedikt XVI hade som ett särskilt område från Durangos ärkebiskopsstift, avskilt det nya stiftet Gómez Palacio, och som förstebiskop där utnämnt monsignore José Guadalupe Torres Campos. Denne hade tidigare varit titulärbiskop av Ciudad Juárez.

Monsignore Torres, som nyligen fyllt 49 år, intog sin nya domkyrka denna vecka. En god vän som bor i denna förstad som är känd under namnet ”lagunen” har meddelat oss en nyhet som kanske redan en eller annan biskop känner till.

Det sätt på vilket denne förste biskop i det stiftet handlat, liksom prästerna som lyder under SSPX-prioratet i den staden, är mycket berömvärt och vi bör ge det vår högsta respekt som kristna .

I meddelandet man skickat oss läser vi följande:

I förra veckan förlänades den nya katedralen i området Lagunera de Durango som biskop Don José Guadalupe Torres Campos som kommer från det nya stiftet Gómez Palacio. Denne biskop blev hjärtligt mottagen av den katolska församlingen i Lagunera.

Vid monsignore Torres Campos ankomst till sin katedral där han skulle inviga den genom ett Te Deum, befann sig just vid ingången några präster från Sankt Pius X:s prästbrödraskap och den nye biskopen hälsade välvilligt på dem, kanske för att de bar den svarta sutanen. Efter Te Deum-firandet bjöd biskopen in dessa präster till en måltid till deras ära, vid vilken även SSPX-fadern Gerald L. Fallarcuna deltog. Biskopen lät denne fader sitta på hedersplatsen bredvid sig under hela festmåltiden.

Monsignore Torres Campos sågs hela tiden samtala med fader Fallarcuna, vilken bjöd in biskopen att besöka San Benito-prioratet, varvid biskopen besvarade deta genom att säga: ”Jag hoppas att få se er vid den första mässan jag firar som biskop för detta stift”...

Klockan sex på eftermiddagen började så mässan och faktiskt var fader Gerald Fallarcuna indirekt närvarande där genom att låta sig representeras av den gode fadern Lawrence Novak, som är en SSPX-prior. Denne bar sin korkåpa och ombads ta plats bredvid de närvarande biskoparna.

Ännu har inte det formella besöket ägt rum som de fyra SSPX-prästerna från San Benito-prioratet kommer att avlägga hos biskopen av Gómez Palacio, vilken de redan inkluderar i den eukaristiska bönen.

Att monsignore Torres Campos inbjöd fader Fallarcuna till en måltid som han höll till dennes ära och placerade honom vid sin sida är inte en enkel artighetsgest. Närvaron i koret av fader Fallarcuna under biskopens första mässa är även det en broderlig gest av stor betydelse, liksom det faktum att han fick ta plats bredvid de andra biskoparna under mässliturgin.

Den djupa betydelsen som vi bör utläsa ur båda dessa gester är att såväl Hans Helighet Benedikt XVI:s och biskop Bernard Fellays inställningar kan jämföras och liknas vid varandra: De handlar båda med stort mod, kärlek, tålamod och framför allt: av kärlek till Kristi brud, kyrkan.
 

20090222

www.creerenmexico.org

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved