Nordiska biskopar tar öppet ställning i enskilt fall

 

(katobs.se) Biskoparna i Köpenhamn, Oslo och Stockholm gick igår ut med ett nästan identiskt budskap angående fallet med den nioåriga flickan i Brasilien, som genomgått abort efter att ha blivit våldtagen av sin styvfar. Innebörden i biskoparnas pressmeddelande är att om kyrkan dömer flickans mor till exkommunicering, medan styvfadern inte får en sådan dom, betyder detta inte att han undgår kyrkligt straff.

Ärkebiskop Sobrinho av Olinda och Recife, Brasilien, kritiseras skarpt för att ha offentliggjort uttalanden av fördömande karaktär gentemot dem som godkänt och utfört aborterna.

Det betonas att man inte har någon förstahandskunskap om det tragiska fallet, men ändock försvarar de tre biskoparna med kraft flickan som blev gravid och fördömer mannen som gjort henne gravid. Danmarks biskop Kozon bemöter en artikel i Jyllandsposten och menar att

"med exkommuniceringen blir man inte utesluten från kyrkan. En exkommunicering är heller ej en evig dom, den kan upphävas, om den drabbade ångrar sig och bekänner i botens sakrament den handling som utverkat domen, och gör bot för den."

Biskop Kozon spekulerar vidare vilket som är värst - våldtäkt eller mord - och kommer fram till att mord är allvarligast, därför att det är oåterkalleligt. Men skuldfrågan kan ändå vara olika från fall till fall. Endast Gud vet den verkliga omfattningen av skuld, menar biskopen och fortsätter:

"I denna sak vill jag dock inte tveka med att säga, att våldtäktsmannen är den egentlige skyldige, både i kraft av förbrytelsen har har begått och på grund av de följder den får".

De nordiska biskoparnas samstämmiga uttalande om detta enskilda fall i ett avlägset stift torde vara unikt.

20090313

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved