Rysk-ortodoxa kyrkan avbryter dialog

 

 

Hannover (KNA) ”Med förundran och stor oförståelse” reagerar den tyska Evangeliska kyrkans (EKD) på den Rysk-ortodoxa kyrkans inställning till valet av Margot Käßmann som ny EKD-ordförande. Enligt rapporter i medierna hade högt uppsatta rysk-ortodoxa präster sagt att med en skild kvinna som ledare för EKD kunde dialogen mellan de båda kyrkorna inte längre fortsätta. Deras kyrka tillåter dessutom inte att kvinnor vigs till präster eller ens har ledande roller inom kyrkan, lär en företrädare för Rysk-ortodoxa kyrkans råd för yttre relationer ha sagt. ”Denna fråga är mycket allvarlig.” Det avgörande ordet ligger nu hos patriarken Kyrill I.   

Käßmann och EKD:s biskop för yttre relationer, Martin Schindehütte, kallade Moskvas reaktioner för ”överdrivna”. I ett brev som styckvis offentliggjordes i fredags betonar de att de olika uppfattningarna ”om kvinnors tjänst i Jesu Kristi kyrka hittills inte utgjort något hinder för de fruktbara relationerna på bilateral såväl som multilateral nivå”. Det är istället ”ett kristet bud att i ömsesidig respekt och broderligt umgänge acceptera de skillnader i liv och tro som våra kyrkor äger och istället ta fasta på den gemensamma grunden”, sade han.  

Käßmann och Schindehütte beklagar dessutom att ett planerat möte som skulle ägt rum den 30 november i Berlin där man skulle fira 50-årsjubileum av dialogen, inte kan äga rum mellan EKD och chefen för den Rysk-ortodoxa kyrkans råd för yttre förbindelser, ärkebiskop  Hilarion på grund av detta återbud. Trots det som hänt har EKD intresse av en fortsättning av ”den viktiga telogiska dialogen om kristna centrala frågor”, sades det. Man är full av tillförsikt om att även i framtiden kunna fortsätta dialogen, står det vidare i brevet.

20091113

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved