Eugen Drewermann överger den katolska kyrkan

 

 

(Aceprensa) Den tyske teologen Eugen Drewermann förkunnade i ett program på den tyska tv-kanalen ARD att han lämnat den katolska kyrkan. Han hade gjort det redan den 20 juni, på sin 65-årsdag, sade han. Redan sedan mycket lång tid tillbaka har han offentligen företrätt uppfattningar som motsätter sig den katolska läran. På grund av detta blev han år 1991 belagd med förbud att undervisa i kyrkans namn.

Eugen Drewermann föddes år 1940 och prästvigdes år 1966. Sedan utnämndes han till professor i katolsk teologi vid universitetet i Paderborn och efter det att han blivit fråntagen sin rättighet att undervisa där, fick han istället anställning som professor i sociologi och antropologi vid en världslig fakultet. År 1992 förlorade han även rätten att tjäna som präst.

Drewermann studerade psykiatri och blev anhängare av Carl Gustav Jungs (1875-1961) psykoanalytiska teorier som han började tillämpa på den kristna tron. Han är också influerad av Rudolf Bultmanns skola (1884-1976). Bultmann anser att Nya Testamentet saknar historiskt värde. Båda dessa strömningar finns företrädda i Drewermanns bok ”Djuppsykologi och exeges” (Tiefenpsychologie und Exegese) i vilken det klart framgår att hans idéer hade nått en punkt där det inte fanns någon återvändo tillbaka till den katolska tron. År 1989 ger han ut ”Prästerna” (Die Kleriker) där han uttyder prästkallelsen i psykoanalytiska termer och anklagar kyrkan för att utöva sexuell repression.

Efter detta har Drewermann fortsatt att ge ut böcker och hålla föredrag. Hans teser kom att röra sig alltmer bort ifrån tron och hans offentliga deklarationer mot kyrkan blev alltmer provocerande. Under förra årets Katholikentag i Tyskland sade han: ”För att bli kristna måste vi lämna den katolska kyrkan bakom oss. Det är till och med möjligt att vi om vi vill närma oss Gud måste lämna kristendomen bakom oss”.

I Julio de la Vega-Hazas’ bok ”Eugen Drewermanns teologi: tron silad genom psykoanalysens såll” (på spanska: La teología de Eugen Drewermann: La fe, pasada por la criba del psicoanálisis, 1994) kan man få en mera detaljerad analys av Drewermanns idéer.

21-12-2005
W63/05

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved