Fler exorcister utbildas

 

 

(KATOBS) Vatikanen är alarmerad över ökningen av ungdomars sataniska övningar och har beslutat att utbilda fler präster som är djävulsutdrivare och att uppvärdera deras roll. Kurser i ”exorcism och hur man ber om befrielse från onda andar” ges på det påvliga universitetet Regina Apostolorum. Dessa kurser är avsedda endast för präster och prästkandidater och har redan lockat till sig ett hundratal elever som kommer från hela världen. I Italien härjar anhängarna av satanism på Internet och äger där mer än 500 klubbar. De är unga: 21% är mellan 15 och 17 år, 9% mellan 11 och 14 år, 9% mellan 11 och 14 år och 3% mellan 6 och 10 år. I början av året dömdes tre ungdomar som tillhörde en ”heavy metal”-rockgrupp som gick under namnet ”Satans djur” till långa fängelsestraff för rituella mord som de begick 1998.

I den biskopssynod, som i dagarna avslutas i Rom, har det också framförts krav på en återgång till munkommunion, efter att det framkommit att personer bortför konsekrerade hostior från kyrkorummen för att använda i sataniska ritualer. Hostior som delats ut av påven Johannes Paulus II har även bjudits ut på Internet på sk nätauktioner.

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved