Kraven är inte förenliga med tron”

 

Professor Manfred Hauke om Memorandum ” Kirche 2011”

Lugano/Washington (kathnews). Över hela världen uppmärksammar man i medierna ”Kyrka 2011: ett nödvändigt uppbrott” och den diskussion som äger rum i Tyskland kring prästcelibatet och fasthållandet vid den kyrkliga läran. Därför gjorde ”Washington Times” nyligen en intervju med Manfred Hauke, professor i dogmatik. Hans svar publicerades i ”Washington Times” men bara i utdrag , något som skulle kunna leda till missförstånd. Därför publicerar kathnews intervjun med professor Manfred Hauke i sin helhet.

Hur reagerade Ni på samlingen av underskrifter i ”Kyrka 2011: ett nödvändigt uppbrott”? Varför skrev Ni inte under själv?

Manfred Hauke: Memorandum ställer krav, som inte går att förena med kyrkans tro och moral. Enligt den heliga Skrift och kyrkans tradition är det lagligt ingångna äktenskapet mellan kristna oupplösligt. Den som lämnar sin äktenskapspartner och under dennes levnad gifter sig med någon annan, begår, enligt Jesu egna ord, äktenskapsbrott. (se Markus 10:11-12 etc) Samkönade sexuella förbindelser räknades redan i Bibeln som en perversion, och medförde Guds rättmätiga straff (jmf. Rom. 1:25-27; 1 Kor. 6:10 etc) Memorandums teologer lyfter krav som redan har förverkligats i liberala protestantiska samfund.Det bästa vore om de övergick till protestantismen. De åstadkommer inget uppbrott, utan en nedbrytning av den katolska kyrkan.

Är kyrkan i Tyskland i kris? Varför, i så fall?

Manfred Hauke: Kyrkan i Tyskland befinner sig i djup kris. Skulden ligger i mentaliteten i välfärdssamhället, som har förlorat sin andliga kraft. Efter Andra Vatikankonciliet har många katolska kristna sett anpassningen till ”världen” som kyrkans framstegsformel. Därvid har man inte tagit på allvar att världen, enligt den heliga Skrift, står under syndens inflytande och behöver omvändelse. Fatal var också en felaktig förståelse av ekumeniken: i stället för att låta de andra upptäcka kyrkans hela trosskatt, har många teologer sökt de kristnas enhet i att tillsammans söka en minsta gemensam nämnare. De ansvariga i kyrkan, framförallt biskoparna, har under flera år betett sig som datoranvändare som inte installerat något antivirusprogram. Nu är, bildligt talat, viruset på väg att ödelägga datorn. Kyrkans kris är framförallt biskoparnas kris, som inte tagit sitt ansvar.

Alltfler kyrkomedlemmar lämnar kyrkan, och det råder för närvarande prästbrist. Hur ska kyrkan hantera detta?

Manfred Hauke: Det finns inte bara en brist på präster, utan först och främst en brist på troende; bara ungefär 11 procent av Tysklands katoliker går regelbundet i mässan på söndagar. Jämfört med antalet praktiserande katoliker har inte prästernas antal sjunkit de senaste decennierna. Hur kyrkan ska övervinna krisen, visar de nya andliga rörelserna: där finns talrika omvändelser och många kallelser till prästerskap och ordensliv. Om den katolska kyrkan i Tyskland låter sig smittas av denna entusiasm, kan krisen övervinnas.

20110222

Övers: Didrik Wangel


 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved