Rapport anlände efter sändning,
enligt kardinal Castrillón Hoyos

 


(katobs.se) I en intervju i Süddeutcher Zeitung meddelar kardinal Castrillón Hoyos att han fick ett förseglat brev från nuntiaturen i Stockholm den 5 februari 2009. Där relaterades innehållet i den intervju som gjordes i november 2008 med biskop Williamson, som sedan orsakade stora rubriker.

Programmet sändes den 21 januari, påvens beslut att häva exkommunikationen av de fyra biskoparna, som tillhör prästbrödraskapet Pius X, kungjordes den 24 januari. Den 4 februari förklarade påven i ett öppet brev att han inte kände till intervjun.

20090925

Se även:

Kardinal Castrillón Hoyos: "Hävandet av exkommuniceringen av fyra biskopar är inte en politisk akt. "

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved