"Den goda kampen"

 

 

 

VATIKANEN, den 10 november ( CNA) – Vatikanen tillkännagav att en unik konferens snart kommer att äga rum. Den kommer att se på det kristna missionsuppdragets så som det kan förverkligas i samband med idrott.
 
Konferensen anordnas av det Påvliga rådet för lekmän, och det första internationella idrottsseminariet beräknas äga rum i Rom den 11-12 november.

Omkring 50 experter från 18 olika länder kommer att samlas här för att diskutera ”det kristna missionsuppdraget som det kan förverkligas inom idrotten idag.” Bland dessa experter kommer att finnas forskare, direktörer för katolska idrottssammanslutningar, representanter för olika länders biskopskonferenser och proffessionella idrottsmän.

Vatikanen sade att seminariet kommer att inkludera analyser om det globala fenomenet idrott och vad det betyder för samhället ur synvinkeln kultur, antropologi, etik och undervisning.

Deltagarna kommer också att försöka tänka ut olika sätt på vilka den katolska Kyrkan kan förverkliga sitt pastorala evangeliseringsuppdrag genom idrotten – särskilt bland de unga.

År 2004 grundade påven Johannes Paulus II en underavdelning, ”Kyrka och Idrott” som en del av det Påvliga rådet för lekmän. Detta råd kommer under nästa veckas möte att presentera vad gruppen kommit fram till i ämnet och de framtida målen.

Ett av seminariets ändamål, sade Vatikanen, är att förmå experter inom idrottsområdet att samarbeta med kyrkliga ledare i ”Kyrka och Idrotts” framtida arbete.

För en tid sedan sade påve Benedikt, när han talade om idrott, att det var ”en disciplin, som om den utövas med respekt för reglerna, blir till ett utmärkt verktyg för att lära ut viktiga mänskliga och andliga värden.”

 

 

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved