Varför svarar ungdomen inte
på kallelsen till det vigda livet ?

 


Undersökning i Italien

ROM den 25 juli 2006 ( ZENIT.org) – Bristen på andlig ledning tycks vara en av de främsta anledningarna till förklaring av bristen på kallelser till det vigda livet hos ungdomar som har känt att Kristus kallat dem till detta slags liv.

I upplagan den 18 juli av den italienska dagstidningen Avvenire får vi veta resultaten av en enkät under titeln ”De unga och kallelserna” som utförts av Eurisko på ungdomar i mellan 16 och 29 års ålder.

Enkäten visar att tio ungdomar av hundra en gång i sitt liv känner att de kallas till att bli präst eller gå in i det vigda livet. Emellertid överger de denna idé efter några månader i de allra flesta av fallen.

Att de inte framhärdar i beslutet kan förklaras på olika sätt, bland annat när 71% av de unga förklarar att de inte haft några vänner som också de känt denna längtan efter att ge sig själva till Gud.

För 29% av dem uppkom tanken på att viga sitt liv åt Gud under en personlig erfarenhet som den av ett besök i ett kloster, en pilgrimsfärd eller reträtt av andligt slag.

Detta är siffror som enligt den italienska tidningen visar på ”den bittra sanningen som ligger bakom det faktum att man övergav kallelsen på grund av att man som ung människa överhuvudtaget blir övergiven av de vuxna”.

Enkäten säger också att många unga överger idén om en kallelse till det vigda livet när de gör klart för sig att de måste avstå från så mycket, till exempel från att gifta sig, och till detta kommer rädslan över att bli ensamma.

Ärkebiskopen i Cagliari, Monsignore Giuseppe Mani, som är expert på kallelser, föreslår fem regler som den italienska tidningen ”Avvenire” återger som följer.

I ett pastoralt brev ger han följande rekommendationer till dessa unga :

Att göra det som man mest har lust till

Att välja det som mest kostar på

Att föredra det som hjälper medmänniskorna

Att välja det som ger inre frid

Att be om råd hos en äldre person

Dagstidningen frågar sig vem det egentligen är som bryr sig om att hjälpa de unga, eftersom en nyligen utförd gallupundersökning i Censis visar att 70% av de unga som blivit tillfrågade om saken inte kunnat ge namnet på en man eller kvinna som för dem vore en intellktuell referenspunkt.

”Det finns en kris i kallelser också eftersom det finns en kris när det gäller trovärda ledare”, kommenterar dagstidningen.
ZF06072508

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved