Nationens vrede drabbar en biskop
som vill omdesigna katedralen

 

 

av Tom Peterkin i Cobh
(19/10/2005)

(telegraph.co.uk) I Irland har en romerks-katolsk biskop vållat uppståndelse genom sina planer att omdesigna en nygotisk katedral som byggts av en av de mest kända kyrkoarkiktekterna.

Biskop John Magee var en nära vän till Johannes Paulus II och hade fått tillåtelse att bryta upp ett gammalt mosaikgolv och ta bort ett stort marmoraltarräcke i St. Colmans-katedralen i staden Cobh.

Dessa omändringar är en del av hans plan att utföra genomgripande omändringar av både altardelen, mittskepp och tvärskeppen i en den katedral som ritats av Edward W Pugin, en av de viktigaste viktorianska arkitekterna och representant för återuppväckelsen av gotiken i Storbritannien.

Dr Magee, biskop i Cloyne och f.d. sekreterare till den förre påven anser att förändringarna är nödvändiga för att passa den gudstjänststil som andra Vatikankonciliet införde när den moderniserade mässan genom att ta bort latinet och låta prästen få en plats vid altaret som närmar honom till församlingen.

Dr Magee vill ta bort 20 kyrkobänkar för att möjliggöra att altardelen sträcks ut och sänks ner till den övriga delen av katedralen genom att man tar bort tre trappsteg. Han vill också flytta på biskopsstolen och altaret och föra dem närmre församlingen.

För att göra detta måste stora delar av mosaikgolvet tas bort. Det lades av Ludwig Oppenheimer, hemmahörig i Manchester, som arbetade på katedralen i Cork mellan åren 1867 and 1919.

De utsökta mosaikerna föreställer religiösa symboler och en harpa, vilket skall anspela på den roll som den helige Colman spelade under femhundratalet som ”barden (dvs. diktaren) från Munster”.

Biskop Magee önskar också omstöpa det närliggande kapellet, också det med ett marmorgolv, som byggdes av Pugin och dennes partner George Ashlin för en biskops lit-de-parade. Han önskar omvandla kapellet till ett vanligt bårhus för lekmän.

Genom att han låter bryta upp altarräcket försvinner platsen där människor i nästan 100 år har knäböjt för att ta emot den heliga kommunionen.

Även om Cobhs stadsfullmäktige har godkänt förslaget, har det dock mött en enorm proteststorm från invånarna i staden och den irländska regeringen har ärendet på sin agenda.

Irländska motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet har anfört besvär mot ärendet och hävdar att det är ett brott mot arkitektoniska regler att flytta på mosaikerna.

Rättstvisten mellan stat och kyrka har också underblåsts av klagomål från den irländska ”Georgian Society” och St. Colmanskatedralens vänner som har samlat in 24,124 namnteckningar från människor som tillhör stiftet.

"Detta betyder att kyrkan skulle utsättas för chockartade förändringar,” säger Terry Pender som tillhör St. Colmanskatedralens vänner. ”Detta är en kyrka där det ligger avsikt och mening bakom varje sten, varje utsmyckning.”

Donough Cahill, från den irländska ”Georgian Society” säger: ”Katedralen och särskilt altardelen och högkoret är ett helgjutet mästerverk från den viktorianska ” Gothic Revival” både vad gäller design och hantverkskunnande.

"De förändringar som man nu ämnar företa skulle helt förstöra dessa arbetens karaktär och integritet och minska värdet i ett arv som var avsett att gälla för generationer framöver.”

De som protesterar citerar ett brev som skrevs av den nuvarande påven på 1990-talet i samband med renoveringarna av katedralen i Carlow, där man också önskade göra så att katedralen mera motsvarade andra Vatikankonciliets nya tankar.

När han ännu var kardinal Ratzinger sade han att det inte fanns något behov av dylika förändringar.

Denna katedral hämtar sin inspiration från de franska medeltidskatedralerna och är ett av de finaste exemplen på Edward Welby Pugins arbeten, den arkitekt som ritat mer än 100 romerskkatolska kyrkor på de brittiska öarna.

Vi kunde inte få tag på Dr Magee för kommentarer. Men fader Jim Killeen, stiftets pressekreterare, sade: ”Vi anser att för att kyrkobesökarna skall kunna delta helt och fullt i liturgin, måste kyrkans struktur hjälpa dem att göra det. Det som vi har i vår katedral nu är att prästen är helt skild från den övriga församlingen.”.

Bildspel

The Friends of St. Colman's Cathedral

 

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved