Påven respekterar islam säger Vatikanens språkrör

 

 

” Han vägrar våldets religiösa motivering”, understryker fader Lombardi

ROM, den 14 september 2006 (ZENIT.org) – ”Benedikt XVI önskar odla respekten för andra religioner och kulturer och dialogen med dem, naturligtvis också med islam”, hävdade jesuitfader Federico Lombardi, den heliga stolens nye pressansvarige.

Fader Lombardi gjorde detta tillkännagivande till pressen efter en del muslimska representanters reaktioner på talet som Benedikt XVI höll i tisdags eftermiddag vid Regensburg-universitetet (se katobs.se).

Ali Bardakoglu, den turkiske stormuftin, har särskilt sagt sig vara djupt sårad av kommentarerna om det heliga kriget som påven gjorde under sitt besök i Bayern, vilka han anser ”särskilt oroande, till den grad att de väcker sorg, och också mycket olämpliga.”

”Det som är angeläget för påven är en tydlig och radikal vägran att låta våldet få en religiös motivering. Hans avsikt var förvisso inte att såra muslimernas sensibilitet”, förklarade den helige stolens pressansvarige.

I tisdags berörde påven ämnet det heliga kriget genom att påminna om ett avsnitt ur den byzantinske kejsaren Manuel II Palaiologos dialog med en kultiverad perser angående kristendomen och islam och de båda religionernas sanning, utgiven av professor Theodore Khoury.

”Våld står i motsats till Guds väsen och till själens väsen”, hade påven sagt.

”Tron är själens frukt, inte kroppens. Den som vill föra någon till tron behöver alltså kunna tala väl och resonera på rätt sätt, inte bruka våld och hotelser”, fortsatte han i det att han citerade den byzantinske kejsaren.

”Den avgörande satsen i denna argumentering mot omvändelse genom bruk av våld lyder: Att inte handla enligt förnuftet är något som strider mot Guds väsen”, tillade påven.

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved