Muslimer hör påvens upprop och ber om fred

 


Kristna och muslimer deltar i en interreligiös bönestund för Libanon i Lahore. Man läste stycken ur Koranen och Evangelierna.

Lahore (AsiaNews) – Kristna och muslimer hörde påvens upprop och bad tillsammans för fred i Libanon. Bönestunden hade organiserats av Milap Organization och hölls i Lahore igår istället för i söndags då Benedikt XVI hade bett muslimska troende att delta.

En ung muslim, Asif Khan, inledde bönestunden med en kort sammanfattning av läget i Libanon, Israel och Palestina och en förklaring till varför kriget bröt ut.

“Låt oss be från djupet av våra hjärtan om fred i regionen som svar på påvens anrop till oss, ” sade han. Efteråt sjöng de många barnen som var närvarande hymner om fred.

Sedan begav sig deltagarna till taket på Milap-organisationens huvudkvarter där gruppens ålderman, Chaudry Shafiq, tände ett stort stearinljus och de andra sedan var och en tände sitt.

En ung man läste utdrag ur Koranen och en präst läste några stycken ur Evangelierna. Den kristne kyrkoherden talade också om fred i världen, i Israel och Libanon, i familjerna och hos var och en av oss.

Slutligen anropade några av de troende i en bön som lästes högt Herren att bönhöra dem. I sitt tal till mötesdeltagarna fördömde Milaps direktör Margaret Piara den mänskliga själviskheten som låter en människa döda sin medmänniska och som inte skonar barnen som Jesus försvarade när han sade: ”Låt barnen komma till mig.”

“Vi ber våra böner så att fred må råda i världen och så att den internationella samfundet må spela en viktig roll i krisen,” sade han.

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved