Oceanien noterar en stark ökning i kallelser

 

Facit efter konferensen ”Kyrkan i Oceanien”.

ROM, tisdagen den 5 september 2006 ( ZENIT.org) – Oceanien noterar en ökning i kallelser vilket kommer att bidra till att ännu mera intensifiera det eukaristiska livet för de kristtrogna katolikerna.

Det åttonde mötet som generalsekretariatet för biskopssynoden höll i början av augusti i Suva på Fidji-öarna (4-5 augusti) var en förberedelse för Oceaniens biskopskonferens (7-11 augusti).

I detta sammanhang vill vi påminna om att nästa Världsungdomsdag kommer att äga rum år 2008 i Australien.

Ämnet för de två mötena var igångsättandet av Johannes Paulus II:s apostoliska postsynodiska uppmaning ” Ecclesia in Oceania”, förklarade den heliga Stolens presstjänst.

Det särskilda rådets möte hade som ordförande generalsekreteraren monsignore Nikola Eterović, som underströk eukaristins centrala plats i Oceaniens katolikers liv.

Han noterade med tillfredsställelse att statistiska fakta visar på att antalet prästkallelser och kallelser till det vigda livet håller på att öka på denna kontinent. Detta är något ”som bland annat kommer att göra det möjligt att oftare fira det eukaristiska mysteriet på söndagarna i de kristtrogna församlingar som är utspridda i det vidsträckta område som denna kontinent utgör”, sade han.

Rådets medlemmar samtalade också om situationen inom kyrkan och samhället i de olika länderna.

I Australien och på Nya Zeeland kan man notera en ”stark sekularisering” med tillhörande ”etiska och moraliska relativism” vilket vi framför allt kan se i ”familjeinstitutionen och utbildning av de unga”.

Men i samband med globaliseringen sprider sig detta fenomen också till andra länder.

Länderna inom Oceaniens gränser utmärker sig också i allmänhet för sina mångkulturella och mångkonfessionella miljöer där det i allmänhet råder goda relationer mellan troende av olika trosinriktningar.

Men kontinenten är också drabbad av stora samhälleliga problem: fattigdom, arbetslöshet, sjukdomar, bland annat aids.

I det sammanhanget måste den katolska kyrkan se till att stärka sin evangeliska nit, sade en kommuniké från presskontoret, och att verkställa tillämpningen av en katolsk sociallära.

Bland annat är hon kallad att ”förstärka sin katolska identitet”, särskilt i skolorna.

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved