Kommentar från en landsman

 

(Här nedan återges en kommentar som redaktionen fångade upp i samband med deklarationen från biskopssätet i Olinda och Recife. Naturligtvis finns det risker att återge anonyma kommentarer som källa. Men i detta fall tycker vi orden är trovärdiga. De kommer från en ortsbo.)

Jag är braslilianare och läser denna blogg. Jag bor i Fortaleza, en stad ganska nära  Recife, där en stor del av det ovannämnda ägde rum. Jag kan bara säga att denna abort blev helt och hållet förvanskad av Brasiliens media för att få människor att betrakta kyrkan som ”medeltida”, dålig och obarmhärtig. Vad som verkligen hände kan man läsa en artikel som fader Edson Rodrigues, församlingspräst i Alagoinha, skrev i sin blogg. För att säga det enkelt: han som stod nära familjen och den lilla flickan alltsedan början sade att varken pappan eller mamman till den lilla flickan ville att hon skulle göra abort. Sedan kom en socialassistent, i sällskap av medlemmar av en pro-abort icke-statlig organisation, och övertygade mamman (som inte är läs- och skrivkunnig) om att hennes dotters liv var i fara – det var inte sant. Assistenten övertalade sålunda mamman att skriva under – med ett fingeravtryck av tummen – ett dokument som beviljade tillåtelse till aborten. Flickan fördes sedan till ett annat sjukhus, utan att pappan ens visste vad som pågick, och det var där som aborten ägde rum. Det var tydligt att detta var ett brott, för enligt nuvarande lagstiftning i Brasilien kan aborten bara utföras om både mamman och pappan givit sin tillåtelse, även när det rör sig om våldtäkt eller sexuellt övergrepp på barn. Om en av dem vägrar att gå med på det, då måste fallet  föras inför domstol.

Två liv offrades nu i den förintelse som går under namnet abort, som vi upplever i våra dagar... Gud, var  barmhärtig!

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved