Vatikanen har bekräftat 3 000 krav från offer
för pedofili under det senaste årtiondet

 


ur Barcelona Reporter

Dessa fall uppgår till 10% av de 3 000 klagomålen som behandlas av Vatikanen och som Scicluna har beskrivit som utförda av en liten del av de 400 000 präster som finns i hela världen och som omfattar brott som begåtts under de senaste 50 åren.

Charles J. Scicluna, åklagare vid Troskongregationen, sade i en intervju att anmälningarna mot präster som varit inblandade i fall med sexuella övergrepp uppgick till 3 000 under de senaste tio åren.

Den maltesiske ärkebiskopen sade att påven tagit på sig ”det smärtsamma ansvaret” att personligen besluta om utvisningen av de präster som ”varit inblandade i de särskilt svåra fallen, och där det fanns konkret bevis”. Dessa fall uppgår till 10 % av de 3 000 anmälningar som behandlas av Vatikanen och som Scicluna har beskrivit som utförda av en liten del av de 400 000 som finns i hela världen och som omfattar brott som begåtts under de senaste 50 åren.  

Den maltesiske ärkebiskopen förklarade att om en präst anklagas för ett "delictum gravius" då är det stiftsbiskopens plikt att undersöka fallet och sedan överföra det till Troskongregationen, vilken mellan åren 2003 och 2004 fick ta emot ”en lavinartad mängd av fall”. Många av fallen gällde USA och hade begåtts för länge sedan.  Under senare år hade fenomenet lyckligtvis minskat betydligt i omfång, sade Scicluna.

Enligt Scicluna bestod 60% av fallen mellan 2001 och 2010 av ”acts of 'ephebophilia'”, det vill säga handlingar som beror på sexuell dragning till ungdomar av samma kön, medan 30% var heterosexuella akter och de återstående 10% var verkliga pedofilhandlingar, det vill säga berodde på sexuell dragning till barn som ännu inte nått tonåren.

"Fallen med präster som anklagats för pedofili uppgår sålunda till 300 för en period om 9 år. De är alltid för många men vi måste inse att fenomenet inte är så vitt spritt som man påstått”, sade han. Bland de 3 000 fallen som är ställda inför rätta har 20% gått vidare i en brottsprocess eller administrativ process, medan man i 60%, särskilt de där ”de anklagades höga ålder måste tas hänsyn till”, har tillämpat disciplinära åtgärder. 

Dessa uttalanden som gjordes till tidningen 'Avvenire' ingår i den kampanj som Vatikanen igångsatte i lördags till försvar för påven Benedikt XVI, och där man avvisar antydningar om att påven skulle ha försökt mörklägga sexuella överbrott begångna mot barn av präster i Tyskland.  

"Det är ganska klart att det under de senaste dagarna har funnits människor som med anmärkningsvärd ihärdighet sökt efter bevis i Regensburg och München för att kunna anklaga den Helige Fadern och sätta hans namn i samband med mörkerläggning av de sexuella övergreppen,” sade Vatikanens pressombudsman, fader Federico Lombardi till Vatikanradion.

"För en objektiv observatör är det tydligt att dessa försök har misslyckats”, sade  han. Påvens tidigare stift i Bayern sade i fredags att han hade varit involverad i ett beslut år 1980 att avsätta en präst som misstänktes för övergrepp mot barn.

Den dåvarande ärkebiskopen Joseph Ratzinger, kom överens med prästen om att han borde gå i terapi i en prästgård i stiftet München och Freising, där han var ärkebiskop mellan åren 1977 och 1981. Men istället för att sända prästen på terapi beslöts att förflytta den dåvarande generalvikarien för stiftet, Gerhard Gruber, till en församling i München utan några restriktioner. Gruber tog på sig det fulla ansvaret för detta beslut, säger man i stiftet.

I fredags gav den överhuvudet för den katolska kyrkan i Tyskland en presskonferens för att informera om situationen i Tyskland där det inkommit mer än 100 anmälningar om övergrepp i katolska institutioner, inkluderande en som hade ett samband med den välkända kören i Regensburg, som leddes av påvens bror mellan åren 1964 till 1994.

När Benedikt kritiserades för att han inte gjort mera under sin ämbetstid för att få ett stopp på övergreppen, höjde den irländske book-makern Paddy Power i fredags chanserna för påven Benedikt ska avgå till 3 till 1 från att de varit 12 till 1, ”efter en kaskad av vadhållningar”.  (1)

Vatikanen försvarade kraftfullt påven i lördags då Lombardis ord sattes samman med en separat intervju med den Heliga Stolens allmänne åklagare, eller ”rättvisans företrädare”. Monsignor Charles. J. Scicluna sade till den italienska biskopskonferensens tidning Avvenire att anklagelserna att påven hade hjälpt till att mörklägga fallen var ”falska och illvilliga”.

Se även: Intervju med Msgr Scicluna

(1) För närvarande är oddsen 6/4

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved