Guds kärlek styr skapelsen

 

 

Vatikanen, den 9 november, 2005 (CWNews.com) – Påven Benedikt XVI talade om den ateistiska lärans villfarelse och om hur Gud älskar alla varelser vid sin veckoaudiens den 9 november.

Påvens katekes byggde på en meditation över psalm 136, i vilken nyckelordet är ”nåd”. Den Allsmäktige är inte passiv och otillgänglig. ”Han träder fram som en person som älskar sina skapade varelser, som vaktar över dem, och följer dem på deras väg.” Guds omtanke fortsätter, anmärkte påven, trots sina älskade barns svaghet och svekfullhet. Beviset på Guds kärlek ser vi i världens skapelse och i ordningen som råder där, fortsatte påven. Psalmisten upptäcker ”ett gudomligt meddelande som hemlighetsfullt finns inristat i skapelsen.” Han kontrasterade en sådan uppfattning med ”ateisternas villfarelse”.

Påven återgav Basilius den Stores ord och beklagade att många människor ”föreställer sig att universum är utan ordning eller ledning, som om allt bara var kaos.” Den troende däremot ser Skaparens ordning i allting.

Det var nära 25,000 människor som väntade på Petersplatsen på att påven skulle hålla sin onsdagsaudiens. Efter detta lilla tal fortsatte påven på vanligt sätt med att ge en kort sammanfattning av sin katekes på olika språk och sedan tog han sig tid att hälsa på olika grupper inom folkskaran och att personligen välkomna präster och handikappade som var närvarande. Hela audiensen varade i omkring två timmar.

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved