Traditionsbunden kongregation vill återupprätta
enhet med påven

 

 


(katobs.se) The Congregation of Transalpine Redemptorists, en gemenskap av präster som är knutna till S. Pius X:s prästbrödraskap, har meddelat att de söker återknyta gemenskap med läroämbetet i Rom. Formellt är prästerna ej inkardinerade i något stift efter schismen med msgr Lefebvre, som öppnades i och med att han vigde fyra biskopar utan påvens confirmatio.

"Vi har argumenterat i åratal utifrån vår "nödrätt" och den jurisdiktion som Kyrkan ger oss därför. Men kan vi verkligen hävda denna när ordinära rättsliga former erbjuds oss utan någon kompromiss gällande tron?" Detta frågar sig prästerna på den lilla ön Papa Stronsay i Orkneyöarna, i en deklaration som de nyligen utgivit.

20080430

 



===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved