Ny teolog utnämnd till det påvliga hushållet

 

 


Pater Giertych ersätter kardinal Georges Cottier, som nu går i pension vid 83 års ålder. Kardinal Cottier utnämndes till teolog för det påvliga hushållet av Johannes Paulus II år 1989. (Tekniskt sett har han varit "förste teolog" sedan år 2003, då Johannes Paulus II utnämnde honom till att ingå i kardinalskollegiet, eftersom det kyrkliga protokollet inte tillåter en kardinal att ingå i det påvliga hushållets personalstyrka.)

Det påvliga hushållets teolog har som uppgift att ge påven råd i teologiska frågor, att läsa igenom de påvliga texterna för att kontrollera att idéerna framförs klart och tydligt. I praktiken innebär det att teologen som ingår i det påvliga hushållet – och detta gäller särskilt när påven själv är en så framstående teolog som Benedikt XVI – hjälper till med citat och referenser och tjänar som bollplank för påvens egna teologiska idéer. Alltsedan medeltiden innehas posten av dominikaner.

Utnämningen av pater Giertych är den andra utnämningen som Benedikt XVI gjort avseende teologiska spörsmål. I maj utnämnde han ärkebiskop William Levada att ersätta honom själv i Troskongregationen. Den helige Fadern har så sakta börjat göra förändringar i de ledande posterna i Vatikanen, medan journalister spekulerar över om han kommer att företa liknande förändringar i den romerska kurian.

Se även Intervju med Pater Giertych

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved