Uttalande av Nordiska biskopskonferensen
om kriget i Ukraina

 

 

Vi hyllar Ukrainas motståndskraft och insatserna från människor av god vilja att föda de hungriga, trösta de sörjande och vårda de sjuka.


Den 11 mars 2022 publicerade vi, Nordiska biskopskonferensen, ett uttalande som uttryckte vår "djupa medkänsla med det ukrainska folket och vår förfäran över det aggressionskrig genom vilket den ryska federationen visar sitt förakt för Ukrainas suveränitet och som orsakar ofattbart lidande för miljoner oskyldiga människor".

Två år senare är vår indignation oförminskad. Den är snarare skärpt av sorgen över de många liv som gått förlorade, över de många som lemlästats eller drivits från sina hem, över barnens trauma och över den systematiska förstörelsen av ett nationellt, kulturellt och religiöst arv.

Den ryska aggressionen orsakar oro även i våra länder: för några dagar sedan meddelade Ryssland att man ska placera ut trupper längs den finska gränsen. Minnen av tidigare konfrontationer väcks till liv. I ett sådant klimat krävs mod och klarsyn. Det krävs en långsiktig vision för europeisk stabilitet så att freden kan blomstra i en varaktig rättvisa. I en tid när vår kontinent skakas av hotfulla vindar måste vi se till att våra rötter är djupa. I detta arbete vill den katolska kyrkan i de nordiska länderna spela en roll.

Vi hyllar Ukrainas motståndskraft och insatserna från människor av god vilja att föda de hungriga, trösta de sörjande och vårda de sjuka. Det är så som hoppets låga tränger igenom det bedövande mörkret av hat. Vi vill särskilt lyfta fram Caritas arbete i Ukraina. Precis som förra året kommer våra länder att förenas i en pingstaktion för att samla in pengar till Caritas humanitära arbete i Ukraina.

Hundratusentals ukrainska flyktingar har under dessa två år integrerats i våra nordiska församlingar och samhällen. Vi välkomnar dem. De berikar oss med de andliga skatterna de för med sig. I tusen år har ett starkt vänskapsband knutit våra länder till regionen Kievriket. Vi ber Gud, de fattigas beskyddare, som ler åt furstarnas övermod (Psaltaren 2.4), att återställa freden i Ukraina.

När vi går in i passionstiden riktar vi blicken mot Jesus, som är vår fred (Efesierbrevet 2.14), inför Pontius Pilatus. Vi påminns om att strävan efter att skapa fred i vår värld, så full av synd, innebär att tala sanning till makten. Må Kristi frälsande påsk, grundvalen för vår existens, förnya jordens ansikte.

Må Kristi Ande göra oss verkligt visa.

Luxemburg, 15.03.2024
+ Czeslaw Kozon, Copenhagen, ordförande
+ Anders Cardinal Arborelius OCD, Stockholm, vice ordförande
+ Bernt Eidsvig Can.Reg, Oslo
+ David Tencer OFMCap, Reykjavik
+ Erik Varden O.C.S.O., Trondheim och Apostolisk Administrator Tromsø
+ Raimo Goyarrola, Helsinki
+ Peter Bürcher, Biskop em. Reykjavik
+ Berislav Grgic, Biskopsprelat em. Tromsø

         
                             

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved