Påven Benedikt XVI

Påven ber vid jungfru Marias pelare

 

 

 

"Välsigna oss, denna stad och detta land!"

München, den 10 september 2006 (Zenit.org).- Här följer bönen som Benedikt XVI bad på tyska nedanför Mariapelaren (die Mariensäule) på Marienplatz, där han anförtrodde Bayern återigen åt Guds moder.

Heliga Guds Moder!

När det var ofärd och oroliga tider satte våra förfäder upp denna staty här, i själva hjärtat av München, och anförtrodde staden och landet i din vård. De ville kunna möta dig gång på gång längs sitt dagliga livs vägar och av dig lära det rätta sättet att leva, de önskade finna Gud och leva i harmoni.

De gav dig en krona och en spira som på den tiden var symboler för herraväldet över landet. De visste nämligen att makten och herraväldet då skulle vara i goda händer – i händerna på en moder.

Strax innan Din son tog farväl av sina lärjungar sade han till dem: "Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas" (Mark 10:43-44).

I det eget livs allra mest avgörande ögonblick sade du: Här är jag, jag är Herrens tjänarinna” (Luk 1:38). Hela ditt liv levde du tjänande. Och du fortsätter att göra det igenom hela historien.

I Kana ingrep du tyst och diskret till förmån för bruden och brudgummen och du fortsätter att göra det. Du tar på dig människornas behov och bekymmer och bringar dem inför Herren, inför din Son. Din makt är godhet, din makt är att tjäna.

Lär oss, vare sig vi är små eller stora, att utföra våra ansvarsåtaganden på samma sätt. Hjälp oss att finna styrka så att vi kan erbjuda försoning och förlåtelse. Hjälp oss att bli ödmjuka och tålmodiga, men också fria och modiga, liksom du var det vid korsets rand.

I dina armar håller du Jesus, barnet som välsignar, barnet som också är världens Herre. Genom att hålla barnet som välsignar, har du själv blivit till välsignelse.

Välsigna oss, denna stad och detta land! Visa oss Jesus, den välsignade frukten ur ditt sköte! Be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen!

Inofficiell översättning av originaltext utgiven av
© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved