Seminarium

 

KATOLSK PRESS

Presentation och samtal av och med representanter för katolsk press och media i Sverige

SIGNUM : Ulf Jonsson SJ, chefsredaktör

KATOLSKT MAGASIN : Margareta Murray Nyman, redaktör

TIDSKRIFTEN JUNGFRU MARIA : Birgitta Löwendahl, ansvarig utgivare

KATOLSK OBSERVATÖR: Ulf Silfverling, redaktör

SUCKEN : Halszka Onoszko, redaktionsmedlem

MODERATOR: Pehr Thorell, programsamordnare World’s Children’s Prize for the Rights of the Child (fd redaktör Katolskt Magasin)

Tid: fredag 29 september kl 19.00

Plats : Stora Salen

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved