<
OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag

S. ANSGAR

Nytt och Noterat
 
Veckans film

 


Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

 
 


S Thomas av Aquinos skalle flyttad
Påven: "Ta bort händerna från Demokratiska republiken Kongo! 


 

 


 

 

Påve Franciskus resa till Kongo och Sydsudan 3-5 februari 2023

 

(CNA) Mer än en miljon människor deltog i påven Franciskus' mässa i Demokratiska republiken Kongo på onsdagsmorgonen, enligt lokala myndigheter.

Mässan i Kinshasa, Demokratiska republiken Kongos huvudstad, ägde rum på flygfältet vid N'Dolo flygplats på den andra dagen av påvens resa till två länder i Central- och Östafrika.

Katolikerna deltog i en bönevaka med bikt och musik natten till den 31 januari; vissa människor som rest långt bort stannade på flygplatsen hela natten fram till morgonmässan den 1 februari.

Människor samlades på fältet flera timmar innan mässan började klockan 9.30 lokal tid. Katolikerna dansade och sjöng sånger, inklusive en glad sång av "Maman Maria", som betyder "mamma Maria" på franska, medan de väntade på påve Franciskus ankomst. Till artikeln

Hela programmet
Följ påvens resa direkt:
EWTN Sverige
EWTN Great Britain
Vatican live

Bildgalleri (uppdateras löpande)

 
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Kardinal George Pell
1941 - 2023

(CNA) Kardinal George Pell, prefekt emeritus för Vatikanens sekretariat för Ekonomi, avled den 2 januari vid 81 års ålder. Den australiensiske prelaten drabbades av ett hjärtstillestånd och avled kl. 20.50, bekräftade hans sekreterare för EWTN.

Pell, som var en stor kyrklig personlighet både fysiskt och intellektuellt, tjänstgjorde under många år som ärkebiskop i Melbourne och sedan Sydney innan påven Franciskus utsåg honom till att leda Vatikanens ekonomidepartement 2014.

Han redovisade sina minnen av påven Benedikt XVI under en djupintervju med EWTN News.

På frågan om hans reaktion på nyheten den 31 december sade kardinalen: "Jag var mycket ledsen" eftersom "jag hade kände honom mycket väl, jag beundrade vad han gjorde, jag tycker att han var mycket bra för kyrkan och därför var det sorgligt att se en annan underbar fas i kyrkans historia ta slut" Till artikeln

 

 

 

 

Video med kardinal Pell:

Kardinal Pell inför påve Benedikt XVI:s begravning.

Intervju med kardinal Pell från den 3 januari 2023

Artiklar i KATOLSK OBSERVATÖR om kardinal Pell:

Fyra år av anklagelser och tretton månader i fängelse
Islam och vi

 
....................................................................................................................................................................................................................................................
 

 

Påve Emeritus Benedikt XVI

Ett urval av Påve Benedikts texter på svenska

i har under åren översatt fler än 100 texter av påve Benedikt XVI
Se här en lista över några av dem

Farväl till Benedictus XVI: 'Ödmjuk arbetare i Herrens vingård' - Vatican News
Påve Benedikt "den kloke" - Från Katolsk Magasin
Påve Benedikts liv i sammanfattning (NCRegister och Katolsk Horisont)
Påvens avsägelse från 2013

Regensburgstalet
...och i dess efterdyningar

Påve Benedikt och traditionen
Många artiklar om påve Benedikt (norska)
Påve Benedikt i bilder


....................................................................................................................................................................................................................................................

 

 


 

 Låt oss lära oss latin – för unga
katolikers skull


Franciskus uppmanar till latinstudier

(katobs.se) Om kyrkan framöver skall bli mer ”synodal”, som den helige fadern önskar, så kommer ett fokus oundvikligen att ligga på de troendes gemensamma normer, på beslutsformer, rättigheter och skyldigheter och på fördelningen av befogenheter inom kyrkan. Ju fler som då kan en del om kyrkorätten, desto bättre är det. Och då krävs latin. Detta menar skribenten Lars F. Eklund i en artíkel vi fått. Många menar att latinet är ett utdött språk och därför ska det inte användas i kyrkliga sammanhang, allra minst i liturgin, då detta utgör ett hinder att förstå den. Men detta resonemang tillbakavisas här genom en rad exempel som visar, att vi redan kan mycket latin, då det finns internaliserat i vårt språk. Till artikeln

....................................................................................................................................................................................................................................................

 Mässa "ad orientem" enligt ordinarie mässordning, Assumption Grotto church, Detroit
 

Slutreplik av Lars F. Eklund:

Den romerska liturgins traditionella former är vägen framåt  - inte bakåt

(katobs.se) "Det är sannerligen inte en ”återgång” till något, utan helt framåtsyftande. Ett försenat förverkligande av konciliets faktiska beslut."
Så skriver Lars F. Eklund i sitt gensvar till p. Anders Piltz OP:s artikel om liturgireformen. Detta blir också det sista inlägget i denna debatt.
Till artikeln

....................................................................................................................................................................................................................................................

Debatt:

Konciliet eller Consilium?
Till frågan om liturgireformens förverkligande

(katobs.se) Alltsedan Det Andra Vatikankonciliets signaler om en ny liturgi, och framförallt den reform som följde med nya konstitutionen Missale Romanum år 1969, har en diskussion förts om vilken liturgisk ordning som bäst tjänar de troende. Många ansåg att den nya ordningen medförde stora ingrepp i det som man tidigare var van vid, och även folkspråkens införsel som primat över latinet, gjorde att lekfolket kände sig främmande i sin egen kyrka. Andra menade att detta var en reform som äntligen aktiverade de troende i själva mässan. Många ordnar och en del prästgemenskaper kunde dock fira heliga Mässan enligt samma ordning man var van vid sedan sekler. Men inte ute i församlingarna. Med Motu propriet Summorum pontificum gav dock påve Benediktus XVI en öppning: Det som alltid varit tillåtet kan inte förbjudas. Därmed infördes "den av den salige Johannes XXIII promulgerade och aldrig avskaffade utgåvan av det romerska missalet som en särskild form av kyrkans liturgi". Under nuvarande pontifikat har den äldre mässordningen starkt undertryckts - i vårt eget stift kan den inte längre firas i en församlingskyrka t.ex. Följande text är ett debattinlägg i frågan av skribenten Lars F. Eklund. Till artikeln

 

Replik av p. Anders Piltz OP till Lars F. Eklund:

Större rikedom efter liturgireformen

(katobs.se) "I praktiken har latinet ersatts med folkspråket i den romerska riten. Den verbala enhetligheten över hela världen har gått förlorad. Men vinsten med ett gudstjänstfirande på det talade språket är uppenbar. Nu finns en ojämförligt större rikedom av bibelläsningar och böner, vars innehåll är lika överallt där den romerska riten firas, det vill säga i hela världen. Kyrkan har ur sitt rika förråd tagit fram nytt och gammalt – och detta ska firas med så stor skönhet och värdighet som möjligt."

Detta skriver p. Anders Piltz OP i ett gensvar till Lars F. Eklunds artikel om liturgin. Där framhåller han att "I praktiken har latinet ersatts med folkspråket i den romerska riten. Den verbala enhetligheten över hela världen har gått förlorad. Men vinsten med ett gudstjänstfirande på det talade språket är uppenbar. Nu finns en ojämförligt större rikedom av bibelläsningar och böner, vars innehåll är lika överallt där den romerska riten firas, det vill säga i hela världen. Kyrkan har ur sitt rika förråd tagit fram nytt och gammalt – och detta ska firas med så stor skönhet och värdighet som möjligt."
Till artikeln

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Ny artikelserie:

Kardinal Caffarra - outröttlig kämpe för familjen

(katobs.se) Den 6 september 2017 avled kardinal Carlo Caffarra. Han lämnade efter sig en mängd böcker, artiklar och tal som han höll under fyrtio år. Framförallt var han en stor tänkare när det gällde familjen. Det fulla skyddet av varje mänskligt liv och kampen mot alla sätt att kränka den mänskliga personens värdighet – som han ofta och så vackert talade om – låg honom närmast om hjärtat. Han var också med att grunda Det Påvliga Institutet för studier av äktenskap och familj 1982 (detta ombildades av påve Franciskus med helt annat inriktning 2017). Vår redaktion har haft flera kontakter med kardinal Caffarra. Vi översatte redan 2005 en artikel av honom. Han gav oss även tillåtelse översätta ett tal han gav i Valencia 2006, om äktenskap och familj. Han hade då vänligheten att skicka oss ett brev med rättigheten att översätta och publicera artikeln, och även ett förtydligande. Mot bakgrund av den stora kris som hela vår samhällsbyggnad idag upplever just på grund av upplösningen av familjen som grundval, kommer vi att utge ett urval av kardinal Caffarras texter i översättning. Han var inte bara en förmedlare av Kyrkans lära, utan i högsta grad en självständig tänkare, mycket insatt i vår tid och uppmärksam på alla trender. Vi kallar serien "Caffarras tankar". Till artikeln

....................................................................................................................................................................................................................................................
     
....................................................................................................................................................................................................................................................


Förstår vi islam?

Islam i KATOLSK OBSERVATÖR

(katobs.se) Vi har samlat ett antal artklar ur vår utgivning, som behandlar islam och förhållandet mellan islam och kristendom:

Tron, förnuftet och universitetet Påve Benedikt XVI
I Regensburgtalets efterdyningar Samling av olika artiklar
Påven och Profeten Robert R. Reilly
Islam och vi Kardinal George Pell
Rätt islam versus fel islam Abdurrahman Wahid
Islam visar sitt mörkaste ansikte Samir Khalil Samir SJ
Ett paralyserat islam i krig och en
Västvärld som förlorat minnet av sin identitet
Samir Khalil Samir SJ
Den islamska frågan Roberto A.M. Bertacchini och Piersandro Vanzan S.J.
Islamisk terrorism är resultatet
av det som lärs ut i koranskolorna
Samir Khalil Samir SJ
Är detta slutet på islamismen? Hazem Kandil
Lidande och hopp Fader Samih Raad
Majdi Cristiano Allam berättar Majdi Cristiano Allam
Förnyelse av islam för att leda den mot den moderna världen Samir Khalil Samir SJ
När Persiens turbaner bugar sig för Romerska kyrkans herde Sandro Magister
Hur går det för de kristna i Mellanöstern? Två artiklar från Catholica
Kardinal Barbarin om relationerna med islam  
Ett Afghanistan i Medelhavet Sandro Magister
Ett martyrium i vår tid
- vad skulle du själv göra?
 
Vi kan återuppbygga Egypten om vi får hjälp av de kristna  
   
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

       
  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

       
KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM