Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Nya Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

 

 


Kina: Kinesifieringen hot mot alla kristna
Kinesisk biskop arresterad - mediatystnad
Ungdomssynoden: Var fanns ungdomarna?

 




 
   
 
...................................................................................................................................  

Kina efter avtalet med Rom:
Staten fick vad den ville

Peking (AsiaNews) - Det finns ingen synlig förändring i kyrkan i Kina efter överenskommelsen mellan Peking och Heliga Stolen. Detta är vad denna (officiella) präst i centrala Kina skriver till AsiaNews. Enligt Fr. Zaoxu, "fick Kina vad de önskade": att behålla listan med namn på kandidater för episkopatet i sina händer. Och de sju försonade biskoparna, "visade inga andra attityder än när de var kyrkligt illegitima". Det finns visserligen några positiva element, men en verklig förändring kan bara uppnås om de underjordiska biskoparna förenas med de officiella biskoparna i en riktig kinesisk biskopskonferens. Till artikeln

 
Även efter avtalet revs katolska kyrkor av den kinesiska kommunistdiktaturen, Här en Mariakyrka.
   
...................................................................................................................................  

 

'

 

 

USA: Biskoparnas goda avsikter
stoppades - av Rom

(katobs.se) Mellan den 12 och 14 november samlades den amerikanska biskopskonferensen i Baltimore. Det stora ämnet var hur man ska komma tillrätta med de omfattande sexuella övergreppen från präster på oftast pojkar och yngre män, och biskoparnas oförmåga eller stundtals ovilja att ta itu med saken. Fallet McCarrick och sedan en domstolsutredning i Pennsylvania har delat biskoparna. Medan lekmän uppgivet avstår sätta sina barn i katolska skolor och söner i prästseminarier, och allmänt rasar mot biskoparna, så finns de som ändå vill bagatellisera frågan, och andra som kräver högsta prioritet att utreda varje fall. Från övriga världen har denna kris knappast kommenterats ens, och många förvånas över hur lama reaktionerna och åtgärderna varit från Biskopskongregationen i Rom. Till artikeln

   
...................................................................................................................................  

 

Msgr Dr. Johannes Bernaldo har avlidit

Opus Deis förste regionalvikarie i Skandivavien
och älskad andlig vägledare

(katobs.se) Prelat Johannes Bernaldo avled sent på kvällen på Alla själars dag, som också var Jesu Hjärtas fredag, i en ålder av 74 år, efter år av kamp mot cancer i olika former. Frånsett att ha lyckats etablera och utveckla Opus Dei i Sverige och Finland, trots motstånd, så var han var en mycket uppskattad reträttledare och har hjälpt ett otal människor med personlig vägledning. Vi återkommer med mera om detta, men hänvisar till Opus Deis egna minnesord på deras hemsida.

<
...................................................................................................................................  
  In memoriam
José Angel Aguirre Gomez

(katobs.se) Den 18 augusti 2018 avled prof. José Angel Aguirre Gomez i lungcancer, detta vid 62 års ålder. Han var verksam vid Medicinska fakulteten vid universitetet i Málaga som forskare. Men hade också verkat vid Karolinska Institutet sedan slutet av 1980-talet.

José Angel var bekant för många svenskar, som kollega, handledare, forskare, vän och inte minst som medlem av Opus Dei. Han älskade Sverige och Stockholm och kunde flera Bellmanssånger utantill. Framförallt var han en varm och älskvärd person och det fanns alltid ett leende till övers.

Följande föredrag höll han vid ett seminarium hos Expertos en Ètica, detta i Málaga den 30 april i år. Till artikeln

   
...................................................................................................................................  


Ledare

Folkfromhetens okuvliga styrka

 
...................................................................................................................................  
 
...................................................................................................................................  

Några förtydliganden från chefen för EWTN:

Varför publicerade vi ärkebiskop Viganós "vittnesmål"?

(katobs.se) Efter publiceringen av ärkebiskop Viganós "vittnesmål" angående turerna kring före kardinalen McCarricks övergrepp och dubbelliv, så har EWTN fått mottaga kritik från många håll. Man har bland annat anklagat detta medianätverk för att delta i en konspiration för att få påve Franciskus avsatt. Den 7 september publicerades en "not" från Michael Warsaw, som är chef för denna världens största katolska medieorganisation. Med anledning av den kritik som framförts som ofta haft en ideologisk bakgrund, så vill denne trogne publicist göra några förtydliganden. Vi publicerar dem med tillstånd av National Catholic Register. Till artikeln

 

   
...................................................................................................................................  
 

Fallet McCarrick - de troende lämnas i ovisshet

Ord mot ord - slutsats mot slutsats

(katobs.se) Mot bakgrund av de händelser som började med nyheten om kardinal Theodor McCarrick fick lämna sitt ämbete som kardinal på grund av övergrepp mot minderårig, och fortsatte med en omfattande domstolsrapport om övergrepp i staten Pennsylvania, och ett "vittnesmål" från förre nuntien i Washington, ärkebiskop Carlo Maria Viganó, så har vi sammanfattat de viktigaste uttalandena som florerat i framförallt katolsk press. Mycket är skrivet om denna inomkyrkliga kris, och det är omöjligt ange alla källor. Till artikeln

 
...................................................................................................................................
Appell till de troende i Norden
Från den Nordiska Biskopskonferensen
...................................................................................................................................
Brev från kardinal Arborelius till de troende
i Stockholms katolska stift
...................................................................................................................................


Påvens brev till Guds folk - tid för fasta, bot och bön!

(Vatican News) Påven Franciskus har besvarat de nya rapporterna om sexuella övergrepp i kyrkan. I ett lidelsefullt brev som riktar sig till hela Guds folk uppmanar han kyrkan att vara nära offer i medlidande, och att enas i bön och fasta som bot för sådana avskyvärda brott. Till artikeln

...................................................................................................................................
Ledare: Hör kyskhet till historien?
...................................................................................................................................

 

Öppet brev till alla biskopar och präster från unga katoliker

(First Things) Ärkebiskop McCarricks predatoriska karriär skulle inte ha varit möjligt utan det medvetna tigandet eller aktiva kollegilaiteten mellan män på högsta nivå i Kyrkan. Avslöjandena  av hans övergrepp har därför allvarligt skadat hela den katolska hierarkins trovärdighet. Här uttalar sig  en grupp unga katoliker med en enda röst om behovet av en reningseld. Deras uttalande är obundet till någon särskild grupp, de utgår endast från den eviga giltigheten av Kyrkans undervisning.

De kräver en oberoende  utredning av vilka som visste vad och när, de kräver en förnyad intolerans av prästerliga övergrepp och sexuell synd och offentliga bothandlingar av katolska biskopar. De lovar att arbeta och lida för kyrkan och att sträva efter helighet i sina egna liv. Som kyrkans barn ber de om fäder som hedrar Vår Fader i Himmelen. De är övertygade om att deras vädjanden hörs av Gud. De hoppas att dessa också kommer att höras av präster och biskopar som fruktar honom.

Till artikeln

.................................................................................................................


Kardinal McCarrick avsatt från kardinalvärdigheten

Många varningstecken, inga åtgärder

(katobs.se) Efter bland annat en anmälan från en man om återkommande sexuella övergrepp han usatts för sedan elva års ålder och upp i vuxen ålder, har kardinal McCarrick ombetts av påve Franciskus att lämna in sin avskedsansökan. Han är tillfälligt även suspenderad a divinis. Händelsen har öppnat en våg av rapporter om olika míssförhållanden, framförallt på prästseminarierna i USA, som pågått i decennier. En tillbakablick på liknande händelser visar att det inte bara handlar om enskilda personers svaghet och synd - det finns ett mönster. Till artikeln

 

 
...................................................................................................................................

 

EWTN Nordic - ny webbplattform och TV

(katobs.se) Idag på Jesu Hjärtas dag den 8 juni 2018 lanseras EWTN Nordic. Det handlar om en nordisk gren av EWTN Global Catholic Television Network. Vi har tidigare skrivit om hur en klarissyster i USA, Moder Angelica, fick inspirationen att starta katolsk TV, detta från sitt kloster i Alabama. Sedan grundandet 1981 når man 270 miljoner hushåll i 145 länder via TV och ännu fler via radio och internet. Det kommer att finnas ett urval av program från EWTN:s enorm utbud med svensk översättning, men även från anslutna fria katolska TV-stationer i Europa. Se ewtn.se

Om Moder Angelica och EWTN, se:
Moder Angelica
Intervju med Michael Warsaw
Katolsk TV - något för Sverige?


Där Gud öppnar dörrar
Katolsk TV på frammarsch i hela Europa
Se även:
Premiär för EWTN Nordic (Katolskt Magasin)

...................................................................................................................................


Opublicerad sen text av påve Benedikt

Inga mänskliga
rättigheter utan Gud

(katobs.se) Principen om mänskliga rättigheter kan bara behålla sin trovärdighet om den är förankrad i tron på Gud skaparen. Mångfalden av rättigheter går i annat fall mot ett sammanbrott av rättsprincipen och det leder obönhörligen till den nihilistiska "rätten" av människan att förneka sig själv: abort, självmord, produktionen av människan som ett objekt blir människans rättigheter och samtidigt en förnekelse av henne. Detta klargör Joseph Ratzinger - påve Benedikt XVI i ett förord till enbbok av Marcello Pera som snart kommer ut. Texten är skriven i september 2014 och den innebär en kristallklar analys av den bräckliga grund som det moderna samhället försöker bygga sit människorike på. Texten kom ut igår, men vi kan redan idag förmedla den på svenska. Till artikeln

 


 
...................................................................................................................................

Påvens nya exhortation
Sammanfattning

...................................................................................................................................
Ett urval av påve Franciskus texter på svenska
...................................................................................................................................


Tysklands sista birgittinkloster stängs:

Slutet på 500 år av andligt liv -
men kallelser finns

(katobs.se) En märklig historia berättas i tidskriften Der Spiegel. Den har i högsta grad anknytning till vår nationella skyddpatron, heliga Birgitta. Klostret Altomünster i Bayern grundades redan på 700-talet av eremiten helige Alto. Från 1056 fram till 1497 var det ett bendiktinkloster Men 1497 flyttade det in kvinnor i klostret, birgittasystrar. Det fungerade precis som Vadstena som ett dubbelkloster (ordenssystrar och bröder för bikt och heliga mässan mm) fram till 1803, då den stora sekulariseringen drabbade klostret. Trots detta fortsatte kallelserna komma, och så sent som under andra världskriget fanns där ett sextiotal birgittasystrar. Till artikeln

 


Senaste nytt om Birgittaklostret
i Altomünster

Klostret upplöst

(katobs.se) Enligt ett dokument på latin från Ärkestiftet München och Freising har nu det ärevördiga Birgiittinerklostret i Altomünster upphört. Detta trots priorinnans, Apollonia Buchinger OSsS,, protester, och även en postulant som ville bygga upp verksamheten igen.

Klostret har funnits sedan 1496, och det överlevde reformationen, Napoleon och den stora sekulariseringen, samt två världskrig. Efter Andra världskriget blomstrade klostret med 62 nunnor.

Men nu har man förklarat att det är "nya tider".

Se även: Slutet på 500 år av andligt liv - men kallelser finns
Om Vadstenasystrarnmas uthållighet, se:
Uthålliga Birgittasystrar i Vadstena under 1500-talet (Signum
)

 
...................................................................................................................................
Biskop Luigi Negri om äktenskapet:
Klarhet i den traditionella positionen efterlyses

(La Nuova Bussola Quotodiana) ”Inför vår tids allt mera växande förvirring är vi katolska biskopar skyldiga vårt samvete att förkunna den enda omutliga sanningen och den även omutliga sakramentala läran om äktenskapets oupplöslighet enligt kyrkoämbetets tvåtusenåriga och oföränderliga lära.” Så skrev nyligen tre biskopar från Kazakstan - Tomash Peta, metropolitbiskop i Heliga Marias ärkestift i AstanaJan Pawel Lenga,ärkebiskop emeritus i Karaganda och Athanasius Schneider hjälpbiskop i Heliga Marias ärkestift i Astana – i ett digert dokument med titeln ”Förkunnelse om den omutliga sanningen beträffande det sakramentala äktenskapet”. Flera biskopar har undertecknat detta öppna brev - och omedelbart fått känna på konsekvenserna. Det ses - till skillnad från kritiken mot påve Benedikt - hos vissa som en sorts illojalitetsförklaring till påven som person. Men enligt biskop emeritus Luigi Lenga, så måste kyrkan återfå traditionens glans och möta "det grundläggande kravet på sanning, på godhet, på skönhet och rättvisa som finns djupt ner i alla människors hjärta". Ur okunnighet kan bara förvirring komma, menar denne biskop. Till artikeln

...................................................................................................................................


Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Det är en utmärkt utgångspunkt för kontemplation och bön, inte minst nu under fastan.Till artikeln

...................................................................................................................................
 

KATOLSK OBSERVATÖR

är en registrerad tidskrift, grundad 1968. Den har salige påve Paul VI:s välsignelse. Detta är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

       
KATOLSK OBSERVATÖR 2018 All rights reserved