<
OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 december

 
Veckans film

Catholic life in Sweden


Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Nya Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

   


Hela påve Benedikts liturgikongregation utbytt
Kardinal Burke: Eukaristisk gästfrihet är vanhelgande
Präst i Svk: "Låt oss sluta gulla med påven"
Påven i Azerbaijan: Religioner är fredens gryning
Kvinnor om kvinnor i Vatikanen
FN: Historisk strid om sexuella "rättigheter"
"Det katolska levde kvar länge i vanligt folks liv"
Påve Benedikt ville stanna till 2014
BRÅ: Antalet hatbrott mot kristna slår rekord
Påve Franciskus: Ingen journalistik utan etik!
Påven godkänner skärpta krav i helgonförklarings-processer
Påven i Amitrice: Han kom lika oväntat som jorbävningen

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Fyra kardinaler ställer frågor

Bockar i marginalen - eller toppen på ett isberg?

(katobs.se) Fyra kardinaler har i ett brev till påve Franciskus rest fem frågor, eller "dubia", över vissa punkter i hans exhortation om familj och äktenskap, Amoris Laetitia. De menar de på detta sätt visar större trohet till påven och traditionen än om de skulle tiga. Framförallt handlar det om huruvida kyrkan kan tillåta heliga kommunionen åt de som befinner sig leva under äktenskapsbrott. Då påven inte besvarat frågorna har kardinalerna nu gått ut i offentligheten. Detta har tagits upp som en akt av olydnad närmast och kommentarer har inte saknats som knappast hedrar kyrkans vingårdsarbetare. Till artikeln

   
....................................................................................................................................................................................................................................................
   

TV/VIDEO
Intervjuer

Artiklar i olika medier (länkar)
Påvens tal i Lund
Påvens predikan i Malmö
Bildgalleri
Ledare

 

   

 

Påvebesöket:
Styrkta katoliker i förskingringen

(katobs.se) Påvebesöket flöt på bra, inga som helst störningar har rapporterats. Framförallt erbjöd evenemangen många oväntade möten mellan människor från olika bakgrund och sammanhang. De svenskkyrkliga fick möjlighet ta del av kristenhetens världsvida gemenskap, inte minst då även den lutherska som var representerad från flera världsdelar. Även här finns en stor mångfald i sättet att se på olika samhällsfenomen.

För katolikerna innebar det att vi fick en chans att berätta om det svenska samhället och utmaningen det innebär att leva ett katolskt liv i en icke-katolsk miljö. Det var mycket media på plats, från många länder. Här sågs dansk och norsk TV, och finsk radio. Tjeckiska TV NOE hade reporter och kameraman. I Ungerns katolska TV, Bonum, ägnades en hel dags sändningar åt Sverige. TV Lux från Bratislava sände intervjuer och hela mässan från Malmö. I EWTN News Nightly rapporterade Edward Pentin direkt efter resan, han var själv med på det påvliga flyget.

Men det fanns mycket att önska när det gällde förinformationen. Allt kom i sista stund. Trots pressackreditering blev man stoppad, för att senare släppas in i en annan ingång. Påvens mässa på tisdagen var inte så välbesökt som den hade kunnat vara, om man fick lite mera tid på sig att planera den än två veckor. Eventet på måndagen kändes väldigt splittrande - här skulle världens alla problem lösas på tre timmar, samtidigt som det fanns rena underhållningsinslag.

Men det som stannar kvar är glädjen att visa vi har en Petrus som kan samla katolikerna under samma tak (nåja, inte denna gång) från all världens hörn, i samma tro och samma offer. Vi återkommer om själva händelserna.

....................................................................................................................................................................................................................................................

Sjutton nya kardinaler
Några namn kontroversiella

(katobs.se) Påve Franciskus aviserade den 10 oktober att sjutton nya kardinaler kommer tillsättas den 19 november. Av dessa har fyra en hederstitel endast, utan möjlighet delta i en konklav. Värt att notera är msgr Mario Zenari, apostolisk nuntie i Syrien. Biskop Cupich från Chicago har chockat många genom att hävda samvetet står över alla regler för när man kan ta emot heliga kommunionen. Till artikeln

   

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Om islamismen, världsekonomin och vår bit av sanningen

(katobs.se) "Den extrema islamismens starka framväxt på sistone hänger ihop med hur arvet efter 11:e september 2001 förvaltades för att gynna våldspiralens fortplantning och stärka extremism på alla fronter. Men polariseringen har inte enbart skapat en omedgörlig politisk islam uppmuntrad och finansierad av det militärindustriella komplexet i väst via dess saudiska ”allierade”. Den har faktiskt också lett till att, för första gången på länge, islam utsätts för en seriös granskning av muslimerna själva." Så¨skriver förläggaren Hesham Bahari i en artikel debattartikel vi valt att publicera för dess anknytning till situationen i Mellanöstern och den utbredande islamistiska fundamentalismen i världen. "Vi kanske inte kan få slut på dödandet och orättvisan, vi kanske inte kan få bukt med detta pågående krig mot mänskligheten där olika sorters fundamentalismer, ekonomiska, ideologiska och religiösa, har trasslat in sig i varandra och gaddat sig samman mot den kämpande människan och hennes levande kultur, men vi kan alltid hävda med Eqbal Ahmad att ”var och en av oss har en bit av sanningen inom sig” och att ”utan pluralism finns ingen demokrati” menar humanisten Hesham Bahari. Tlll artikeln

   
....................................................................................................................................................................................................................................................
   

 

Kardinal Marc Ouellet om Amoris Laetitia:

Sann och integrerad försoning är enda vägen, inte ändring av läran

Kardinal Marc Ouellet, som är dekan för biskopskongregationen, sade i Toronto att påven Franciskus’ apostoliska uppmaning om familjen, Amoris Laetitia, är ett kontroversiellt dokument men att det inte infört någon förändring i katolsk doktrin. Den kanadafödde kardinalen talade under högtidsmiddagen som avslutade Riddarnas av Kolumbus (Knights of Columbus) 134:e årsmöte. Till artikeln:

....................................................................................................................................................................................................................................................

Kontrollrummet för EWTN, katolsk TV som når 150 miljoner hushåll

   

 

Bön och tillbedjan grunden för informationsetik

(katobs.se) "I dagens ofta förvirrande mediebrus utgör EWTN en pålitlig källa för förkovran och information, även uppbyggelse. Utbudet är stort och det är omöjligt att alla program skulle tilltala alla användare. Men för ett stort antal människor - katoliker och andra - så är bevakningen av påveresor och möten med olika personligheter en oersättlig informationskälla. Och de möten vi var med om handlade om idel mycket intressanta personligheter som alla hade något speciellt att berätta om vad det innebär att vara kristen, att leva som katolik och om Guds vägar. Detta på ett eftertänksamt och lugnt sätt, utan åthävor. I grunden för detta mediaprojekt finns alltså kallelse och bön, inte sensationslystnad eller penningbegär. Detta bevisade vårt besök i Alabama med all önskvärd tydlighet. "

Från en utförlig rapport från ett besök vid den katolska TV-stationen EWTN i Alabama.

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Förstår vi islam?

Islam i KATOLSK OBSERVATÖR

(katobs.se) Med anledning av utropandet av ett "islamiskt kalifat" och attackena mot kristna och shiamuslimska minoriteter i Syrien och Irak, nu också mot katolska kyrkans tjänare i Europa, har vi samlat ett antal artklar ur vår utgivning, som behandlar islam och förhållandet mellan islam och kristendom:

Tron, förnuftet och universitetet Påve Benedikt XVI
I Regensburgtalets efterdyningar Samling av olika artiklar
Påven och Profeten Robert R. Reilly
Islam och vi Kardinal George Pell
Rätt islam versus fel islam Abdurrahman Wahid
Islam visar sitt mörkaste ansikte Samir Khalil Samir SJ
Ett paralyserat islam i krig och en
Västvärld som förlorat minnet av sin identitet
Samir Khalil Samir SJ
Den islamska frågan Roberto A.M. Bertacchini och Piersandro Vanzan S.J.
Islamisk terrorism är resultatet
av det som lärs ut i koranskolorna
Samir Khalil Samir SJ
Är detta slutet på islamismen? Hazem Kandil
Lidande och hopp Fader Samih Raad
Majdi Cristiano Allam berättar Majdi Cristiano Allam
Förnyelse av islam för att leda den mot den moderna världen Samir Khalil Samir SJ
När Persiens turbaner bugar sig för Romerska kyrkans herde Sandro Magister
Hur går det för de kristna i Mellanöstern? Två artiklar från Catholica
Kardinal Barbarin om relationerna med islam  
Ett Afghanistan i Medelhavet Sandro Magister
Ett martyrium i vår tid
- vad skulle du själv göra?
 
Vi kan återuppbygga Egypten om vi får hjälp av de kristna  
   
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 S. Moder Maria Elisabeth Hesselblad

(The prayer in orginal language, English,
that was sent to
Pope Pius X in 1913)

 

 

   


Heliga Maria Elisabeths bön för Skandinaviens omvändelse

Allgode Jesus, jag nedfaller vid dina fötter, och beder dig ödmjukt vid dina högt heliga sår och det dyrbara blod, du utgjutit för hela världens frälsning, vänd i all nåd din barmhärtighets ögon till Skandinaviens folk. Vilseledda för århundraden sedan, sitta de i irrlärans mörker, äro skilda från din Kyrka och berövade din lekamens och ditt blods tillbedjansvärda Sakrament och de övriga nådemedel, vilka du instiftat till själarnas tröst i livet och i döden.

Kom ihåg, världens Fräsare, att du även för dessa själar utstått en bitter död och utgjutit allt ditt blod.

Led, du gode Herde, dessa vilsegångna får tillbaka till ditt enda fårahus och till din Kyrkas sunda betesmarker på det att de med oss må vara en hjord, som lyder under dig och din synlige ställföreträdare på jorden: åt honom har du i den helige aposteln Petri person anförtrott dina får och dina lamm att vaktas.

Hör, allgode Jesus, våra böner, vilka vi frambära inför dig med största förtröstan på ditt heliga hjärtas kärlek; ditt heliga namn vare därför ära lov och pris i all evighet.

Amen.

(Bönen bads dagligen i den allra första kommuniteten av Moder Elisabeths birgittinska gren, under de första åren i Rom. Bönen har Imprimatur och ingock i Oremus sjunde upplaga (1935).

Bildspel:
Korsvandring den 2 juni
Helgonförklaring den 5 juni 2016

Chiesa Nuova

....................................................................................................................................................................................................................................................


 

POST-SYNODAL APOSTOLIC EXHORTATION
AMORIS LAETITIA
OF THE HOLY FATHER
FRANCIS
TO BISHOPS, PRIESTS AND DEACONS
CONSECRATED PERSONS
CHRISTIAN MARRIED COUPLES
AND ALL THE LAY FAITHFUL
ON LOVE IN THE FAMILY

DOWNLOAD PDF
[ AR - DE - EN - ES - FR - IT - PL - PT ]

 
   

Den påvliga exhortationen om äktenskap och familj:

Kristna par: Nådens och trons vittnen

(katobs.se) Den sedan länge emotsedda "uppsamlingen" av vad påven anser kommit fram under synoden i oktober har nu utgivits. Dokumentet ändrar inget i läran, utan det försöker istället bättre förklara att kyrkans regler bara är till för att hjälpa människan till större ansvarstagande, generositet, mänsklig värme och medkänsla. Ett genomgående tema är människans ofullkomlighet som visar sig genom "irreguljära situationer" såsom skilda par, ogifta par etc. Världsliga begrepp som "skilda", "omgifta" och "sammanboende" används för kanske första gången i ett kyrkligt dokument av denna dignitet. Det är också detta tema som mött störst förvåning och kritik. Exhortationen kan tolkas som en uppmaning att betrakta läran som endast ett högt - för att inte säga ouppnåeligt - ideal. Den pastorala hänsynen måste alltid i första hand se till på vilket sätt den enskildes intressen och goda avsikter kan tillmötesgås.
Hela dokumentet. Olika språk, se länkarna till höger.

Sammanfattning på svenska (Signum)
Några kommentarer:
Brott mot traditionen. Robert Spaemann
Måste förklaras mera. Biskop Athanasius Schneider
Amoris laetitia: En hymn till äktenskapets oupplöslighet
12 saker man bör veta
Valet står mellan sanningen om äktenskapet eller världen
Kardinal Burke: Ingen exhortation kan ändra i kyrkans undervisning om sakramenten
P. Spadaro SJ: Allt står öppet angående läran och familjen

....................................................................................................................................................................................................................................................


Påven S. Johannes Paulus II inför Porta Santa, 1983

 

   

 

Barmhärtighet - varken blind tolerans,
ett rättfärdiggörande av synden eller en rättighet

Kardinal Piacenza om människans fria val i en apokalyptisk tid

(katobs.se)Vad handlar jubelåret egentligen om? Vad skiljer det från det jubelår som den judiska församlingen firade i gamla tider? Varför har påve Franciskus utropat ett extraordinarie heligt år? Vad är barmhärtighet? För att få svar på dessa och andra frågor intervjuade ZENIT kardinal Mauro Piacenza, prefekt för Paenitentiaria Apostolica (den kyrkliga domstol som nu främst prövar mål rörande barmhärtighet). Svaren är måhända överraskande. Ty här får vi en helt annan bild av vad barmhärtighet egentligen handlar om, inte bara som vi kanske trodde, att förlåta och hjälpa varandra. Nej, kardinalen säger: Barmhärtigheten är framför allt en levande, konkret, oföränderlig och evig realitet, som kommer människans elände till mötes p.g.a. den gudomliga, absoluta frihetens hemlighet, och rycker detta mänskliga elände ur förstörelsen, inte genom att utplåna eller ignorera, och inte heller genom att glömma, utan genom att personligen ta sig an den. Att tänka sig sann barmhärtighet utan Gud och Kristus är omöjligt. Ty barmhärtigheten är Kristus! Till artikeln

....................................................................................................................................................................................................................................................
Återläsning: Guds verktygslåda - för vår frälsning
....................................................................................................................................................................................................................................................
Glöm ej: Litania till Syriens heliga
....................................................................................................................................................................................................................................................

Påvens brev till de troende med andledning av Barmhärtighetens jubelår.

(katobs.se) Den 1 september utgav påve Franciskus en skrivelse med anledning av att ett "barmhärtighetens jubelår" inleds en 8 december. Brevet är kort och det innebär att påven ger fullständig avlat för de som under omvändelse besöker de traditionella kyrkor som har en särskild port, som öppnas endast under dessa år. Påven ber oss även under detta är tänka särskilt på de som inte kan göra pilgrimsresor, som inte ens kan delta i heliga Mässan på grund av sjukdom, eller att de är frihetsberövade. Påven nämner också att kvinnor som gjort abort och ångrar sig helst inte skall nekas absolution. Detta är upp till varje präst och biskop, påven vill bara markera att uppriktig omvändelse skall mötas med barmhärtighet. Likaså ger påven prästbrödradskapet Sankt Pius X rätten att ta emot bikt, något dessa präster på grund av att de inte är inkardinerade i några stift, ej haft sedan fyra biskopar vigdes utan påvligt godkännande. Detta hände 1988. Se hela brevet (engelska)

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

Ett stort antal av påven Benedikt XVI:s s texter och tal på svenska

....................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

       
  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

       
KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM