Lektionarium:


Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Petersplatsen just nu

Idag:

S Bernardino av Siena (+1444), präst

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Nyinlagt


Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken! 


Ett gåtfullt pontifikat
Alabama utmanar aborträtten
Malteserordens ledning: Var finns ridderligheten?
Påve Benedikt om Kyrkans kris


SANKT ERIK, 1125 - 1160

Sveriges skyddspatron


På himmelsfärdens höga fest han angrips av sin oväns här, då han i templets famn som bäst av bön och lov upptagen är. Den fromme drott vid detta bud med korsets tecken signar sig och går, iklädd sin vapenskrud, med manligt mod i hopplöst krig. Han som en David strider käckt, tills han sin grymma bane får, och så vår kung, med sår betäckt, till Sions ljusa saler går. Som segrare i himmelsk prakt han strålar med mraklers mängd och hjälper med sin undermakt envar, som är av nöd beträngd.

Ur Sankt Eriksofficiet

 

........................................................................................................................................................

Helige Erik dog enligt "legenden"

Vem äger Helige Eriks reliker?

........................................................................................................................................................

Vesper till Helige Erik

Sankt Eriksofficiet, hela

........................................................................................................................................................


PÅSKLÄSNING


Ledare: Kärlek på riktigt

Påsken i bilder
Skärtorsdagsbetraktelse
Påsken är den nya skapelsens fest
Jesu lidande. S:ta Maria Magdalena de´ Pazzi första extas 1584
Om liturgins högre verklighet
Leo den store: Kristi och de kristnas påsk
Pier Damiani: Låt oss älska Kristi kors
Aelred av Rievaulx: Påskens sakrament
Följ påskfirandet i Rom:
EWTN Nordic (livefönster)
EWTN Nordic FaceBook, live feeds från Rom

CTV (Centro Televiso Vaticano) med italiensk kommentator

........................................................................................................................................................


Aktuella rubriker på vår nyhetskommenterade blogg:

Påve em. Benedikt: Glöm inte Gud!

RFSU och cancerlarmen: Motsägelserna uppenbara
........................................................................................................................................................
   


Vad är katolska
kyrkans läroämbete?

(katobs.se) Ofta beskrivs den katolska kyrkan som en otidsenlig organisation ledd av några mörkrets maktmän i Rom. Dess uttalanden väcker frågor om med vilken rätt man kan vara så säker i frågor om himmel och jord, att man till och med talar om för människor hur de ska leva och vad de ska tro. I grunden finns det många missförstånd rörande det så kallade Läroämbetet. Vi har hittat en artikel från Ignatius Press som reder ut begreppen. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Etiken som karikatyr

"Att hävda att den egna religionen är den enda sanna är inte bara arrogant och triumfalistiskt utan leder oundvikligen till split och tvedräkt i samhället. Med andra ord bör inte sanningen ha något att säga till om i religionen. Om man å andra sidan erkänner att alla religiösa trosuppfattningar är helt och hållet “subjektiva”, då blir världen en fredlig plats och förlikning uppstår mellan folken och staterna. Sanningen är något relativt och därför äger alla uppfattningar, även om de är motsatta, lika värde."

Detta vår tids nästan stensatta postulat finner vi överallt; i politiken, i skolan och inte minst bland våra egna troende. Dr. Alice von Hildebrand visar tålmodigt med hjälp av några av våra mest kända filosofer att detta resonemang inte håller måttet. Etik och religion kan inte skiljas åt. Till artikeln

   
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved