Lektionarium:


Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina

Idag:

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Nyinlagt


Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

 


   


Tyskland:Präster går öppet emot påven och Troskongregationen
Påven öppnar för onsdagsaudiensen
Tyskland: lägsta mässdeltagandet någonsin - innan pandemin.
Kina: Kristna starkt censurerade överallt
Välsignelse av hoosexuell förening - en hädelse
Irland: Heliga Mässan avbryts av vakter
Vatikanen tillägger sju åkallelser till helige Josef
Sankt Januarius ´ blodmirakel hände inte - för andra gången
Kardinal Sarah: Ta tillbaka dekretet!
Dekret: Ingen mässa vid Peterskyrtkans sidokapell
Irland: Knock blir ny vallfartsort den 18 mars
Hemaborter långt ifrån säkra
Liturgikongregationen: Kardinal Sarah slutar utan efterträdare
Slut med enskilt mässfirande i Peterskyrkan
EU förklarar Europa HBQT-zon oavsett nationella lagar
Påven till präster: Ställ inga frågor!
Världens äldsta kloster funnet
Bjärka-Säby: Tidegärden för mycket för Pingstkyrkan

  

 

Vi tar en paus i uppdateringen för studierS. Maria Elisabeth Hesselblad O.ss.S
Ett svensk helgon för vår tid

 

 

Heliga Maria Elisabeth Hesselblads bön
för Skandinaviens omvändelse

Allgode Jesus, jag nedfaller vid dina fötter, och beder dig ödmjukt vid dina högt heliga sår och det dyrbara blod, du utgjutit för hela världens frälsning, vänd i all nåd din barmhärtighets ögon till Skandinaviens folk. Vilseledda för århundraden sedan, sitta de i irrlärans mörker, äro skilda från din Kyrka och berövade din lekamens och ditt blods tillbedjansvärda Sakrament och de övriga nådemedel, vilka du instiftat till själarnas tröst i livet och i döden.

Kom ihåg, världens Frälsare, att du även för dessa själar utstått en bitter död och utgjutit allt ditt blod.

Led, du gode Herde, dessa vilsegångna får tillbaka till ditt enda fårahus och till din Kyrkas sunda betesmarker på det att de med oss må vara en hjord, som lyder under dig och din synlige ställföreträdare på jorden: åt honom har du i den helige aposteln Petri person anförtrott dina får och dina lamm att vaktas.

Hör, allgode Jesus, våra böner, vilka vi frambära inför dig med största förtröstan på ditt heliga hjärtas kärlek; ditt heliga namn vare därför ära lov och pris i all evighet.

Amen.

(Bönen bads dagligen i den allra första kommuniteten av Moder Elisabeths birgittinska gren, under de första åren i Rom. Bönen har Imprimatur och ingick i Oremus sjunde upplaga (1935).

........................................................................................................................................................

 

Länkar om heliga Maria Elisabeth Hesselblad:
Birgittinernas hemsida
Vatikanens text
Om S. Birgitta och S. Elisabeth Hesselblad
Tore S. Nyberg, ”Elisabeth Hesselblad och hennes Birgittinsystrar”, Signum nr 10/1978

Yvonne Maria Werner, ”Elisabeth Hesselblad och ekumeniken”, Signum nr 2/2000

Om en annan vördnadsvärd birgittasyster
........................................................................................................................................................


Tema: Kina och förtrycket av kristna

(katobs.se) Kina: Från och med förra månaden har kristet innehåll på Internet och sociala medier tagits bort. Kinas internetregulator raderade också minst två miljoner inlägg eller diskussioner om kommunistpartiets historia, som ansågs ”farliga” för social stabilitet.Under Stilla veckan och påsken hade många kristna svårt att ladda upp kristna videor och material. Den 14 april fick de ett meddelande om att musik med ”känsliga” religiösa teman skulle tas bort. Detta är brta ett av många tecken på att Vatikanens politska beslut att inte stödja den underjoriska kyrkan, i själva verket lett till större förföljelser. Vi har samlat några artiklar som handlar om framförallt situationen i Hong Kong, som försämrats avsevärt den senaste tiden för de kristna.

Är påven en tillgång för Kina?

(The Spectator) För tjugo år sedan samlade katoliker i en stad i Alaska ihop nog med pengar för att bygga en kyrka som de tillägnade Jesu heliga hjärta. De presenterade ritningarna för kommunalfullmäktige och de medlemmar som inte var katoliker ryggade tillbaka. Ska gotiska valv verkligen målas i samma färg som jordgubbar? Och klocktornen svepas in i ränder som av sockervadd? Men varför ska vi bry oss? Katoliker har sin egen uppfattning om hur kyrkor bör se ut. Till artikeln

Fem stora katoliker i fängelse i Hong Kong: "De är bekännarna i vår tid"

(s.m.) Fredagen den 16 april dömdes i Hong Kong nio framstående försvarare av frihet, de fängslades. Fem av dem är katoliker. Fader Gianni Criveller från Pontifical Institute for Foreign Missions (PIME), en professor i teologi som tillbringade tjugosju år i Kina, har träffat dem personligen och samma dag som de kom in i fängelset skissade han en livlig profil av dem på "Mondo e Missione", tidningen för PIME, och på "UCA News", en katolsk nyhetsblogg med fokus på Asien. Till artikeln

Varför är Vatikanen tyst om Kina och Hong Kong?

(MondoeMissione) Fader Gianni Criveller, PIME-missionär och sinolog, kommenterar svaret från Vatikanens sekreterare för förbindelserna med staterna Msgr. Paul Gallagher till en fråga som ställdes i en intervju av tidningen America : ”Encyclikan Fratelli tutti talade om betydelsen av folkrörelser för en politisk omvändelse. Jag tror att vi såg dem i aktion i Hong Kong, men Rom är tyst och framhärdar i att inte utse en biskop för Hong Kongs katoliker " Till artikel


........................................................................................................................................................13 maj 1981:
Attack mot påven kunde ha slutat med döden


En bild man minns

 

(Vatican News) Det finns datum som påminner oss inte bara om saker vi läser om i historieböcker utan också om historien vi har levt. Dessa kraftfulla händelser är outplånligt inskrivna på sidorna i våra egna liv. Intrycket från dessa händelser är så starkt att vi även många år senare kan komma ihåg var vi var och vad vi gjorde när nyheterna om vad som hände nått oss. Till artikeln

........................................................................................................................................................

Hans Küngs hade inte problem med påvarna
utan med den katolska tron.


av Marco Tosatti

Bästa vänner och ovänner till Stilum Curiae, professor Francesco Agnoli inbjuder till denna reflektion över Hans Küng, den berömde tyske teologen som nyligen gick bort. Vi tackar för artikeln och önskar att våra läsare kommer att uppskatta den. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Sankt Josef, hantverkaren (1: a århundradet)

Minnesdagen: 1 maj

(katolsk.no) Den 8 december 1870 utsåg den salige påven Pius IX (1846-78) St. Josef till "den universella kyrkans beskyddare" och han uppmuntrade också S. Josefs "patronatsfest" den tredje söndagen efter påsk, som han hade inrättat för hela kyrkan den 10 september 1847. Ursprungligen firades festen av karmeliterna i Italien och Frankrike. Uppvärderingen av söndagen under den heliga påven Pius X (1903-14) ledde till att högtiden 1911 flyttades från den tredje söndagen till den tredje onsdagen efter påsk. Samtidigt uppgraderades den till en fest av första klassen med en oktav. Påven Pius XI (1922-39) gav dagen namnet Solemnitas Sancti Joseph, «St. Josefs högtid ». Dagen avskaffades genom ett beslut från Ritus-församlingen 1956. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Högaktuell ledare från mars 2020: Kyrkan - fältsjukhuset som aldrig stänger


........................................................................................................................................................


Glöm inte bära den
Mirakulösa medaljongen!

Den 27 november för 190 år sedan visade sig Guds Moder Maria för en ung novis, Catherine Labouré, i kapellet till ett kloster mitt i Paris. Hon såg Maria stå på det som tycktes vara ett halvt jordklot och hade en gyllene jordglob i sina händer som om hon gav den till himlen. På globen stod ordet "Frankrike" och Vår Fru förklarade att detta representerade hela världen, men särskilt Frankrike. Tiderna var svåra i Frankrike, särskilt för de fattiga som var arbetslösa och ofta flyktingar från tidens många krig. Frankrike var först med att uppleva många av de problem som slutligen nådde andra delar av världen och till och med är närvarande idag. Från ringar på Marias fingrar när hon höll jorden kom många ljusstrålar. Maria förklarade att strålarna symboliserar den nåd hon får för dem som ber om den. Några av ädelstenarna på ringarna var dock mörka, och Maria förklarade att strålarna och nåden var tillgängliga men inte kom eftersom ingen hade bett om dem. Hon anvisade: ”Gör en medaljong med det här utseendet. De som bär den kommer att få stor nåd, särskilt om de bär den runt halsen. ” Med Kyrkans välsignelse började den tillverkas 1832, och omedelbart kom många omvändelser och mirakler.

 

 

 

 

........................................................................................................................................................

Den nya kreationismen

Tankar kring ett tidsfenomen

(katobs.se) Varför är antalet ungdomar som får remisser för "könsdysfori" idag större än någonsin? Varför gäller detta hela västvärlden? Vår redaktör - som också är biolog - har försökt närma sig ett svar på dessa frågor utifrån ett biologiskt, vetenskapligt synsätt. I detta ingår fenomenet med sexualitet och kön i en naturlig ordning - en skapelseplan om man så vill - som inte kan kringgås utan allvarliga konsekvenser. Den renodlat antropocentriska specialiseringen tar inte hänsyn till den biologiska verklighet som vi är en del av. Dagligen proklameras det beskrivningar av välkända fenomen som kön, sexualitet, ja, även fortplantningen, vilka strider emot själva vår natur. Det görs kategoriseringar som ignorerar både vetenskap och hävdvunnen kunskap om människans konstitution. Detta innebär ett nytt synsätt som förvirrar - en form av kreationism där det är människan själv som är skaparen. Till artikeln

........................................................................................................................................................

 

16-årig gamer saligförklarades

Unik kärlek till den heliga Eukaristin

(katobs.se) Den 10 oktober saligförklarades Carlo Acutis i Assisi. Han dog i leukemi 2006, blott 16 år gammal. Carlo är ett barn av vår tid. Han föddes London 1991, men växte upp i Milano. Redan vid ung ålder verkade Carlo ha en speciell kärlek till Gud, även om hans föräldrar inte var särskilt fromma. Han påverkade sin mor att börja praktisera sin tro, vilket hon inte gjort nästan alls tidigare. Redan som litet barn älskade han rosenkransen, och han kunde sitta timmar ensam i kyrkan. Till slut började inte bara hans mor gå i kyrkan, utan flera släktingar gick dagligen till heliga mässan. Till artikeln

 

........................................................................................................................................................


Hur vi ska skydda oss i tider av hemsökelse och hur vi kan visa att vi är sanna kristna

(katobs.se) I tider av farsot måste man skydda sig. Men man får heller inte glömma att skydda sin själ genom att anförtro sig åt Guds Moder Maria Här följer ett vittnesbörd från den helige Don Bosco som kanske kan hjälpa oss och inge oss lite mod i dessa tider då vi upplever en farsot liknande den han var med om. Det handlar inte bara om oss, att vi själva ska få klara oss ifrån dess verkningar, utan att vi även eller just därför under så svåra tider ska visa att vi är sanna kristna och jungfru Marias verktyg genom att finnas till för andra genom att stråla ut kristen förtröstan och hopp. ((OBSERVERA att detta inte är en inbjudan att vi ska låta bli att skydda oss och våra medmänniskor från att bli smittade. Det handlar om en andlig orientering. Red. ) Till artikeln

........................................................................................................................................................
Påve em. Benedikt XVI om Europa, och ungdomen
........................................................................................................................................................
Heliga Maria Elisabeth Hesselblads bön
för Skandinaviens omvändelse
........................................................................................................................................................


Aktuella rubriker på vår nyhetskommenterade blogg:

 
 
 
 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

KATOLSK OBSERVATÖR

är en registrerad tidskrift, grundad 1968. Den har salige påve Paul VI:s välsignelse. Detta är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2019 All rights reserved
gg