§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektionarium:


Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina

Idag:

PASCAL BAYLON (1540-1592)

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Nyinlagt


Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

 
   


Påven: Alla biskopar bör delta på fredag
Påven i kontakt med grekisk-katolska ärkebiskopen
 

........................................................................................................................................................    

 

USA: Högsta domstolen kan upphäva
legalisering av även sena aborter

(CNA) USA:s högsta domstol kommer att rösta för att upphäva Roe v. Wade, beslutet från 1973 som legaliserade abort i hela landet, enligt ett utkast till yttrande som citeras i en nyhetsrapport som släpptes måndag kväll.

"Vi anser att Roe och Casey måste åsidosättas", skriver domare Samuel A. Alito Jr. i det påstådda 98-sidiga utkastet till dokument , erhållet av Politico, som är märkt som "domstolens yttrande." "Det är dags att lyssna på konstitutionen och lämna tillbaka frågan om abort till folkets folkvalda representanter." Till artikeln 

   
........................................................................................................................................................    

PÅSKLÄSNING

Ledare: Kärlek på riktigt

Påsken i bilder
Aelred av Rievaulx: Påskens sakrament
Skärtorsdagsbetraktelse
Påsken är den nya skapelsens fest
Jesu lidande. S:ta Maria Magdalena de´ Pazzi första extas 1584
Om liturgins högre verklighet
Leo den store: Kristi och de kristnas påsk
Pier Damiani: Låt oss älska Kristi kors
Aelred av Rievaulx: Påskens sakrament
Påsken i bilder

Interaktiv extremt högupplöst bild av Leonardos mästerverk

 

   
........................................................................................................................................................    


Aktuella länkar med anledning av kriget i Ukraina

Bönen som lästes av världens alla biskopar

Hälsning och vädjan från Ukraina
Sr Lucia om uppenbarelsen den 13 juli 1917

Pius XII:s invigning av världen till
Marias obefläckade hjärta

Biskopar vädjar till påven:
Konsekrera Ukraina och Ryssland till Moder Marias Obefläckade hjärta!

Biskop i Lviv: Varför är du tyst när de dödar oss?
Biskop Kawa från Lviv: Polen är det enda landet som hjälper Ukraina
Påven i telefonsamtal med president Zelenski
Krig efter pandemin: ett hot mot mänskligheten

 

Betydelsen av vigningen den 25 mars
och dess konsekvenser

(katobs.se) Vilken betydelse har invigningen av Ryssland och Ukraina till Marie obefläckade hjärta, som gjordes av påven Franciskus vid Peterskyrkan den 25 mars 2022? I denna artikel undersöker professor Roberto de Mattei vigningen som skedde i fredags och jämför den med vad barnen i Fátima vittnade om och senare även syster Lucia. Han kommer fram till att man inte kan komma närmare Guds Moderes begäran än såsom det fakiskt skedde. Till artikeln

   
........................................................................................................................................................    

 

 

Dagbok från Kiev

(CNA) Jag tror att jag håller Marias hand", säger den katolska journalisten om kriget i Kiev "Dagbok från Kiev"
"I dessa dagar somnar jag in med rosenkransen i händerna och bönen ”Var hälsad, Maria” på mina läppar, säger journalisten i Kiev, som förblir anonym av säkerhetsskäl, i sitt senaste dagboksinlägg den 3 mars. "Jag tror jag håller Marias hand. Hon är i närheten." St. Rita Radio, en samarbetspartner till EWTN i Norge, översätter och delar journalistens dagliga rapporter i form av en video- och podcastserie med titeln "Dagbok från Kiev." Det första avsnittet släpptes den 26 februari. Till artikeln:

Dagbok från Kiev

   
........................................................................................................................................................    


 

Att tro

Mot bakgrund av de fasansfulla aktuella händelserna som utspelar sig i Ukraina, kan vi nu visa en unik produktion från EWTN:s studio i Kiev, som producerat katolsk TV bara sedan 2013. Dramat, vars premiär kommer så lägligt, drar tittarna intellektuellt, känslomässigt och andligt in i de tragiska, omänskliga lidanden som ukrainska katoliker fick utstå under åren av kommunistisk ockupation. Till artikeln

(Filmen r 60 minuter, textad p engelska, svensk text r p vg. Ej lmplig fr barn)

Se filmen här: https://youtu.be/TWWOC1Wvjvk

   
........................................................................................................................................................    
........................................................................................................................................................    

 

Ärkebiskop Borys Gudziak:
Ondskan ska kallas vid sitt rätta namn

Som svar på flera frågor som NCRegister ställde till Borys Gudziak om Rysslands invasion av Ukraina, delade ärkebiskop, ärkepatriark för det Ukrainska katolska ärkepatrarkatet i Philadelphia, den 25 februari följande kommentar om den pågående konflikten i landet.

Ärkebiskop Gudziak, som för närvarande är på väg från Ukraina till USA, tillfrågades om sin reaktion på nyheten om invasionen, hans önskan att påven Franciskus och Heliga stolen vänder sig direkt till Ryssland med namn, och hur svagt det västerländska ledarskapet i ett till stor del avkristnat västerland kunde ha berett vägen för invasionen. Till artikeln

   
........................................................................................................................................................    

 

Martin Mosebach:
Kyrkans reform var en katastrof
Och nu vill ingen vill se vad som ligger
bakom alla övergreppen

(katobs.se) Beror övegreppsskandalerna på en stel och gammalmodig kyrkoordning där prästerna skyddar varandra bakom klerikalismens murar? Så framställs ofta den katolska kyrkan idag varpå reformkrav framställs i riktning att prästerskapet bör reduceras till tjänstemannaliknande funktioner. Men är det verkligen på det sättet? Martin Mosebach menar att det istället är "en inre kyrklig, postkoncilär antiklerikalism som förnekar att prästen skulle ha en sakramental särställning, --- som gjort att de brottsliga prästerna saknat hjälp att förbli trogna sina löften." . Prästerna har berövats den strikta ordning med tidegärd och daglig mässa och även straffrätten som tidigare fanns inom kyrkan har fördvsagats då en allmänt bindande moral är ifrågasatt. Till artikeln

   
........................................................................................................................................................    

 

 

Kyrkans vår ledde till kyrkans istid

(katobs.se) De ständiga rapporterna om sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan har fått respekten för den att sjunka till ett lågvattenmärke. I många stift har det medfört att många lämnat sin kyrkliga praktik, ja, själva tron har minskat. Så har skett i USA, det katolska Irland och även Frankrike och Tyskland är hårt drabbade. Beror detta på osund klerikalism förenad med celibattvånget, som hävdas av många? Eller måste man inte söka djupare, nämligen hur kyrkan på senare tid velat visa att den inte är främmande för världen, utan i själva verket lyssnar till den, och därigenom har man släppt in även olika livsstilar på seminarierna och låtit dem få frodas? Det senare hävdas i en artikel i den spanska tidningen ABC, skrivet av en mycket respekterad ung författare, Juan Manuel de Prada. Till artikeln

   
........................................................................................................................................................    

 

EWTN Nordic

(katobs.se)I nära samarbete med KATOLSK OBSERVATÖR drivs wepplattformen EWTN Nordic. Det handlar om en del av världens största religiösa nätverk av TV via satlelit, kabel och Internet, uppbyggelse, information, nyhetsförmedling, intervjuer och mycket mer. EWTN Nordic har börjat i liten skala utan egentliga medel alls. Målet är att kunna skapa en grund för egen produktion av högkvalitativ video; dokumentärer intervjuer och på sikt även live-sändningar. Se ewtn.se. Där finns även information om hur man kan bidra ekonomiskt.

Om Moder Angelica och EWTN:
Moder Angelica
Intervju med Michael Warsaw
Katolsk TV - något för Sverige?
Där Gud öppnar dörrar
Katolsk TV på frammarsch i hela Europa

........................................................................................................................................................


Glöm inte bära den
Mirakulösa medaljongen!

Den 27 november för 190 år sedan visade sig Guds Moder Maria för en ung novis, Catherine Labouré, i kapellet till ett kloster mitt i Paris. Hon såg Maria stå på det som tycktes vara ett halvt jordklot och hade en gyllene jordglob i sina händer som om hon gav den till himlen. På globen stod ordet "Frankrike" och Vår Fru förklarade att detta representerade hela världen, men särskilt Frankrike. Tiderna var svåra i Frankrike, särskilt för de fattiga som var arbetslösa och ofta flyktingar från tidens många krig. Frankrike var först med att uppleva många av de problem som slutligen nådde andra delar av världen och till och med är närvarande idag. Från ringar på Marias fingrar när hon höll jorden kom många ljusstrålar. Maria förklarade att strålarna symboliserar den nåd hon får för dem som ber om den. Några av ädelstenarna på ringarna var dock mörka, och Maria förklarade att strålarna och nåden var tillgängliga men inte kom eftersom ingen hade bett om dem. Hon anvisade: ”Gör en medaljong med det här utseendet. De som bär den kommer att få stor nåd, särskilt om de bär den runt halsen. ” Med Kyrkans välsignelse började den tillverkas 1832, och omedelbart kom många omvändelser och mirakler.

 

 

 

 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Om den katolska kyrkans trovärdighet

av kardinal Robert Sarah

Under två årtusenden har Kyrkan spelat rollen som beskyddare och främjare av civilisationen. Men har hon fortfarande medlen och viljan att göra det i våra dagar?

Västvärldens tankar är fulla av tvivel. Såväl intellektuella som politiker har alla samma känsla av att stå inför en kollaps. Solidaritet har blivit en bristvara och identiteter verkar upplösas allt mer och då finns det en del som hoppas på den katolska kyrkan. De ber henne att ge dem ett skäl till varför de ska leva tillsammans i solidaritet när de glömt vad som förenade dem som ett folk. De bönfaller henne om något som kan göra konsumtionssamhällets kalla värld lite mera uthärdlig. När en präst mördas blir alla starkt berörda och detta är något som drar dem ut ur den annars så förhärskande apatin. Till artikeln

........................................................................................................................................................

 

Ledare: Tro och förnuft leder oss

(katobs.se) Alltsedan denna tidskrift grundades år 1968 har det funnits en tydlig avsikt att förmedla nyheter och händelser som påverkar vår katolska verklighet. Att då uppmärksamma vad som kommer från Rom, från påven och hans utskott och kongregationer, har varit en prioritet. Vi har även låtit översätta artiklar av mera analyserande karaktär, från kardinaler, biskopar och teologer, högst meriterade författare och pålitliga källor som National Catholic Register, First Things, och erfarna vatikankännare som Sandro Magister och Alberto Carosa m.fl. Till artikeln

(Påvens Motu proprio Traditiones custodes har väckt många reaktioner världen över. Vi kommer att utförligt redogöra för detta dokument och vilka konsekvenser det kan få, samt reaktioner från olika håll. Tills vidare har vi bara denna ledare.)

........................................................................................................................................................

 

Länkar om heliga Maria Elisabeth Hesselblad:
Birgittinernas hemsida
Vatikanens text
Om S. Birgitta och S. Elisabeth Hesselblad
Tore S. Nyberg, ”Elisabeth Hesselblad och hennes Birgittinsystrar”, Signum nr 10/1978

Yvonne Maria Werner, ”Elisabeth Hesselblad och ekumeniken”, Signum nr 2/2000

Om en annan vördnadsvärd birgittasyster
........................................................................................................................................................


Högaktuell ledare från mars 2020: Kyrkan - fältsjukhuset som aldrig stänger


........................................................................................................................................................

Den nya kreationismen

Tankar kring ett tidsfenomen

(katobs.se) Varför är antalet ungdomar som får remisser för "könsdysfori" idag större än någonsin? Varför gäller detta hela västvärlden? Vår redaktör - som också är biolog - har försökt närma sig ett svar på dessa frågor utifrån ett biologiskt, vetenskapligt synsätt. I detta ingår fenomenet med sexualitet och kön i en naturlig ordning - en skapelseplan om man så vill - som inte kan kringgås utan allvarliga konsekvenser. Den renodlat antropocentriska specialiseringen tar inte hänsyn till den biologiska verklighet som vi är en del av. Dagligen proklameras det beskrivningar av välkända fenomen som kön, sexualitet, ja, även fortplantningen, vilka strider emot själva vår natur. Det görs kategoriseringar som ignorerar både vetenskap och hävdvunnen kunskap om människans konstitution. Detta innebär ett nytt synsätt som förvirrar - en form av kreationism där det är människan själv som är skaparen. Till artikeln

........................................................................................................................................................
Påve em. Benedikt XVI om Europa, och ungdomen
........................................................................................................................................................
Heliga Maria Elisabeth Hesselblads bön
för Skandinaviens omvändelse
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

KATOLSK OBSERVATÖR

är en registrerad tidskrift, grundad 1968. Den har salige påve Paul VI:s välsignelse. Detta är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR MMXXI All rights reserved