OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 april


 
Veckans film

 


Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

   


Biskop: Jesus gav mig vapem mot terrorn
Daniélou äntligen hedrad
Kristen socialdemokrat: "Mer religion i FN"
Påven: Genderteori är bakåtsträvande
Vatikanen agerar mot människo-handel
Kardinal: Pastoral praxis kan ej gå emot läran
Svårt att förstå påvliga uttalanden
"...ett ständigt ökande behov av exorcister..."
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM

 

En välsignad Påsktid önskar vi alla våra läsare!

Biskop Anders påskpredikan


Ledare: Relativismens diktatur i verkligheten

......................................................................................................................................................


Ur vårt arkiv, påskläsning

Engelska
Predikan av påve Benedikt XVI, påskvigilien 2012
Påven S. Johannes Paulus II:s sista predikan, 3 april 2005
Ur Le Jeudi Saint av Francois Mauriac
Ledare, 2006
Leonardo da Vincis mästerverk i Timothy Verdons tolkning
Ledare, 2007
......................................................................................................................................................
 

Gregor Mendel -
genetikens fader,
katolsk präst och ordensman

(katobs.se) Vad förenar Blaise Pascal, Alessandro Volta, André-Marie Ampére, Heinrich Hertz, Michael Faraday och Georg Ohm? De har alla namngivit enheter inom fysiken, de sk SI-enheterna. Men de var också övertygade kristna, som praktiserade sin tro. Bland vår tids framstående forskare möter man iibland uppfattningen att vetenskap och tro ej kan förenas. Särskilt inom den moderna biologin framhålls ibland, att vetenskapens senaste rön gör det omöjligt att vidhålla tron på en skapare - allt har ju sin "naturliga" förklaring. I följande artikel skildras Gregor Mendel som person. Utan hans banbrytande upptäckt av ärftlighetslagarna skulle vi inte kunnat få fram livsmedel till världens befolkning. Likväl är hans liv i princip okänt. Varför? Därför att han var katolsk präst. Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

Egyptiska kvinnor: Förr och nu!

Nyheterna som når oss från Mellanöstern domineras av det fanatiska våldets spridning i området. Ländernas sociala eller ekonomiska problem får ingen belysning eller förklaring i nyhetsströmmen, för att inte tala om de positiva ansträngningar som trots allt elände äger rum och inger ett visst hopp för en annorlunda framtid. Men klichébilden av det våldsamma arabiska samhället med dess omedgörliga fundamentalister är nog den som våra medier helst vill sprida. En ljuspunkt i mörkret är kvinnans stärkta ställning efter Brödraskapets fall. Nedan presenteras kortfattat några få exempel ur en lång lista på kvinnor som utmärkt sig inom medians, teknikens eller politikens värld. Till artikeln:

 
......................................................................................................................................................En katolsk pedagogs minnen

(katobs.se) Fast sent i livet skriver den insiktsfulla pedagogen och katolska lekkvinnan Alice von Hildebrand med stor vitalitet. Hon är väl orienterad i såväl historien som i nutidens omvälvande händelser, Fast förankrad i sin katolska tro, som hon delar med miljoner andra, har hon en extraordinäör förmåga att delge den och mycket annat genom sin pedagogiska förmåga., Vi har fått en anmälan av hennes läsvärda memoarbok av diakon Göran Fäldt. Ur recensionen saxar vi följande meningar, som borde väcka tankar hos varje lärare och pedagog: "Hade Alice von Hildebrand bestämt sig för att anpassa sig till tidens idéer hade hon på grund av sin pedagogiska kompetens avancerat och fått full professorstjänst inom några år.  Men hon hade övergivit sin övertygelse och förlorat sin filosofiska instinkt. Det var också den som gjorde hennes undervisning spännande, intressant och som inspirerade många att fortsätta sina egna studier på högre nivå." Till artikeln

 
......................................................................................................................................................
Glöm ej: Litania till Syriens heliga
......................................................................................................................................................

 

Förstår vi islam?

Islam i KATOLSK OBSERVATÖR

(katobs.se) Med anledning av utropandet av ett "islamiskt kalifat" och attackena mot kristna och shiamuslimska minoriteter i Syrien och Irak har vi samlat ett antal artklar ur vår utgivning, som behandlar islam och förhållandet mellan islam och kristendom:

Tron, förnuftet och universitetet Påve Benedikt XVI
I Regensburgtalets efterdyningar Samling av olika artiklar
Påven och Profeten Robert R. Reilly
Islam och vi Kardinal George Pell
Rätt islam versus fel islam Abdurrahman Wahid
Islam visar sitt mörkaste ansikte Samir Khalil Samir SJ
Ett paralyserat islam i krig och en
Västvärld som förlorat minnet av sin identitet
Samir Khalil Samir SJ
Den islamska frågan Roberto A.M. Bertacchini och Piersandro Vanzan S.J.
Islamisk terrorism är resultatet
av det som lärs ut i koranskolorna
Samir Khalil Samir SJ
Är detta slutet på islamismen? Hazem Kandil
Lidande och hopp Fader Samih Raad
Majdi Cristiano Allam berättar Majdi Cristiano Allam
Förnyelse av islam för att leda den mot den moderna världen Samir Khalil Samir SJ
När Persiens turbaner bugar sig för Romerska kyrkans herde Sandro Magister
Hur går det för de kristna i Mellanöstern? Två artiklar från Catholica
Kardinal Barbarin om relationerna med islam  
Ett Afghanistan i Medelhavet Sandro Magister
Ett martyrium i vår tid
- vad skulle du själv göra?
 
Vi kan återuppbygga Egypten om vi får hjälp av de kristna  
   

 

......................................................................................................................................................

Litania till Syriens heliga

......................................................................................................................................................

Påvens exhortation Evangelii gaudium

.......................................................................................................................................................

 

Sanningens strålglans:
Aktuellare än någonsin

(katobs.se) Den 7 augusti var det 20 år sedan salige påve Johannes Paulus II utgav sin encyklika om moralläran och trons tolkning, Veritatis Splendor. Det var den tionde av totalt fjorton encyklikor. Han ägnade åtta år åt att skriva den. Det är kanske den mest genomarbetade och genomtänkta text av den enorma mängd tal, instruktioner, exhortationer, predikningar och rundskrivelser som flöt ut från denne atletiske påves penna.

Encyklikan tar upp mycket väsentliga frågor, som: Hur ska vi veta vad som är rätt och fel? Hur kan kyrkan veta det? Hur ska vi veta att kyrkans morallära är bättre än någon annan? Varifrån kommer kyrkans Läroämbete? Vilka anspråk har Läroämbetet, och hur kan de förstås? Vad är frihet? Vilket förhållande råder mellan teologisk forskning och Läroämbete och mellan individens frihet och kyrkans morallära? Är buden vi fått genom Guds ord bara förslag, som vi sedan i anpassning till tiderna kan modifiera? Vad är det vi kan reformera, och vad kan vi inte ändra? Vad sade Andra Vatikankonciliet egentligen om Läroämbetet och människans frihet? Sedan ett par år finns den i en prisvärd svensk översättning. Till artikeln

   

.......................................................................................................................................................

Ett stort antal av påven Benedikt XVI:s s texter och tal på svenska

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln


KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved