Lektionarium:


Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Petersplatsen just nu

Idag:
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Nyinlagt


Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

 


Påve Benedikt om Kyrkans kris
Katolskt Magasin får ny chefredaktör

Resurrexit sicut dixit

En Välsignad Påsk önskar vi alla
våra läsare och vänner!

 

........................................................................................................................................................


PÅSKLÄSNING


Ledare: Kärlek på riktigt

Påsken i bilder
Skärtorsdagsbetraktelse
Påsken är den nya skapelsens fest
Jesu lidande. S:ta Maria Magdalena de´ Pazzi första extas 1584
Om liturgins högre verklighet
Leo den store: Kristi och de kristnas påsk
Pier Damiani: Låt oss älska Kristi kors
Aelred av Rievaulx: Påskens sakrament
Följ påskfirandet i Rom:
EWTN Nordic (livefönster)
EWTN Nordic FaceBook, live feeds från Rom

CTV (Centro Televiso Vaticano) med italiensk kommentator

........................................................................................................................................................


Aktuella rubriker på vår nyhetskommenterade blogg:

Jesus - en religiös figur?
-Att raljera med den kristna tron tycks vara något som SVT satt i system.
Stefansdomen profanerad - igen
-Det verkar inte finnas gränser för vad man kan använda en helgedom till
Är sterilitet en fråga om hälsa?
-Om modern känsstympning
Fallet McCarrick: Motsägelser saknas knappast
-Om konspirationsteorier med mera.
........................................................................................................................................................
   


Vad är katolska
kyrkans läroämbete?

(katobs.se) Ofta beskrivs den katolska kyrkan som en otidsenlig organisation ledd av några mörkrets maktmän i Rom. Dess uttalanden väcker frågor om med vilken rätt man kan vara så säker i frågor om himmel och jord, att man till och med talar om för människor hur de ska leva och vad de ska tro. I grunden finns det många missförstånd rörande det så kallade Läroämbetet. Vi har hittat en artikel från Ignatius Press som reder ut begreppen. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Etiken som karikatyr

"Att hävda att den egna religionen är den enda sanna är inte bara arrogant och triumfalistiskt utan leder oundvikligen till split och tvedräkt i samhället. Med andra ord bör inte sanningen ha något att säga till om i religionen. Om man å andra sidan erkänner att alla religiösa trosuppfattningar är helt och hållet “subjektiva”, då blir världen en fredlig plats och förlikning uppstår mellan folken och staterna. Sanningen är något relativt och därför äger alla uppfattningar, även om de är motsatta, lika värde."

Detta vår tids nästan stensatta postulat finner vi överallt; i politiken, i skolan och inte minst bland våra egna troende. Dr. Alice von Hildebrand visar tålmodigt med hjälp av några av våra mest kända filosofer att detta resonemang inte håller måttet. Etik och religion kan inte skiljas åt. Till artikeln

   
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved