Lektionarium:

Se dagens texter på
Katolska stiftets hemsida

Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Petersplatsen just nu

Idag:

 

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Nyinlagt


Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

 


Kardinal Daneels har avlidit
Fallet McCarrick: Frågor kvarstår

F.d. kardinal och ärkebiskop avsatt från prästämbetet
Kardinal Müller publicerar "Trosmanifest"
Ulf Ekman om sin väg till Kyrkan


Foto: Asay T. Silfverling

Vi minns vår grundare msgr Johannes F. Koch
Idag för tretton år sedan, den 20 mars 2006, vid middagstid, somnade msgr Johannes F. Koch in efter ett långt och dramatiskt liv helt i Kyrkans och Trons tjänst.
Om hans liv, se http://katobs.se/art_inmemoriam_jfk.html
Må vi be för hans själ. Må han vila i frid. Helige Josef, bed för honom!

........................................................................................................................................................
 
 
........................................................................................................................................................


Diskussion över påvligt dokument:


Är alla religioner
av Guds vilja?

(katobs.se) Den 4 februari 2019 undertecknade påve Franciskus och Ahmad Al-Tayyeb, Al-Azhar-moskéens stora Imam, ett dokument om mänskligt broderskap. Dokumentet har väckt många frågor och det finns olika tolkningar. Vi publicerar här en utläggning om frågan om Guds avsikter, med utgångspunkt från särskilt Den Heliga Skrift. Det finns dock även andra tolkningar, som hävdar att dokumentet inte handlar om religion utan enbart om broderskap i en kulturell mening. Till artikeln

   

 

  


Foto: Edward Pentin

........................................................................................................................................................

     


Till msgr Johannes Bernaldos minne

En sann gudsman

Med anledning av msgr Johannes Bernaldos bortgång den 2 november 2018 publicerades några minnesord i Katolskt Magasin. Nu finns artikeln här i oförkortad version. Till artikeln

Trons mysterier

Vi återpublicerar även en unik artikel från msgr Bernaldo - Trons mysterier. Den har sin aktualitet i högsta grad idag. Till artikeln

(Foto: Opus Dei)

........................................................................................................................................................


   


Legendarisk jesuitpater:

Påvens roll i kyrkans kris
kan ej bortses ifrån

(katobs.se). Det ligger i katolikens natur att stå upp för påven och försvara honom närhelst angrepp kommer. Men det har även alltid varit i samband med när kyrkans själva tro och lära attackerats. Alltfler frågar sig idag var påve Franciskus egentligen står, även när det gäller själva läran. Till dessa sällar sig nu även en legendarisk jesuitpater, författare och lärare. P. James V. Shall SJ menar att kyrkan själv orsakar krisen, inte krafter utifrån, och han efterlyser större tydlighet: "De flesta människor vill vara rättvisa mot påven men de vill också veta fakta" Till artikeln

........................................................................................................................................................


Aktuella rubriker på vår nyhetskommenterade blogg:

Jesus - en religiös figur?
-Att raljera med den kristna tron tycks vara något som SVT satt i system.
Stefansdomen profanerad - igen
-Det verkar inte finnas gränser för vad man kan använda en helgedom till
Är sterilitet en fråga om hälsa?
-Om modern känsstympning
Fallet McCarrick: Motsägelser saknas knappast
-Om konspirationsteorier med mera.
........................................................................................................................................................
   


Vad är katolska
kyrkans läroämbete?

(katobs.se) Ofta beskrivs den katolska kyrkan som en otidsenlig organisation ledd av några mörkrets maktmän i Rom. Dess uttalanden väcker frågor om med vilken rätt man kan vara så säker i frågor om himmel och jord, att man till och med talar om för människor hur de ska leva och vad de ska tro. I grunden finns det många missförstånd rörande det så kallade Läroämbetet. Vi har hittat en artikel från Ignatius Press som reder ut begreppen. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Etiken som karikatyr

"Att hävda att den egna religionen är den enda sanna är inte bara arrogant och triumfalistiskt utan leder oundvikligen till split och tvedräkt i samhället. Med andra ord bör inte sanningen ha något att säga till om i religionen. Om man å andra sidan erkänner att alla religiösa trosuppfattningar är helt och hållet “subjektiva”, då blir världen en fredlig plats och förlikning uppstår mellan folken och staterna. Sanningen är något relativt och därför äger alla uppfattningar, även om de är motsatta, lika värde."

Detta vår tids nästan stensatta postulat finner vi överallt; i politiken, i skolan och inte minst bland våra egna troende. Dr. Alice von Hildebrand visar tålmodigt med hjälp av några av våra mest kända filosofer att detta resonemang inte håller måttet. Etik och religion kan inte skiljas åt. Till artikeln

   
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved