<
OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 juli

S Botvid (+omkr 1120) martyr,
 
Veckans film

Videouppmaning till påven att vara tydligare


Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Nya Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

 


Lund: ska vi tacka Gud för Luther, evangeliet och insikterna han gav oss?
Kardinal Cafarra: Katekesen är vad som gäller, inget annat
Spanien Kardinal hotades med fängelse: Försvarade den kristna familjen
Äktenskaps-
förberedelse:Delta i söndagsmässan bra början
Är all kärlek bra kärlek?
EM-spelare: - Gud har en plan för var och en av oss
Grekland: Höga förväntningar på ortodoxt koncilium trots avhopp
USA: Reliker av två martyrer under reformationen turnerar
Påve Franciskus skriver förord till påve Benedikt-antologi
Kina: Vatikanens tystnad över avhopp förvånar
Moder Elisabeth Hesselblad ville ingen medelväg

 
 

Fader Jaques Hamel (30 november 1930 – 26 juli 2016)

Katolsk präst, dödad inför Herrens altare "in odium fidei"

Helige Ärkeängel Mikael,
försvara oss i striden,
var oss ett värn mot Satans ondska
och försåt!
'Må Gud befalla honom',
så ber vi ödmjukt, och du,
furste över de himmelska härskarorna,
med Guds kraft nedstöt till helvetet djävulen och de övriga onda andar,
som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen.
Amen!

 


Litania till den helige Josef
....................................................................................................................................................................................................................................................
Några råd för Din överlevnad

 

"Var också du beredd att slita ont som en god soldat under Jesus Kristus.... Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. – Men du har troget följt mig i min lära, mitt liv, mina föresatser, min tro, mitt tålamod, min kärlek och min uthållighet, mina förföljelser och lidanden, som i Antiochia, Ikonion och Lystra. Ja, alla de förföljelser som jag har fått utstå – Herren har räddat mig ur dem alla. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.”
(2 Tim, 2-3
)

 

 

- Min ängel kommer att gå före dig och bevara dig.
- Varför är du då så rädd?
- Sker inte allt som Gud vill?
- Är inte Hans vilja den Allra bästa?

Hur kan man undgå de kommande förföljelserna och lidandena?
De goda kommer att lida mycket (sade Guds moder av Fátima)

Men några kommer att överleva.
Se till att du hör till dem.

Vem är det då som har främst utsikt att överleva?

Det är de som älskar Gud och vill leva i missionärsanda. De som inte längre tänker på sig själv utan vill utföra verk av kärlek till Nästan, som vill sprida tron, som vill fullborda det katolska uppdraget.

De kommer att behövas efter den stora hemsökelsen, de kommer att bygga upp den katolska kyrkans rike på nytt. En del behövs för martyriet, andra för aktiv tjänst, andra för gottgörelse i kloster.

Upptäck din kallelse och följ den. Sedan behöver du inte vara rädd.

(anonym)

 
....................................................................................................................................................................................................................................................
Ledare: Attackerna mot sanningen
....................................................................................................................................................................................................................................................


Påve Franciskus besök i Polen den 26-27 juli 2016

 

PROGRAM

Inledningspredikan (svenska)
Live TV (EWTN)

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Förstår vi islam?

Islam i KATOLSK OBSERVATÖR

(katobs.se) Med anledning av utropandet av ett "islamiskt kalifat" och attackena mot kristna och shiamuslimska minoriteter i Syrien och Irak, nu också mot katolska kyrkans tjänare i Europa, har vi samlat ett antal artklar ur vår utgivning, som behandlar islam och förhållandet mellan islam och kristendom:

Tron, förnuftet och universitetet Påve Benedikt XVI
I Regensburgtalets efterdyningar Samling av olika artiklar
Påven och Profeten Robert R. Reilly
Islam och vi Kardinal George Pell
Rätt islam versus fel islam Abdurrahman Wahid
Islam visar sitt mörkaste ansikte Samir Khalil Samir SJ
Ett paralyserat islam i krig och en
Västvärld som förlorat minnet av sin identitet
Samir Khalil Samir SJ
Den islamska frågan Roberto A.M. Bertacchini och Piersandro Vanzan S.J.
Islamisk terrorism är resultatet
av det som lärs ut i koranskolorna
Samir Khalil Samir SJ
Är detta slutet på islamismen? Hazem Kandil
Lidande och hopp Fader Samih Raad
Majdi Cristiano Allam berättar Majdi Cristiano Allam
Förnyelse av islam för att leda den mot den moderna världen Samir Khalil Samir SJ
När Persiens turbaner bugar sig för Romerska kyrkans herde Sandro Magister
Hur går det för de kristna i Mellanöstern? Två artiklar från Catholica
Kardinal Barbarin om relationerna med islam  
Ett Afghanistan i Medelhavet Sandro Magister
Ett martyrium i vår tid
- vad skulle du själv göra?
 
Vi kan återuppbygga Egypten om vi får hjälp av de kristna  
   
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 S. Moder Elisabeth Maria Hesselblad

(The prayer in orginal language, English,
that was sent to
Pope Pius X in 1913)

 

Bildspel:
Korsvandring den 2 juni
Helgonförklaring den 5 juni 2016

Chiesa Nuova

....................................................................................................................................................................................................................................................
Bön för påven


V: Orémus pro Pontífice nostro Francisco
R: Dóminus consérvet eum, et béatum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicórum eius.


 

 

Fader, du har utvalt din tjänare Franciskus
till Petri efterträdare som herde för din hjord.
Låt honom stryka alla biskopar, präster och diakoner
och låt hela Kyrkan bli ett i kärlekens gemenskap kring honom, så att världen kan tro på Jesus Kristus, allas herde och vårdare, som lever och råder i evighet.
Amen

....................................................................................................................................................................................................................................................


 

POST-SYNODAL APOSTOLIC EXHORTATION
AMORIS LAETITIA
OF THE HOLY FATHER
FRANCIS
TO BISHOPS, PRIESTS AND DEACONS
CONSECRATED PERSONS
CHRISTIAN MARRIED COUPLES
AND ALL THE LAY FAITHFUL
ON LOVE IN THE FAMILY

DOWNLOAD PDF
[ AR - DE - EN - ES - FR - IT - PL - PT ]

 
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Moder Angelica in memoriam

"Vi kommer inte att veta förrän i evigheten hur
stort detta var"

(katobs.se) Under fredagseftermiddagen den 1 april begravdes moder Angelica i sitt kloster i Birmingham, Alabama. Hela begravningen sändes över de otal TV-stationer hon själv grundat, de når 250 miljoner hushåll i 144 länder. Trots att hon tillhörde en kontemplativ orden så kunde hon nå ut till miljontals människor, detta genom upptäckten av moderna medier. Men utan kontemplationen och bönen som var det centrala i hennes och kommunitetens liv skulle inget åstadkommits, detta återkom hon ständigt till. Vi har översatt den korta biografi som fanns i National Catholic Register någon dag innan begravningen. Till artikeln

Se även: Moder Angelica och den liberala reformrörelsen

 
....................................................................................................................................................................................................................................................


En kyrka byggd på majoritetsprincipen kan inte vara en garant för det eviga livet

Intervju med påve emeritus Benedikt XVI

(katobs.se) Den 16 mars publicerade den italienska biskopskonferensens dagstidning Avvenire en hittills okänd intervju med påve em. Benedikt XVI. Samma dag kom en längre version i l´Osservatore Romano. Intervjuare var den belgiske jesuiten och lärjungen till Hans Urs von Balthasar, teologen Jacques Servais. Den gjordes i samband med konferensen “Per mezzo della fede. Dottrina della giustificazione ed esperienza di Dio nella predicazione degli Esercizi Spirituali” i Rom mellan den 8 och 10 oktober 2015. Redan har det kommit flera översättningar och referat som sinsemellan är mycket avvikande från varandra, även från orginaltexten på italienska. Även tolkningarna av påvens ord går starkt isär. Vi har funnit det angeläget att låta läsarna själva avgöra, istället för att vara hänvisade till förrädiska referat. Med reservationen att vi inte kommit åt originaltexten på tyska - vi vet inte vilka bevekelsegrunder det finns att ej trycka den - så har vi försökt hålla oss så nära den italienska texten i l´Osservatore Romano som möjligt. Till intervjun

 
....................................................................................................................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................


Ett svenskt helgon för vår tid

Länkar om sailga Maria Elisabeth Hesselblad:
Birgittinernas hemsida
Vatikanens text
Om S. Birgitta och Bl. Elisabeth Hesselblad
Tore S. Nyberg, ”Elisabeth Hesselblad och hennes Birgittinsystrar”, Signum nr 10/1978

Yvonne Maria Werner, ”Elisabeth Hesselblad och ekumeniken”, Signum nr 2/2000

Om en annan vördnadsvärd birgittasyster
 
....................................................................................................................................................................................................................................................


Påven S. Johannes Paulus II inför Porta Santa, 1983
 
....................................................................................................................................................................................................................................................
Återläsning: Guds verktygslåda - för vår frälsning
....................................................................................................................................................................................................................................................
Glöm ej: Litania till Syriens heliga
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Påvens brev till de troende med andledning av Barmhärtighetens jubelår.

(katobs.se) Den 1 september utgav påve Franciskus en skrivelse med anledning av att ett "barmhärtighetens jubelår" inleds en 8 december. Brevet är kort och det innebär att påven ger fullständig avlat för de som under omvändelse besöker de traditionella kyrkor som har en särskild port, som öppnas endast under dessa år. Påven ber oss även under detta är tänka särskilt på de som inte kan göra pilgrimsresor, som inte ens kan delta i heliga Mässan på grund av sjukdom, eller att de är frihetsberövade. Påven nämner också att kvinnor som gjort abort och ångrar sig helst inte skall nekas absolution. Detta är upp till varje präst och biskop, påven vill bara markera att uppriktig omvändelse skall mötas med barmhärtighet. Likaså ger påven prästbrödradskapet Sankt Pius X rätten att ta emot bikt, något dessa präster på grund av att de inte är inkardinerade i några stift, ej haft sedan fyra biskopar vigdes utan påvligt godkännande. Detta hände 1988. Se hela brevet (engelska)

Bild: Porta Sancta, som är förseglad, utom under extraordinära jubelår. Peterskyrkan, Rom.

 
....................................................................................................................................................................................................................................................Bilden: Jungfru Marie sju smärtor, Njutångers kyrka. Målningarna färdigställdes just när den sk reformationen beslutades av Gustav Vasa. Intill denna bild finns således Vasavapnet. Befolkningen vägrade övermåla kyrkans valv. Inte ens 1700-talets vitkalkningar drabbade denna kyra. Njutångers kyrkobesökare har levt med katolska motiv - däribland Jungfru Marie smärtor - alltsedan 1400-talets slut. Foto_katobs.se


 
....................................................................................................................................................................................................................................................

Såg den kristna vikingadottern Estrid ut så?
Rättsmedicinsk rekonstruktion gjord med utgångspunkt från ett kranium.

 
....................................................................................................................................................................................................................................................


En katolsk pedagogs minnen

(katobs.se) Fast sent i livet skriver den insiktsfulla pedagogen och katolska lekkvinnan Alice von Hildebrand med stor vitalitet. Hon är väl orienterad i såväl historien som i nutidens omvälvande händelser, Fast förankrad i sin katolska tro, som hon delar med miljoner andra, har hon en extraordinäör förmåga att delge den och mycket annat genom sin pedagogiska förmåga., Vi har fått en anmälan av hennes läsvärda memoarbok av diakon Göran Fäldt. Ur recensionen saxar vi följande meningar, som borde väcka tankar hos varje lärare och pedagog: "Hade Alice von Hildebrand bestämt sig för att anpassa sig till tidens idéer hade hon på grund av sin pedagogiska kompetens avancerat och fått full professorstjänst inom några år.  Men hon hade övergivit sin övertygelse och förlorat sin filosofiska instinkt. Det var också den som gjorde hennes undervisning spännande, intressant och som inspirerade många att fortsätta sina egna studier på högre nivå." Till artikeln

 
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Sanningens strålglans:
Aktuellare än någonsin

(katobs.se) Den 7 augusti var det 20 år sedan salige påve Johannes Paulus II utgav sin encyklika om moralläran och trons tolkning, Veritatis Splendor. Det var den tionde av totalt fjorton encyklikor. Han ägnade åtta år åt att skriva den. Det är kanske den mest genomarbetade och genomtänkta text av den enorma mängd tal, instruktioner, exhortationer, predikningar och rundskrivelser som flöt ut från denne atletiske påves penna.

Encyklikan tar upp mycket väsentliga frågor, som: Hur ska vi veta vad som är rätt och fel? Hur kan kyrkan veta det? Hur ska vi veta att kyrkans morallära är bättre än någon annan? Varifrån kommer kyrkans Läroämbete? Vilka anspråk har Läroämbetet, och hur kan de förstås? Vad är frihet? Vilket förhållande råder mellan teologisk forskning och Läroämbete och mellan individens frihet och kyrkans morallära? Är buden vi fått genom Guds ord bara förslag, som vi sedan i anpassning till tiderna kan modifiera? Vad är det vi kan reformera, och vad kan vi inte ändra? Vad sade Andra Vatikankonciliet egentligen om Läroämbetet och människans frihet? Sedan ett par år finns den i en prisvärd svensk översättning. Till artikeln

 
....................................................................................................................................................................................................................................................

Ett stort antal av påven Benedikt XVI:s s texter och tal på svenska

....................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

       
  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

       
KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM