Lektionarium:


Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Petersplatsen just nu

Idag:

S Antonius av Padua (+1231), präst och kyrkolärare

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Nyinlagt


Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken! 


Kardinal Pell dömd: Många oklarheter
Kardinaler och ärkebiskopar uttrycker oro över "Kyrkan i vår tid"
Samvetsfrihet inget för riksdagspartierna
Pilgrimsmarch drog 14000 deltagare
Malteserorden nekas använda godkänd mässordningPåven: Abort aldrig svaret
Ett gåtfullt pontifikat
Alabama utmanar aborträtten
Malteserordens ledning: Var finns ridderligheten?
Påve Benedikt om Kyrkans kris

 

........................................................................................................................................................
Ny ledare: Om den heliga renheten
........................................................................................................................................................
 

 

Kardinal Robert Sarah:
”I min egenskap av biskop är det
min plikt att varna väst”

(katobs.se) Vi publicerar idag en intervju med kardinal Robert Sarah. Denne kardinal har ett gediget förflutet. Han växte upp i Franska Guinea och upplevde fattigdom och även hur de animistiska reigionerna fungerade. Han har skildrat sin väg från lerhyddorna till Vatikanens allra yppersta elit, detta i boken Gud eller ingenting (Catholicas förlag, 225 kr). I intervjun ställs frågor om kyrkans kris, som ingen kan blunda för längre. Det handlar enligt kardinal Sarah om prästernas kris, när de tror de ska prestera mycket och vara alla till lags, även världens krav att leva upp till tidsbundna ideologier och ideal. Enligt kardinal Sarah är syndfulla handlingar inte det värsta - utan förlusten av tro och sanning. Till artikeln
Se även Ledare: Om den heliga renheten

........................................................................................................................................................

 

Kardinal Gerhard Müller

Benedikt och hans kritiker

(katobs.se) "Vid 92 års ålder är Benedikt XVI i stånd till djupare teologisk reflektion än de som kritiserar honom, vilka saknar respekt och är ideologiskt förblindade. Han kan närma sig källan till den eld som satt kyrkans tak i brand." Detta skriver kardinal Gerhard Müller i ett kraftfullt försvar för den analys av kyrkans kris, där övergreppsepidemin bara är ett symptom på en falnande tro. Kardinal Müller var prefekt för Troskongregationen, tidigare påvens främsta verktyg för att klargöra lärofrågor, men idag har denna kongregationen fått en mindre framträdande roll. Till artikeln

........................................................................................................................................................

EWTN Nordic 1 år

(katobs.se) Idag för ett år sedan var första dagen som EWTN Nordic låg ute med katolsk video och TV på nätet. Tjänsten, som har välkomnats bl.a. av H.E. kardinal Anders Arborelius, är under uppbyggnad. Den kommer att tjäna alla de nordiska länderna med textade videoproduktioner från EWTN, men även från ett drygt dussin europeiska katolska TV-stationer i Europa. Det finns planer på egen produktion också, av heliga Mässan dagligen, stora högtider, serier, intervjuer, reportage, dokumentärer...Men allt beror på donationer och bidrag, stora och framförallt, små, men regelbundna. EWTN Nordic har nära samarbete även med nyhetsbyråer (CNA, AciPrensa) och tidskrifter som National Catholic Register och även Katolsk Observatör. Vad saken handlar om är att bygga upp en tillförlitlig och kvalitetsmedveten katolsk mediaservice, anpassad till de nordiska förhållanden vi lever i.
För bidragsgivning, se Stöd oss. Se även:
Katolsk TV - något för Sverige?
Där Gud öppnar dörrar
"Vår uppgift är att producera katolsk TV –
men vi överlåter åt den Helige Ande att röra hjärtan
"

........................................................................................................................................................
Svenska flaggan och fädernas tro
........................................................................................................................................................


Aktuella rubriker på vår nyhetskommenterade blogg:

Vårdförbundets förvirrade biologi
Den stora motsägelsen

Påve em. Benedikt: Glöm inte Gud!

RFSU och cancerlarmen: Motsägelserna uppenbara
........................................................................................................................................................
 


Vad är katolska
kyrkans läroämbete?

(katobs.se) Ofta beskrivs den katolska kyrkan som en otidsenlig organisation ledd av några mörkrets maktmän i Rom. Dess uttalanden väcker frågor om med vilken rätt man kan vara så säker i frågor om himmel och jord, att man till och med talar om för människor hur de ska leva och vad de ska tro. I grunden finns det många missförstånd rörande det så kallade Läroämbetet. Vi har hittat en artikel från Ignatius Press som reder ut begreppen. Till artikeln

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved