OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 september

 

Kardinalsbråk om äktenskapet
Nyinlagt

 

Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

   


Memoarer: Liturgireformen gjordes på trattoria
Förläggare svarar kardinal Kasper: Ni ville ju öppna frågan
Ny påvlig kommission för att förenkla äktenskapslagen
Libanon sörjer muslimsk sanningsälskare
Filippinerna håller andan inför vulkanutbrott
Albanien förebereder historiskt påvebesök

Arkiverat Observerat
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM

 

Påve Franciskus i Tirana, Albanien

Om resan, Vatikanradion (svenska)

EWTN direkt
CTV direkt (välj språk)

......................................................................................................................................................


     

 

 

Tre talienska ordenssystrar
brutalt mördade i Burundi

(PANA, Bujumbura, Burundi.
Många människor rörda till tårar samlades till firandet av en rekviemmässa i onsdags i Bujumbura till minne av de tre ordenssystrar av italienskt ursprung som våldtagits och sedan brutalt mördats med avskurna halsar i söndags i klostret i den katolska församlingen ”Guido Maria Conforti” i Kamenge, som ligger i en enklare stadsdel i norra delen av den burundiska huvudstaden. --- Ordenssystrarnas tragiska död följer tre år efter morden på en italiensk medarbetare och en kroatisk ordenssyster i november 2011 i Ngozi i norra Burundi. Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

"Jag försvarade sanningens objektivitet - och vann till slut popularitet"

Alice von Hildebrand, 91 år, ser tillbaka på
ett långt liv i sanningens tjänst

(katobs.se) Hur kunde jag uppnå en sådan fantastisk framgång? Jag var framgångsrik eftersom jag var den enda på institutionen, om inte hela universitetet, som försvarade sanningens objektivitet. I min undervisning, och under mycket lidande och bön, förmådde jag väcka en längtan efter sanningen hos mina studenter. Så skriver den produktiva och vitala teologen, fiosofen, författaren, men framförallt läraren Alice von Hildebrand i en intervju med anledning av hennes memoarer, som just utkommit. Hon är kanske mest känd som hustru åt den produktive teologen Dietrich von Hildebrand, vars verk hon ägnat ett halvt liv åt att föra ut och försvara. Kanske de aldrig haft sådan aktualitet som idag. Till artikeln

   
......................................................................................................................................................
   
Kaldeiske ärkebiskopen av Mosul:

"Jihadisterna kommer att drabba dig också"

(katobs.se) Han var ute på Mosuls gator, den dagen, den 8 juni, då efter bara ett par timmar staden föll i händerna på jihadisterna, ISIS. Emil Nona (46 år) ärkebiskop av Mosul, kan inte längre återvända till sin stad. I denna korta intervju pekar ärkebiskopen på att de extrema jihadisterna även kommer drabba västländerna, om inget snabbt görs. Man måste sluta använda grupperna för cyniskt själviska ändamål, menar han. Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

Den enda grunden för den kristna missionen och dialogen: Jesus Kristus

(katobs.se) "Att alltid och överallt missionera är en del av kyrkans natur. Om detta på något sätt skulle minska, då skulle hon inte längre vara Kristi kyrka. Att förkunna det glada budskapet betyder att förkunna att endast i detta budskap och i anammandet av det är det möjligt att bli frälst." Så skiver teologen och historikern msgr Inos Biffi (att inte förväxla med kardinal Giacomo Biffi) i en artikel i L´Osservatore Romano. Biffi för en glödande appell för vår tro på Jesus Kristus och menar att ingen sannskyldig mission eller dialog kan föras utan Kristi budskap om att alla måste döpas och komma till tro. Förtiger vi detta befäster vi snarare alla andra i en vantro. Till artikeln

   
......................................................................................................................................................
Senaste nödropet från kaldeiske patriarken Louis Raphael Salko:
"Ansvaret vilar hos USA, EU och Förenade arabemiraten"
......................................................................................................................................................

Påvens resa till Sydkorea

Program


Tal till de kristna lekmännen (svenska)
Bakom förlåtelsens dörr finns försoningen

Oplanerat besök
Vid mínnesplats för "människooffer"

Video:
Heliga mässan, Söul 15 augusti
Möte med ungdomar
Kanoniseringen av Paul Yun Ji-Chung och hans 123 följeslagare
Avslutningsmässa den 17 augusti

CTV (olika språk)

......................................................................................................................................................
   

 

Guds Moder Maria på Gotska Sandön

(katobs.se) Vår absolut mest svårnådda nationalpark är Gotska Sandön. Mitt i Östersjön, omgiven av förrädiska sandbankar, utan en enda hamn, har ön undgått hårdare exploatering. Sällan har där bott fler än en handfull människor. Skogen har visserligen skattats och får, ja till och med renar, har frestat på det ömtåliga vegetationsskiktet.
Men idag är det enbart en fyrplats och ett utflyktsmål för naturintresserade. Under sommarhalvåret går det några båtar i veckan med maximalt 100 besökare. Det saknas varje kommersiell verksamhet. På ön finns ett litet kapell, beläget i en av de vackraste ekhagar man kan tänka sig. Kapellet uppfördes 1950, efter att det gamla brunnit. Det första kapellet uppfördes för lotspersonalen 1893, men brann ner helt 1934. Det var endast tack vare en oväntad privatdonation man kunde uppföra nuvarande timrade kapell. Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

Ledare: De voro kristna

(katobs.se) Den sjunde augusti 2014 intogs Quaraqosh eller Bkhdida, norra Iraks kristna urgamla fäste och även den största kristna staden i Irak, av muslimska jihadister under den ledning som utropat ett islamskt kalifat, omfattande stora delar av Mellersta Östern. Tiotusentals kristna har därmed under dödshot drivits på flykten, deras hem, besparingar och ägodelar har konfiskerats, och kyrkorna har redan börjat raseras. med början att alla kors förstörs. 1500 handskrifter och hundratals ikoner har bränts, altare slås sönder, gravar likaså. För 60 dagar sedan föll Mosul trots många förvarningar. Till ledaren

Stiftsmeddelande med anledning av de kristnas situation i
Irak och Syrien

 

   
......................................................................................................................................................
   

Är vårt fördömande på riktigt - eller något sekundärt och fegt?

(katobs.se) "Kanske är det vår försmak för att till varje pris föra dialog som skymmer sanningen. Det förs en dialog som inte går på djupet, inte säger sanningen och då är det inte en dialog utan bara en kompromiss, ett tyst medgivande och en tröghet att ta ställning. " Så skrev häromdagen msgr Luigi Negri, ärkebiskop av Ferrara-Comacchi om västvärldens anmärkningsvärda handfallenhet när det handlar om de kristna i Syrien och Irak, som enbart på grund av deras tro förföljs och fördrivs. "Vi har även den inte mindre viktiga uppgiften att tala om att det finns ett historiskt ansvar som gör att den fara som de kristna, och inte endast de, utsätts för är något som har funnits då och då under hela historien och att det på nytt kan ske, även inom Europa och i hela resten av vår värld.  Om vi inte har mod att tala om detta så visar vi just på bristen på vår tro. " Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

Bön för de kristna i Irak och Syrien

 Herre Jesus Kristus, du har lidit och dött för vår skull,
Förbarma dig över dem som nu får lida och dö för din skull.
 Sänd din Helige Ande att hjälp och styrka alla som förföljs för sin tros skull.
Förbarma dig över dem som nu förföljer och dödar dem som tror på dig 
Fyll vårt hjärta med kärlek och medkänsla med våra förföljda bröder och systrar.
Låt din fred och försoning få råda mellan alla som lever i Irak och Syrien.
Herre Jesus Kristus,, hör vår bön och låt din kärlek få råda i dessa länder.

Stockholm den 28 juli 2014                     +Anders Arborelius ocd

 

......................................................................................................................................................
Veckans film: Kratfull uppmaning till påven och president Obama att agera för de kristna i Irak
......................................................................................................................................................

 

USA: Religionsfriheten räddad
- tills vidare

(katobs.se) Nyligen avgjordes ett fall i högsta domstolen i USA. En familjeägd varuhuskedja, Hobby Lobby, vägrade sjukförsäkra sina anställda enligt Obamas reform, då detta innebar att man skulle förbinda sig ersätta dem för fyra livshotande preparat, så kallade "dagen-efter-piller", alltså missfallsframkallande mediciner. Staten hotade företaget med höga bötessummor. I Högsta Domstolen vann dock företaget, i domen anförde man den religiösa friheten, som är reglerad i konstitutionen. I Sverige får man inte vara barnmorska om man inte kan tänka sig avbryta graviditeter. Detta är en logisk följd av sekularism, det vill säga synsättet att staten skall förhålla sig líkgiltig inför värden som kan relateras till samvete och religion. I följande artikel varnar biskopen i Lincoln, James D Conley för ett sådant synsätt: "Hobby Lobby–beslutet har i sitt kölvatten visat sekularisternas djärva aggression, de vars lojaliteter snarare ligger hos ohämmad sexuell frigörelse än hos respekt för de grundläggande rättigheterna beträffande samvete, religion eller personlig värdighet." skriver han i en kolumn. Till artikeln

   

 

......................................................................................................................................................

 

Förstår vi islam?

Islam i KATOLSK OBSERVATÖR

(katobs.se) Med anledning av utropandet av ett "islamiskt kalifat" och attackena mot kristna och shiamuslimska minoriteter i Syrien och Irak har vi samlat ett antal artklar ur vår utgivning, som behandlar islam och förhållandet mellan islam och kristendom:

Tron, förnuftet och universitetet Påve Benedikt XVI
I Regensburgtalets efterdyningar Samling av olika artiklar
Påven och Profeten Robert R. Reilly
Islam och vi Kardinal George Pell
Rätt islam versus fel islam Abdurrahman Wahid
Islam visar sitt mörkaste ansikte Samir Khalil Samir SJ
Ett paralyserat islam i krig och en
Västvärld som förlorat minnet av sin identitet
Samir Khalil Samir SJ
Den islamska frågan Roberto A.M. Bertacchini och Piersandro Vanzan S.J.
Islamisk terrorism är resultatet
av det som lärs ut i koranskolorna
Samir Khalil Samir SJ
Är detta slutet på islamismen? Hazem Kandil
Lidande och hopp Fader Samih Raad
Majdi Cristiano Allam berättar Majdi Cristiano Allam
Förnyelse av islam för att leda den mot den moderna världen Samir Khalil Samir SJ
När Persiens turbaner bugar sig för Romerska kyrkans herde Sandro Magister
Hur går det för de kristna i Mellanöstern? Två artiklar från Catholica
Kardinal Barbarin om relationerna med islam  
Ett Afghanistan i Medelhavet Sandro Magister
Ett martyrium i vår tid
- vad skulle du själv göra?
 
Vi kan återuppbygga Egypten om vi får hjälp av de kristna  
   

 

......................................................................................................................................................

Ledare: Kristallnätterna och omvärldens tystnad

......................................................................................................................................................


   

 

""Vad Gud har fogat samman..."

Heliga kommunionen; måltid med syndare eller med försonade?

(katobs.se) Vid konsistoriet i februari behandlade kardinal Walter Kasper bland annat förhållandet med att omgifta är sakramentalt utestängda från kommunionen. I april höll han ett omfattande tal där han behandlade familjens kris och kyrkans pastorala hållning i förhållande till en rad problem. Han tog även upp frågan om de som gift om sig civilt, som alltså egentligen lever i ett äktenskapsbrott, huruvida man ändå inte kunde tänka sig att dela ut kommunionen " efter en tid av nyorientering (metanoia) och bot"? Ett flertal gånger har kardinal Kasper, och även påven, hänvisat till de ortodoxa kyrkorna att "här ges en andra chans". Att avstå kommunioen uppfattas som ett grymt och onödigt hårt straff. (Samma tanke fick 200 fångar nyligen att inte infinna sig i heliga Mässan, då de kände sig "exkommunicerade" av påven.) Mot denna uppfattning talar traditionen i öst och väst, vilket denna artikel vill visa. Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

Biskop Athanasius Schneider:
”Vi upplever just nu kyrkans fjärde stora kris”

(Catholic Herald) Liberala katoliker som gör gemensam sak med ”den nya hedendomen” håller på att tvinga fram en splittring inom den katolska kyrkan enligt biskop Athanasius Schneider, den liturgiska specialist som bakom kulisserna kämpar mot ”missbruken” inom kyrkan.

Problemen är så allvarliga, sade biskop Schneider i en intervju förra veckan, att detta är den fjärde stora krisen inom kyrkan, och den kan jämföras med kyrkans kamp mot trehundratalets arianism i vilkens kätterska lära en stor del av den dåvarande kyrkan var inblandad. Till artikeln

   
......................................................................................................................................................


Inför familjesynoden:

Många åsikter om undantagen, färre om regeln

(katobs.se) Den 5 oktober 2014 inleds på direkt initativ av påve Franciskus en extraordinär synod för familjen. Denna annonserades redan den 8 oktober 2013. Sedan dess har det uppstått en hel del spekulationer om vad synoden kommer ta upp och vad som kommer eventuellt beslutas där. En enkät har skickats ut för att besvaras av framförallt biskoparna och prästerna. Men vissa stift har publicerat den som en sorts remissförfrågan till envar, och insänt mer eller mindre noggranna redovisningar av resultatet.

Synoden kommer att hållas mellan den 5 och 19 oktober under temat "“Familjen; den pastorla utmaningen under evangelisationens kontext".

Vi kan idag publicera på svenska den text som skrivits av kardinal Gerhard Ludwig Müller redan innan han utsågs till prefekt för Troskongregationen, men som tryckts i L´Osservatore Romano den 23 oktober 2013. Texten utmejslar hela den katolska äktenskapssynen och läran utifrån bibelkällor, fäder och praxis som den utformats genom traditionen, inte minst också kyrkans formuleringar i vår egen tid, så sent som i biskopsynoden 2012. Vi uppmanar läsarna att studera denna text. Till artikeln

......................................................................................................................................................

Litania till Syriens heliga

......................................................................................................................................................

 

   


Vetenskapen -
vilseförd av metoderna

(katobs.se) Är inte vetenskapen vad vi ska bygga vår värld på? Är det inte den som kan rädda oss undan nöd, sjukdomar och skydda oss från katastrofer? Är det inte vetenskapen som ser till att vi kan föda så många munnar? Förvisso finns det stora framsteg, och vi vet inte hur världen sett ut utan vacciner, mediciner, växtförädling och elektronik. Men samtidigt lider vetenskapen av en stor tomhet när det gäller synen på vad människan är - vem hon är. Detta faktum framträder idag med allt större tydlighet, då rationalitet och ekonomisk vinning prioriteras före mjuka värden, såsom rätten till liv och den kristna principen om barmhärtighet gentemot de svaga. Vi kommer i en rad artiklar uppmärksamma detta problem. Vi inleder med en liten artikel om en hjälte inom den genetiska grundforskningen, professor Jerome Lejeune, som upptäckte orsakerna till Downs syndrom och uppoffrade sin karriär och ett givet Nobelpris för att skydda barnen från följderna av en begynnande abortpraxis. Till artikeln

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Berättelsen om ett kvinnoöde:

Höll fast vid äktenskapet, tjänade kyrkan

(katobs.se) ”Det kristna äktenskapet är oupplösligt; det har instiftats av Gud och välsignats av Kyrkan. Människor äger inte någon makt över honom.” Med dessa ord gick den saliga Victoire Rasoamanarivo av Madagskar emot sin far, som ville hon skulle skilja sig från sin orättfärdige make. Victoire fick tidigt kallelsen till ordenslivet, men omständigheterna gjorde att hon tvingades gifta sig med sin kusin. Trots stora prövningar, både av äktenskapet och hennes katolska tro, håller hon fast vid sin övertygelse och starka kallelse att tillhöra Gud. Många i dagens samhälle skulle se hennes öde med beklagande och sucka över hennes till synes underkuvade liv. Men i själva verket var hon fri att älska Gud och tillhöra hans kyrka, det var helt hennes eget val. Hennes historia påminner i vissa delar om vår egen heliga Birgitta. Till artikeln

 
......................................................................................................................................................

Påvens exhortation Evangelii gaudium

.......................................................................................................................................................   

 

Liturgin som föda och ledstjärna

(katobs.se) Intresset för hur vi firar den heliga mässan framställs ibland som en angelägenhet för liturgiska experter. Å andra sidan finns det också de som menar att liturgin hör folket till, och den ska därför anpassas till de önskemål som finns hos de troende, beroende på nationell och kulturell identitet, ålder och tidens anda. I en predikan som hölls i Jakarta i början av oktober så framställde den aposotoliske nuntien ärkebiskop Antonio Filipazzi saken på ett helt annat sätt. Med stöd från framförallt konstitutionen från det Andra vatikankonciliet, Sacrosanctum concilium - men även andra källor - framhöll han att "Varje sann förnyelse av kyrkan bör genomföras i full anslutning till kyrkans lära. Den måste utföras med respekt för kyrkans hierarkiska struktur och dess disciplin. --- Den måste respektera det förflutnas andliga och gudshängivna arv och kontrastera den fallna mänskliga naturens tendenser och inflytandena från modern mentalitet. Den bör genomföras i en attityd av tålamod och ödmjukhet."    Till artikeln

.......................................................................................................................................................

 

Sanningens strålglans:
Aktuellare än någonsin

(katobs.se) Den 7 augusti var det 20 år sedan salige påve Johannes Paulus II utgav sin encyklika om moralläran och trons tolkning, Veritatis Splendor. Det var den tionde av totalt fjorton encyklikor. Han ägnade åtta år åt att skriva den. Det är kanske den mest genomarbetade och genomtänkta text av den enorma mängd tal, instruktioner, exhortationer, predikningar och rundskrivelser som flöt ut från denne atletiske påves penna.

Encyklikan tar upp mycket väsentliga frågor, som: Hur ska vi veta vad som är rätt och fel? Hur kan kyrkan veta det? Hur ska vi veta att kyrkans morallära är bättre än någon annan? Varifrån kommer kyrkans Läroämbete? Vilka anspråk har Läroämbetet, och hur kan de förstås? Vad är frihet? Vilket förhållande råder mellan teologisk forskning och Läroämbete och mellan individens frihet och kyrkans morallära? Är buden vi fått genom Guds ord bara förslag, som vi sedan i anpassning till tiderna kan modifiera? Vad är det vi kan reformera, och vad kan vi inte ändra? Vad sade Andra Vatikankonciliet egentligen om Läroämbetet och människans frihet? Sedan ett par år finns den i en prisvärd svensk översättning. Till artikeln

     

.......................................................................................................................................................

Ett stort antal av påven Benedikt XVI:s s texter och tal på svenska

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

   


MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR

kan erhållas genom att inbetala 100 kr på nedan angivna föreningskonto. Med medlemskapet följer vissa förmåner som utskick av material som ej publiceras på nätet, verksamhetsberättelse mm, samt inbjudan att delta i årsmötet, som är i mars månad.

FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR
BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM
Plusgirokonto: 48 70 49-9

........................................................................................................................................................


Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved