Lektionarium:


Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina

Idag:

PAULUS AV KORSET (1694-1775)

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Nyinlagt


Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

 


   
 

........................................................................................................................................................

Oroade tyska katoliker
publicerar reforminitiativ

 Motsätter sig kontroversiell synodal väg

När det andra mötet på hög nivå den i Tyskland så kallade Synodala vägen öppnades i Frankfurt på torsdagen, publicerade en grupp tyska troende ett eget reform-manifest som kritiserar den fleråriga processen för att den främjar splittring, och saknar förutsättningar för verklig reform och banar väg för en schism. Under rubriken "Neuer Anfang" (Ny början – ett manifest för reform), tillkännager författarna till kampanjen behovet av "grundläggande reformer" inom Kyrkan men hävdar att övergreppskrisen som utlöste Den synodala vägen har "instrumentaliserats" för att genomföra "en välkänd politisk-kyrklig agenda." Till artikeln

 

Pope Francis meets with German bishops during their ad limina visit Nov. 20, 2015.

........................................................................................................................................................


Han räddade Polens samvete - och kanske Europas?

Kardinal Wyszynski saligförklarades

(katobs.se) Den 12 september saligförklarades kardinal Stefan Wyszyński. Han var Polens "primas" det vill säga den främste av biskoparna i en kyrkoprovins, i detta fall Polen. Kardinal Wyszynski var en central kraft för att ha hjälpt till att bevara och stärka kristendomen i Polen trots den kommunistiska regimens förföljelse från 1945 och framåt.Det går inte att underskatta vad han betytt inte bara fölr Polen utan hela det kristna Europa i sin orubbliga tro på att sanning och hopp alltid kommer att segra. Men vem var han? Vi har översatt en artikel av Therese Tardif. Till artikeln

 

 

Saligförklaring av Moder Roza Maria Czacka:

Blind själv, men öppnade fönster för andra mot liv och tro

(KAI) Hon var en extraordinär kvinna som efter att ha tappat synen vid 22 års ålder såg sitt handikapp som ett tecken från Gud. Hon bestämde sig för att tjäna blinda, både fysiskt blinda och "andligt blinda". Hon grundade ett sekulärt institut för att hjälpa synskadade och senare en ny gren av franciskanorden. Aktivitetscentret för båda institutionerna finns fortfarande i Laski, nära Warszawa, där det finns en skola och ett utbildningscenter för blinda barn. Det är ett kraftfullt centrum för andlighet, öppet för människor i nöd och för dialog med icke-troende. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Nordiska biskopskonferensen i Prag:


Tveksamhet inför synoden och Motu propriet

(katobs.se) De nordiska biskoparna träffades nyligen i Prag för att samordna sitt arbete. Av Biskopskonfensens hemsida framgår att biskoparna anser en hel del som kommit från Vatikanen svårt att utan vidare implementera i de nordiska länderna. I första hand är det det förberedande dokumentet inför den kommande synoden som väcker frågor. Men även angående betydelsen av påvens Motu proprio "Traditionis custodes" om restriktioner för den äldre mässordningen ställdes det det frågor. Till artikeln

 

........................................................................................................................................................

Det påve Franciskus gör med sin 'Traditionis custodes' är att främja tvedräkt (säger ärkebiskop emeritus Aguer, i La Plata, Argentina)

 Ett beklagligt steg bakåt

(Infocatholica) Vår påve säger att han önskar fortsätta att främja kyrklig gemenskap och för att nå detta resultat eliminerar han sina föregångares arbete, sätter godtyckliga gränser hindrar mellankyrkliga ekumeniska strävanden och brister i respekt för prästers och kristtrognas frihet. Resultatet blir tvärtom mot kyrklig gemenskap! De nya åtgärderna innebär i själva verket ett beklagligt steg bakåt. Till artikeln

........................................................................................................................................................

Om den katolska kyrkans trovärdighet

av kardinal Robert Sarah

Under två årtusenden har Kyrkan spelat rollen som beskyddare och främjare av civilisationen. Men har hon fortfarande medlen och viljan att göra det i våra dagar?

Västvärldens tankar är fulla av tvivel. Såväl intellektuella som politiker har alla samma känsla av att stå inför en kollaps. Solidaritet har blivit en bristvara och identiteter verkar upplösas allt mer och då finns det en del som hoppas på den katolska kyrkan. De ber henne att ge dem ett skäl till varför de ska leva tillsammans i solidaritet när de glömt vad som förenade dem som ett folk. De bönfaller henne om något som kan göra konsumtionssamhällets kalla värld lite mera uthärdlig. När en präst mördas blir alla starkt berörda och detta är något som drar dem ut ur den annars så förhärskande apatin. Till artikeln

........................................................................................................................................................

 

Ledare: Tro och förnuft leder oss

(katobs.se) Alltsedan denna tidskrift grundades år 1968 har det funnits en tydlig avsikt att förmedla nyheter och händelser som påverkar vår katolska verklighet. Att då uppmärksamma vad som kommer från Rom, från påven och hans utskott och kongregationer, har varit en prioritet. Vi har även låtit översätta artiklar av mera analyserande karaktär, från kardinaler, biskopar och teologer, högst meriterade författare och pålitliga källor som National Catholic Register, First Things, och erfarna vatikankännare som Sandro Magister och Alberto Carosa m.fl. Till artikeln

(Påvens Motu proprio Traditiones custodes har väckt många reaktioner världen över. Vi kommer att utförligt redogöra för detta dokument och vilka konsekvenser det kan få, samt reaktioner från olika håll. Tills vidare har vi bara denna ledare.)

........................................................................................................................................................


Rekordmånga pilgrimer till Selja för att fira S:a Sunniva och Norges kristnande

(katolsk.no) Selja är Norges första heliga plats och äldsta pilgrimsdestination. Så många som 155 pilgrimer hade rest långt för att nå den heliga ön den 8 juli. Biskop Erik Varden var i Selja för första gången. Med honom var sex präster, en seminarier och många altartjänare.

- Det här var väldigt fint. Storslaget!! Det var rörande att se hur många som kom, inte minst att så många familjer kom med många barn och ungdomar. Och det var ett innerligt deltagande i mässan. Många säger att det var så fint, så de kommer tillbaka år efter år, säger biskopen i Trondheim. Till artikeln

........................................................................................................................................................

 

Läs våra texter om apostlarna av påve Benedikt XVI

8. Aposteln Petrus
9. Aposteln Petrus (forts)
10. Petri primat
23. Paulus från Tarsos
24. Paulus - det nya livet i Kristus
Alla apostlarna mm

 
........................................................................................................................................................

 

Länkar om heliga Maria Elisabeth Hesselblad:
Birgittinernas hemsida
Vatikanens text
Om S. Birgitta och S. Elisabeth Hesselblad
Tore S. Nyberg, ”Elisabeth Hesselblad och hennes Birgittinsystrar”, Signum nr 10/1978

Yvonne Maria Werner, ”Elisabeth Hesselblad och ekumeniken”, Signum nr 2/2000

Om en annan vördnadsvärd birgittasyster
........................................................................................................................................................


Tema: Kina och förtrycket av kristna

(katobs.se) Kina: Från och med förra månaden har kristet innehåll på Internet och sociala medier tagits bort. Kinas internetregulator raderade också minst två miljoner inlägg eller diskussioner om kommunistpartiets historia, som ansågs ”farliga” för social stabilitet.Under Stilla veckan och påsken hade många kristna svårt att ladda upp kristna videor och material. Den 14 april fick de ett meddelande om att musik med ”känsliga” religiösa teman skulle tas bort. Detta är brta ett av många tecken på att Vatikanens politska beslut att inte stödja den underjoriska kyrkan, i själva verket lett till större förföljelser. Vi har samlat några artiklar som handlar om framförallt situationen i Hong Kong, som försämrats avsevärt den senaste tiden för de kristna.

Är påven en tillgång för Kina?

(The Spectator) För tjugo år sedan samlade katoliker i en stad i Alaska ihop nog med pengar för att bygga en kyrka som de tillägnade Jesu heliga hjärta. De presenterade ritningarna för kommunalfullmäktige och de medlemmar som inte var katoliker ryggade tillbaka. Ska gotiska valv verkligen målas i samma färg som jordgubbar? Och klocktornen svepas in i ränder som av sockervadd? Men varför ska vi bry oss? Katoliker har sin egen uppfattning om hur kyrkor bör se ut. Till artikeln

Fem stora katoliker i fängelse i Hong Kong: "De är bekännarna i vår tid"

(s.m.) Fredagen den 16 april dömdes i Hong Kong nio framstående försvarare av frihet, de fängslades. Fem av dem är katoliker. Fader Gianni Criveller från Pontifical Institute for Foreign Missions (PIME), en professor i teologi som tillbringade tjugosju år i Kina, har träffat dem personligen och samma dag som de kom in i fängelset skissade han en livlig profil av dem på "Mondo e Missione", tidningen för PIME, och på "UCA News", en katolsk nyhetsblogg med fokus på Asien. Till artikeln

Varför är Vatikanen tyst om Kina och Hong Kong?

(MondoeMissione) Fader Gianni Criveller, PIME-missionär och sinolog, kommenterar svaret från Vatikanens sekreterare för förbindelserna med staterna Msgr. Paul Gallagher till en fråga som ställdes i en intervju av tidningen America : ”Encyclikan Fratelli tutti talade om betydelsen av folkrörelser för en politisk omvändelse. Jag tror att vi såg dem i aktion i Hong Kong, men Rom är tyst och framhärdar i att inte utse en biskop för Hong Kongs katoliker " Till artikel

........................................................................................................................................................


Sankt Josef, hantverkaren (1: a århundradet)

Minnesdagen: 1 maj

(katolsk.no) Den 8 december 1870 utsåg den salige påven Pius IX (1846-78) St. Josef till "den universella kyrkans beskyddare" och han uppmuntrade också S. Josefs "patronatsfest" den tredje söndagen efter påsk, som han hade inrättat för hela kyrkan den 10 september 1847. Ursprungligen firades festen av karmeliterna i Italien och Frankrike. Uppvärderingen av söndagen under den heliga påven Pius X (1903-14) ledde till att högtiden 1911 flyttades från den tredje söndagen till den tredje onsdagen efter påsk. Samtidigt uppgraderades den till en fest av första klassen med en oktav. Påven Pius XI (1922-39) gav dagen namnet Solemnitas Sancti Joseph, «St. Josefs högtid ». Dagen avskaffades genom ett beslut från Ritus-församlingen 1956. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Högaktuell ledare från mars 2020: Kyrkan - fältsjukhuset som aldrig stänger


........................................................................................................................................................


Glöm inte bära den
Mirakulösa medaljongen!

Den 27 november för 190 år sedan visade sig Guds Moder Maria för en ung novis, Catherine Labouré, i kapellet till ett kloster mitt i Paris. Hon såg Maria stå på det som tycktes vara ett halvt jordklot och hade en gyllene jordglob i sina händer som om hon gav den till himlen. På globen stod ordet "Frankrike" och Vår Fru förklarade att detta representerade hela världen, men särskilt Frankrike. Tiderna var svåra i Frankrike, särskilt för de fattiga som var arbetslösa och ofta flyktingar från tidens många krig. Frankrike var först med att uppleva många av de problem som slutligen nådde andra delar av världen och till och med är närvarande idag. Från ringar på Marias fingrar när hon höll jorden kom många ljusstrålar. Maria förklarade att strålarna symboliserar den nåd hon får för dem som ber om den. Några av ädelstenarna på ringarna var dock mörka, och Maria förklarade att strålarna och nåden var tillgängliga men inte kom eftersom ingen hade bett om dem. Hon anvisade: ”Gör en medaljong med det här utseendet. De som bär den kommer att få stor nåd, särskilt om de bär den runt halsen. ” Med Kyrkans välsignelse började den tillverkas 1832, och omedelbart kom många omvändelser och mirakler.

 

 

 

 

........................................................................................................................................................

Den nya kreationismen

Tankar kring ett tidsfenomen

(katobs.se) Varför är antalet ungdomar som får remisser för "könsdysfori" idag större än någonsin? Varför gäller detta hela västvärlden? Vår redaktör - som också är biolog - har försökt närma sig ett svar på dessa frågor utifrån ett biologiskt, vetenskapligt synsätt. I detta ingår fenomenet med sexualitet och kön i en naturlig ordning - en skapelseplan om man så vill - som inte kan kringgås utan allvarliga konsekvenser. Den renodlat antropocentriska specialiseringen tar inte hänsyn till den biologiska verklighet som vi är en del av. Dagligen proklameras det beskrivningar av välkända fenomen som kön, sexualitet, ja, även fortplantningen, vilka strider emot själva vår natur. Det görs kategoriseringar som ignorerar både vetenskap och hävdvunnen kunskap om människans konstitution. Detta innebär ett nytt synsätt som förvirrar - en form av kreationism där det är människan själv som är skaparen. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Hur vi ska skydda oss i tider av hemsökelse och hur vi kan visa att vi är sanna kristna

(katobs.se) I tider av farsot måste man skydda sig. Men man får heller inte glömma att skydda sin själ genom att anförtro sig åt Guds Moder Maria Här följer ett vittnesbörd från den helige Don Bosco som kanske kan hjälpa oss och inge oss lite mod i dessa tider då vi upplever en farsot liknande den han var med om. Det handlar inte bara om oss, att vi själva ska få klara oss ifrån dess verkningar, utan att vi även eller just därför under så svåra tider ska visa att vi är sanna kristna och jungfru Marias verktyg genom att finnas till för andra genom att stråla ut kristen förtröstan och hopp. ((OBSERVERA att detta inte är en inbjudan att vi ska låta bli att skydda oss och våra medmänniskor från att bli smittade. Det handlar om en andlig orientering. Red. ) Till artikeln

........................................................................................................................................................
Påve em. Benedikt XVI om Europa, och ungdomen
........................................................................................................................................................
Heliga Maria Elisabeth Hesselblads bön
för Skandinaviens omvändelse
........................................................................................................................................................


Aktuella rubriker på vår nyhetskommenterade blogg:

 
 
 
 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

KATOLSK OBSERVATÖR

är en registrerad tidskrift, grundad 1968. Den har salige påve Paul VI:s välsignelse. Detta är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR MMXXI All rights reserved
gg