<
OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 januari


 
Veckans film

 


Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Nya Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

   


 
 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Vår biskop till kurian

Handplockad för Påvligt Råd

(katobs.se) Från Vatikanen meddelades dagen före julafton att kardinal Anders Arborelius, vår biskop, blivit utsedd att ingå i Det Påvliga Rådet för främjandet av Kristen Enhet. Rådet, ett av nio, är bildat på grundval av dekretet Unitatis redinegratio från Andra Vatikankonciliet där de troende uppmanas att "känna tidens tecken och ta aktiv och genomtänkt del i ekumeniken." Samma dokument är också tydligt med att instruera att "deras ekumeniska aktioner är helt och fullt katolska, vilket innebär; trogna till sanningen som vi har emottagit från apostlarna och fäderna i Kyrkan, i harmoni med den tro som katolska Kyrkan alltid har utövat, och samtidigt riktad mot den fullhet till vilken Vår Herre önskar hans kropp skall växa under tidens gång."

Rådet deltar i en mängd dialoger med olika kyrkor och samfund, och dess medlemmar är ofta på resande fot. Ordförande är den Sverigebekante kardinalen Kurt Koch.


 

Foto:katobs.se
....................................................................................................................................................................................................................................................
 


Påvens katekes

(katobs.se) Påve Franciksus vållar ibland rubriker. Ofta handar det då om reformer och uttalanden. Men det är sällan hans katekes kommenteras eller refereras till. Just nu handlar den om heliga Mässan. Tidigare har han behandlat hoppet. Dessa utläggningar finns på svenska på Vatikanradion. Ett smakprov ges här, en förklaring varför vi som katoliker går till söndagsmässan. På svenska finns även hans katekes om familjen som e-bok, vilken kan laddas ner via Opus Deis hemsida.

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Fátimaundret 100 år

Fatimabudskapet
Vår Fru av Stockholm
Undret i Fátima
Fatimas tre hemligheter
Celebrating 100 years of Fatima (EWTN)
Mystery of the Shrine of Fatima (Video/Vaticano/EWTN)
Consecration of Priests
to the Immaculate Heart of Mary

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ledare: Tro - terapi för de misslyckade?

Vi lever i en post-kristen tid. Den kristna tanken tillhör inte längre samhällets grundvalar. Detta manifesteras allt tydligare i olika sammanhang - politiken, skolan, vår akademiska miljö, vården, medierna.... Är det då inte så att vi kristna måste sluta oss samman, och vara ännu tydligare att förkunna evangeliet, genom tankar, ord och i våra sätt att leva? Uppenbarligen finns det olika uppfattningar om den saken. Till ledaren

 

 

Ledare: Petri börda

Våra påvar under senare decennier har varit mycket generösa med att delge oss sin undervisning. Att varje onsdag kunna faktiskt höra och se påven på Petersplatsen är unikt. Till detta kommer resorna, där han möter hundratusentals, ofta ute i det fria och med säkerhetsavstånd som ingen annan ledare eller livvaktsstyrka skulle våga ens tänka på. Ingen annan världsledare är så åtkomlig som Petri efterträdare.
Till ledaren

  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

       
  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

       
KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM