§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektionarium:


Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina

Idag:

 

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Nyinlagt


Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

 
   


Biskop Barron: Tacksam för utnämningen!
Kardinal Arborelius: Vi röntgar kyrkan
!
Har kyrkan glömt Afghanistan?
Salige Carlos Acutis grav öppnas

........................................................................................................................................................

 

Katolsk film i mästarklass

Prästmans dagbok nu på SVT Play

(katobs.se) Just nu har vi möjlighet se den franske regissören Bressons filmatisering av novellen av George Bernanos, Prästmans dagbok (Journal d'un curé de campagne). Detta är unikt,. Man visar således en filmatisering av en historia, som egentligen handlar om ett mycket katolskt drama; en präst som allt går emot.

Boken utkom 1936 och den fick flera litterära pris. Boken gavs ut på svenska 1947 i översättning av Sven Stolpe. Denne hade då redan skänkt oss en rad essäer om fransk katolicism, där Den kristna falangen utgjorde ett genombrott i den i övrigt tämligen okunniga - för att inte säga antikatolska - svenska parnassen. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Svenska flaggan och fädernas tro

Sveriges nationaldag firas sedan 1893 till åminnelse av Gustav Vasas val till kung 1523 och av 1809 års regeringsform. Den blev officiell helgdag 1983. Innan dess kallades den för Svenska flaggans dag.

Om vi från katolsk synpunkt reflekterar över dessa händelser borde nationaldagen snarast vara en sorgens dag. Med Gustav Vasas maktövertagande började avvecklingen av Sverige som ett katolskt kungadöme och en spirande katolsk kulturnation. Biblioteket i Vadstena drog till sig lärda från hela Europa, i Strängnäs hade renässanshumainsten Kort Rogge infört en bildningsnivå som tidigare saknats. Kloster byggdes i Mariefred, Eskilstuna, Nydala, Alvastra, Gudhem och många andra platser. Men Gustav Vasa och framförallt hans son Karl IX gjorde allt för att riva ner, bryta upp och förtrycka allt som kunde hota kungens makt över själarna.
Till artikeln

 

........................................................................................................................................................

 

 S. Moder Maria Elisabeth Hesselblad

(The prayer in orginal language, English,
that was sent to
Pope Pius X in 1913)

   


Heliga Maria Elisabeths bön för Skandinaviens omvändelse

Allgode Jesus, jag nedfaller vid dina fötter, och beder dig ödmjukt vid dina högt heliga sår och det dyrbara blod, du utgjutit för hela världens frälsning, vänd i all nåd din barmhärtighets ögon till Skandinaviens folk. Vilseledda för århundraden sedan, sitta de i irrlärans mörker, äro skilda från din Kyrka och berövade din lekamens och ditt blods tillbedjansvärda Sakrament och de övriga nådemedel, vilka du instiftat till själarnas tröst i livet och i döden.Kom ihåg, världens Fräsare, att du även för dessa själar utstått en bitter död och utgjutit allt ditt blod.Led, du gode Herde, dessa vilsegångna får tillbaka till ditt enda fårahus och till din Kyrkas sunda betesmarker på det att de med oss må vara en hjord, som lyder under dig och din synlige ställföreträdare på jorden: åt honom har du i den helige aposteln Petri person anförtrott dina får och dina lamm att vaktas.Hör, allgode Jesus, våra böner, vilka vi frambära inför dig med största förtröstan på ditt heliga hjärtas kärlek; ditt heliga namn vare därför ära lov och pris i all evighet.
Amen.

(Bönen bads dagligen i den allra första kommuniteten av Moder Elisabeths birgittinska gren, under de första åren i Rom. Bönen har Imprimatur och ingick i Oremus sjunde upplaga (1935).

   
........................................................................................................................................................    

Länkar om heliga Maria Elisabeth Hesselblad:
Birgittinernas hemsida
Vatikanens text
Bilder från helgonförklaringen i Rom den 5 juni 2016
Tore S. Nyberg, ”Elisabeth Hesselblad och hennes Birgittinsystrar”, Signum nr 10/1978

Yvonne Maria Werner, ”Elisabeth Hesselblad och ekumeniken”, Signum nr 2/2000

Om en annan vördnadsvärd birgittasyster

   
........................................................................................................................................................    

 

Påvligt sigill funnet på Gotland

(katobs.se) Delar av ett eller två påvliga sigill har hittats i Roma kloster mitt på Gotland, enligt SR P4. Arkeologen Majvor Östergren fann ett halvt sigill redan i höstas. Nu har ytterligare ett halvt sigill hittats hundra meter från det andra. De kan ha hört till samma brev. Till artikeln

   
........................................................................................................................................................    

 

USA: Högsta domstolen kan upphäva
legalisering av även sena aborter

(CNA) USA:s högsta domstol kommer att rösta för att upphäva Roe v. Wade, beslutet från 1973 som legaliserade abort i hela landet, enligt ett utkast till yttrande som citeras i en nyhetsrapport som släpptes måndag kväll.

"Vi anser att Roe och Casey måste åsidosättas", skriver domare Samuel A. Alito Jr. i det påstådda 98-sidiga utkastet till dokument , erhållet av Politico, som är märkt som "domstolens yttrande." "Det är dags att lyssna på konstitutionen och lämna tillbaka frågan om abort till folkets folkvalda representanter." Till artikeln 

   
........................................................................................................................................................    


Aktuella länkar med anledning av kriget i Ukraina

Bönen som lästes av världens alla biskopar

Hälsning och vädjan från Ukraina
Sr Lucia om uppenbarelsen den 13 juli 1917

Pius XII:s invigning av världen till
Marias obefläckade hjärta

Biskopar vädjar till påven:
Konsekrera Ukraina och Ryssland till Moder Marias Obefläckade hjärta!

Biskop i Lviv: Varför är du tyst när de dödar oss?
Biskop Kawa från Lviv: Polen är det enda landet som hjälper Ukraina
Påven i telefonsamtal med president Zelenski
Krig efter pandemin: ett hot mot mänskligheten

 

Betydelsen av vigningen den 25 mars
och dess konsekvenser

(katobs.se) Vilken betydelse har invigningen av Ryssland och Ukraina till Marie obefläckade hjärta, som gjordes av påven Franciskus vid Peterskyrkan den 25 mars 2022? I denna artikel undersöker professor Roberto de Mattei vigningen som skedde i fredags och jämför den med vad barnen i Fátima vittnade om och senare även syster Lucia. Han kommer fram till att man inte kan komma närmare Guds Moderes begäran än såsom det fakiskt skedde. Till artikeln

   
........................................................................................................................................................    

 

 

Dagbok från Kiev

(CNA) Jag tror att jag håller Marias hand", säger den katolska journalisten om kriget i Kiev "Dagbok från Kiev"
"I dessa dagar somnar jag in med rosenkransen i händerna och bönen ”Var hälsad, Maria” på mina läppar, säger journalisten i Kiev, som förblir anonym av säkerhetsskäl, i sitt senaste dagboksinlägg den 3 mars. "Jag tror jag håller Marias hand. Hon är i närheten." St. Rita Radio, en samarbetspartner till EWTN i Norge, översätter och delar journalistens dagliga rapporter i form av en video- och podcastserie med titeln "Dagbok från Kiev." Det första avsnittet släpptes den 26 februari. Till artikeln:

Dagbok från Kiev

   
........................................................................................................................................................    


 

Att tro

Mot bakgrund av de fasansfulla aktuella händelserna som utspelar sig i Ukraina, kan vi nu visa en unik produktion från EWTN:s studio i Kiev, som producerat katolsk TV bara sedan 2013. Dramat, vars premiär kommer så lägligt, drar tittarna intellektuellt, känslomässigt och andligt in i de tragiska, omänskliga lidanden som ukrainska katoliker fick utstå under åren av kommunistisk ockupation. Till artikeln

(Filmen r 60 minuter, textad p engelska, svensk text r p vg. Ej lmplig fr barn)

Se filmen här: https://youtu.be/TWWOC1Wvjvk

........................................................................................................................................................    

 

Ärkebiskop Borys Gudziak:
Ondskan ska kallas vid sitt rätta namn

Som svar på flera frågor som NCRegister ställde till Borys Gudziak om Rysslands invasion av Ukraina, delade ärkebiskop, ärkepatriark för det Ukrainska katolska ärkepatrarkatet i Philadelphia, den 25 februari följande kommentar om den pågående konflikten i landet.

Ärkebiskop Gudziak, som för närvarande är på väg från Ukraina till USA, tillfrågades om sin reaktion på nyheten om invasionen, hans önskan att påven Franciskus och Heliga stolen vänder sig direkt till Ryssland med namn, och hur svagt det västerländska ledarskapet i ett till stor del avkristnat västerland kunde ha berett vägen för invasionen. Till artikeln

   
........................................................................................................................................................    

 

EWTN Nordic

(katobs.se)I nära samarbete med KATOLSK OBSERVATÖR drivs wepplattformen EWTN Nordic. Det handlar om en del av världens största religiösa nätverk av TV via satlelit, kabel och Internet, uppbyggelse, information, nyhetsförmedling, intervjuer och mycket mer. EWTN Nordic har börjat i liten skala utan egentliga medel alls. Målet är att kunna skapa en grund för egen produktion av högkvalitativ video; dokumentärer intervjuer och på sikt även live-sändningar. Se ewtn.se. Där finns även information om hur man kan bidra ekonomiskt.

Om Moder Angelica och EWTN:
Moder Angelica
Intervju med Michael Warsaw
Katolsk TV - något för Sverige?
Där Gud öppnar dörrar
Katolsk TV på frammarsch i hela Europa

........................................................................................................................................................


Glöm inte bära den
Mirakulösa medaljongen!

Den 27 november för 190 år sedan visade sig Guds Moder Maria för en ung novis, Catherine Labouré, i kapellet till ett kloster mitt i Paris. Hon såg Maria stå på det som tycktes vara ett halvt jordklot och hade en gyllene jordglob i sina händer som om hon gav den till himlen. På globen stod ordet "Frankrike" och Vår Fru förklarade att detta representerade hela världen, men särskilt Frankrike. Tiderna var svåra i Frankrike, särskilt för de fattiga som var arbetslösa och ofta flyktingar från tidens många krig. Frankrike var först med att uppleva många av de problem som slutligen nådde andra delar av världen och till och med är närvarande idag. Från ringar på Marias fingrar när hon höll jorden kom många ljusstrålar. Maria förklarade att strålarna symboliserar den nåd hon får för dem som ber om den. Några av ädelstenarna på ringarna var dock mörka, och Maria förklarade att strålarna och nåden var tillgängliga men inte kom eftersom ingen hade bett om dem. Hon anvisade: ”Gör en medaljong med det här utseendet. De som bär den kommer att få stor nåd, särskilt om de bär den runt halsen. ” Med Kyrkans välsignelse började den tillverkas 1832, och omedelbart kom många omvändelser och mirakler.

 

 

 

........................................................................................................................................................

Om den katolska kyrkans trovärdighet

av kardinal Robert Sarah

Under två årtusenden har Kyrkan spelat rollen som beskyddare och främjare av civilisationen. Men har hon fortfarande medlen och viljan att göra det i våra dagar?

Västvärldens tankar är fulla av tvivel. Såväl intellektuella som politiker har alla samma känsla av att stå inför en kollaps. Solidaritet har blivit en bristvara och identiteter verkar upplösas allt mer och då finns det en del som hoppas på den katolska kyrkan. De ber henne att ge dem ett skäl till varför de ska leva tillsammans i solidaritet när de glömt vad som förenade dem som ett folk. De bönfaller henne om något som kan göra konsumtionssamhällets kalla värld lite mera uthärdlig. När en präst mördas blir alla starkt berörda och detta är något som drar dem ut ur den annars så förhärskande apatin. Till artikeln

........................................................................................................................................................

Den nya kreationismen

Tankar kring ett tidsfenomen

(katobs.se) Varför är antalet ungdomar som får remisser för "könsdysfori" idag större än någonsin? Varför gäller detta hela västvärlden? Vår redaktör - som också är biolog - har försökt närma sig ett svar på dessa frågor utifrån ett biologiskt, vetenskapligt synsätt. I detta ingår fenomenet med sexualitet och kön i en naturlig ordning - en skapelseplan om man så vill - som inte kan kringgås utan allvarliga konsekvenser. Den renodlat antropocentriska specialiseringen tar inte hänsyn till den biologiska verklighet som vi är en del av. Dagligen proklameras det beskrivningar av välkända fenomen som kön, sexualitet, ja, även fortplantningen, vilka strider emot själva vår natur. Det görs kategoriseringar som ignorerar både vetenskap och hävdvunnen kunskap om människans konstitution. Detta innebär ett nytt synsätt som förvirrar - en form av kreationism där det är människan själv som är skaparen. Till artikeln

........................................................................................................................................................
Påve em. Benedikt XVI om Europa, och ungdomen
........................................................................................................................................................
Heliga Maria Elisabeth Hesselblads bön
för Skandinaviens omvändelse
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

KATOLSK OBSERVATÖR

är en registrerad tidskrift, grundad 1968. Den har salige påve Paul VI:s välsignelse. Detta är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR MMXXI All rights reserved