Lektionarium:

Läsning

Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Petersplatsen just nu

Idag:

 

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

NyinlagtVatikanens polis censurerar privata kameror
Bekräftat: Kard. Burke blir bostadslös i Rom
SR lägger ner religionsprogram

Katolik och Frimurare: Varför inte?
Europa:44% mer hatbrott under senaste året
Irak: Kristna fördrivs, påven övertalades möta presidenten
...................................................................................................................................

Foto: JEFFREY BRUNO/ALETEI

 

   

Amerikansk ärkebiskop varnar för legalisering av marijuana och cannabis

(katobs.se) Ärkebiskop Samuel Aquila av Denver har ägnat ett helt herdabrev att varna för en legalisering av marijuana och cannabis. I Sverige har alltfler röster hörts för en legalisering för privat bruk, att detta skulle minska polisens uppgifter och öka missbrukares motivation att söka medicinsk hjälp. Men ärkebiskopen är starkt kritisk till en sådan lösning. Ärkebiskop Aquila gjorde rubriker i maj 2021 då han gav ut ett öppet brev till världens alla biskopar var starkt kritiskt till vad de tyska biskoparna formulerat i sin synod. Till artikeln

...................................................................................................................................

Biskop Strickland:
‘Jag försvarade sanningen och påven avsatte mig’

(Catholic Herald) I ett uttalande från Heliga Stolen den 11 november tillkännagavs påven Franciskus beslut att "befria" biskop Joseph Strickland från att styra stiftet Tyler i Texas. Det var ett extremt tufft beslut som chockade många på grund av hur det skedde och bristen på klarhet om skälen. Biskopen talar om det i denna exklusiva intervju och går till kärnan i många känsliga frågor för kyrkan och de troende. Till artikeln

     
...................................................................................................................................

     

Påven Franciskus brev där
han uttrycker oro
över den tyska synodalvägen

(Vatikanstaten, 21 nov 2023/08:25) Påven Franciskus har skrivit ett brev till fyra tyska katolska lekmän där han uttrycker sin "oro" över den katolska kyrkans inriktning i Tyskland. Följande är CNA:s engelska översättning av den fullständiga texten i det tyska brevet, undertecknat av påven den 10 november och först publicerat av den tyska tidningen Welt den 21 november. Till artikeln

...................................................................................................................................
Avskedade biskop Strickland ledde rosenkransbön utanför USA:s biskopskonferens.

Framträdandet skedde bara tre dagar efter att påven Franciskus avsatt den 65-årige prelaten som biskop för stiftet Tyler i Texas.Biskop Joseph Strickland deltog inte tillsammans med sina amerikanska biskopskollegor i den årliga höstkonferensen på tisdagen, men han var inte långt borta och ledde rosenkransbönen för några dussin personer utanför hotellet där biskopsmötet ägde rum utan honom. Till artikeln
 (Foto: Shannon Mullen / CNA)
...................................................................................................................................

Lord Patten anklagar Vatikanen
för hemlighetsmakeri
och "självbedrägeri" i fråga om Kina

(Catholic Herald) Den siste brittiske guvernören i Hong Kong har allvarligt kritiserat Vatikanens politik gentemot Kina och anklagat Rom för omotiverat hemlighetsmakeri och "självbedrägeri" i sina kontakter med den kommunistiska supermakten.

Lord Patten of Barnes kritiserade också den enligt honom "otroligt lättsinniga" behandlingen av kardinal Joseph Zen, den tidigare biskopen av Hongkong som för närvarande står inför rätta i Kina anklagad för att ha finansierat prodemokratiska aktivister under oroligheterna 2019. Till artikeln

...................................................................................................................................

 

In memoriam:
Wolfgang von Waldstein
(1928-2023)

(katobs.se) Den 17 oktober kallades greve Wolfgang von Waldstein till vår Herre. Han var en älskad far till sina barn dit vår domkyrkokantor Elisabeth von Waldstein hör. Med sina ypperliga kunskaper i romersk rätt och naturrätt försvarade han människan såväl i livets begynnelse som slutskede. Han var medlem i den Påvliga Akademien för Livet som han själv varit medskapande till under påven S. Johannes Paulus II. Han var också en stor vän av den traditionella mässordningen och stödde de sammanslutningar som bevarar denna. Vi har översatt en av de många nekrologer som finns, denna av professor Roberto de Mattei. Till artikeln

...................................................................................................................................


      Michael Warsaw:

Glöm inte vad kriget mellan Israel och Hamas handlar om

(katobs.se) "De senaste dagarna har vi regelbundet fått se krigets fasor och vidrigheter, och sådana bilder kommer sannolikt att fortsätta i många veckor, till och med månader, och med dem växer kraven på ett omedelbart eldupphör för att stoppa den israeliska framryckningen. Detta är ett bra tillfälle att komma ihåg varför detta brutala krig överhuvudtaget äger rum" Detta skriver Micjael Warsaw, verkställande direktör för EWTN Global Catholic Network och utgivare av National Catholic Register i en artikel. Han vill påminna om vår plikt som kristna att både se orsaker och frigöra oss från hämndbegär och sträva efter verklig fred och inte ensidig vapenvila. Till artikeln

...................................................................................................................................


     


Vi minns diakon Erik Kennet Pålsson

Ett liv i kyrkans tjänst

Diakon Erik Kennet Pålsson, skriftställare och Josefsbroder, föddes 14 dec 1944 i Ljungsgård inte långt från Helsingborg och gick ur tiden 17 oktober 2023 i Stockholm. Erik Kennet var tidigt en sökare – men också en sökare som fann. I de sena ungdomsåren lät han sig inspireras av Sven Stolpe. Dennes tro och tankegods blev ett av stegen på vägen till den Katolska kyrkan. Till artikeln

...................................................................................................................................

   Gregory the Great, attributed to the studio of Saraceni, ca 1610 (Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rome)  
Gregorius Moralia in Job, Handskrift 700-tal. Gregorius den Store. Benedikt XVI i bön.

Återpublicering av ett tal med förnyad aktualitet:

Kan Gud misslyckas?

(katobs.se) ”Världens öde” avgörs i våra dagars dramatiska situation ”där antingen Gud – Jesu Kristi Gud – finns närvarande och hans närvaro erkänns, eller inte längre finns närvarande.” Så sade påven Benedikt XVI i sin predikan till biskoparna från Schweiz 2009. Frågan är värd att upprepas: Kan Gud misslyckas med sin kyrka? Kyrkan genomlider idag en större kris än sedan sekler tillbaka när det gäller kallelser och sakramentsliv: Vi känner till kyrkorna som gapar allt tommare, de allt tommare seminarierna, de allt tommare klostren, vi känner till alla former på vilka detta ”Nej, jag har något viktigare att göra” kan uttryckas." Till artikeln

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................

KATOLSK OBSERVATÖR

Välkommen till 
KATOLSK OBSERVATÖR

Tidskrift för förmedling av nyheter från katolsk utsiktspunkt

KATOLSK OBSERVATÖR grundades 1968 som en en tidskrift för förmedling av katolska nyheter från världens alla hörn. Tidningen var också församlingsblad för ett antal församlingar i landet. Under åren 1977 - 1996 utgavs tidningen Domkyrkan också under namnet KATOLSK OBSERVATÖR.

Vi tror att det finns ett behov av ett snabbt medium som förutom att ge information till landets 165 000 katoliker också riktar sig till  den katolskt intresserade allmänheten. Idag finns Katolskt Magasin, som främst vänder sig till etablerade församlingsmedlemmar. Signum har en blandad, smal läsekrets av intellektuella. Karmel är en meditativ tidskrift för andlig uppbyggelse.

KATOLSK OBSERVATÖR utges med intentionen att vara ett direkt, snabbt medium för att få saklig information på svenska om händelser i världen som på ett eller annat sätt berör den katolska tron. Nyhetstelegram och artiklar presenteras i översättning, material lyfts fram ur kyrkans rika källförråd, analyser och kommentarer skrivs också  direkt för KATOLSK OBSERVATÖR  av inbjudna skribenter.

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro.Till artikeln

 

     

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2023 All rights reserved