Nordiska biskoparna:

Tveksamhet inför synoden och Motu propriet

 

 

(katobs.se) Den nordiska biskoparna träffades nyligen i Prag för att samordna sitt arbete. Av Biskopskonfensens hemsida framgår att biskoparna anser en hel del som kommit från Vatikanen svårt att utan vidare implementera i de nordiska länderna. I första hand är det det förberednade dokumentet inför den kommande synoden som väcker frågor. Men även angående betydelsen av påvens Motu proprio "Traditionis custodes" om restriktioner för den äldre mässordningen ställdes det det frågor

"Frågan uppstår om hur vi i våra länder med ett så litet antal katoliker kan genomföra ett sådant projekt på så kort tid", säger ordföranden, biskop Czeslaw Kozon (Köpenhamn) om arbetet med att genomföra synodalitet. Även om dokumenten innehåller djupa och grundläggande sanningar och uppmaningar om att ”gå tillsammans” och ”lyssna på varandra”, är dokumenten något otydliga med avseende på vägen, konstaterade biskop Erik Varden (Trondheim).

”Just på grund av vår speciella situation som diasporakyrka har vi redan haft en bra erfarenhet av synodalitet i liten skala. Det verkar,som om dagordningen för enskilda särskilda kyrkor skulle utvidgas till att omfatta den universella kyrkan. Men här i norr har vi varit på rätt väg mot synodalitet länge ”

sade biskop Bernt Eidsvig (Oslo). Kardinal Anders Arborelius (Stockholm) nämnde ämnen som evangelisering, katekes och förstärkning av kyrkans enhet, som bör tas upp som en prioriterad fråga.

Biskoparna kommer att publicera ett gemensamt pastoralt brev i början av den synodala urskiljningsprocessen där de kommer att meddela hur de ska gå tillväga och be om de troendes böner.

Angående det Motu proprio som publicerades i september, vilket i stort sett förbjuder en ärevördig katolsk liturgi att äga rum i katolska församlingskyrkor, uttryckte en del biskopar stor tveksamhet:

Förbudet att fira den extraordinära riten i en församlingskyrka ses av vissa biskopar som svårt att genomföra, eftersom alla kyrkor i vissa stift är församlingskyrkor samtidigt. Även om rädslan för en splittring i kyrkan på grund av avståndstagande från Det Andra Vatikankonciliet bland vissa anhängare av den så kallade "gamla mässan", är förståelig så kommer en sådan attityd knappast att förhindras av förbud

menade biskop Varden. "Det är nu en vacker utmaning att tolka katolsk ecklesiologi utifrån Vatikan II-dokumenten ”.

Även om rädslan för en splittring i kyrkan på grund av avståndstagande från Det Andra Vatikankonciliet bland vissa anhängare av den så kallade "gamla mässan", är förståelig, så kommer en sådan attityd knappast att förhindras av förbud

Under plenarsammanträdet fick EWTN Nordic privilegiet att presentera sitt arbete med att utöka och konsolidera sin verksamhet med att erbjuda en sannskyldig katolsk mediekanal för de nordiska länderna med den tydliga uppgiften att förmedla katolsk information på både det nationella och internationella planet.

Källa: Nordiska Biskopskonferensens hemsida

20210912

 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved