Fyra kvinnor helgonförklarade

 

 

(katobs.se) Påven Francis helgonförklarade den 13 oktober fyra kvinnor jämte en man, kardinal John Henry Newman. Om kardinal Newman finns det mycket sagt och skrivet. Hans skrifter omfattar 40 volymer och 21 000 av hans brev är bevarade. Men dessa kvinnor; en stigmatiserad, en mystiker, en romersk föräldralös, och en som varit nominerad till Nobels fredspris - alla förkunnande Kristus på sina särskilda sätt - är praktiskt taget okända.

Moder Mariam Thresia

Moder Mariam Thresia (1876-1926) var en indisk mystiker och grundare av Kongregationen av Den Heliga Familjen. Hennes böneliv kännetecknades av extas där hon ibland kunde levitera (lyftas upp) från golvet. 1909 fick Thresia sår på armar och fötter, stigmata, och hon mottog även demoniska attacker.

Moder Thresia tog hand om de fattiga, sjuka och döende i Kerala och besökte de med spetälska och mässling. Hon betonade vikten av sammanhållna, friska familjer som grund i samhället. År 1914 grundade Thresia "Congregation of the Holy Family", som idag har har vuxit till 176 ordenshus med 1 500 utövande systrar.

"Vår huvudsakliga karisma är familjepostolat. Vi har skolor, sjukhus och rådgivningscenter etc. Men vårt huvudfokus är familjepostolatet. Att göra familjerna till en annan Helig Familj från Nasaret, "

säger syster dr. Vinaya.

Marguerite Bays

Denna schweiziska lekman från 1800-talet, ägnade sitt liv åt bön och att tjäna sin församling utan att gifta sig eller gå in i en religiös gemenskap. Som franciskan av Tredje orden levde hon ett enkelt liv som sömmerska och genomförde ett lekmannaapostolat som kateket.

När hon diagnostiserades med framskriden cancer 1853 bad hon till Jungfrun. Samma dag som salige Pius IX förkunnade dogmen om den obefläckade avlelsen, den 8 september 1854, blev hon på ett mirakulöst sätt botad. Pius utropade dogmen på Marguerites 39-årsdag.

"Från det ögonblicket, efter att Marguerite hade botats från sin sjukdom på ett helt oförklarligt sätt, förkunnade hon Herrens passionshistoria, varje fredag ​​hade hon dessa ögonblick av lidande där det kom blod och stigmata, själva smärtan av Kristi lidande på korset, "

har Carlo Calloni, postulatorn för Bays kanoniseringsprocess, berättat för Vaticano (EWTN).

Den saliga Marguerite dog 1879 vid 63 års ålder. Efter hennes död godkände Vatikanen ett mirakel som tillskrivs hennes förbön där ett 2 år gammalt barn botades fullständigt efter att ha körts över av en traktor. 

Hon blev saligförklarad av St. Johannes Paulus II 1995.

Moder Giuseppina Vannini

Giuseppina Vannini är en ordenssyster från 1800-talet från Rom, känd för att ha grundat Kongregationen av St Camillus döttrar, som är kallade att tjäna juka och lidande. Hon är den första romerska kvinnan som kanoniseras på mer än 400 år, enligt ACI Stampa.

Vannini tillbringade mycket av sin barndom på barnhemmet vid Peterskyrkan efter att hon förlorade sin far när hon var fyra år, och sin mamma när hon var sju. Hon växte upp bland ordens systrar, Daughters of Charity, som driver ett barnhem. Samma dag som hennes första kommunion kände den unga Giuseppina att hon hade en en religiös kallelse.

Denna önskan blev inte förverkligad förrän 1892, när hon var 33 år, eftersom hon inte fick stanna hos Daughters of Charity efter novisiatet, på grund av hennes dåliga hälsa.

Trots sina egna hälsoproblem, lyckades Vannini att grunda Kongregationen av St Camillus döttrar, vars karisma är att betjäna de sjuka, även med risken för sina egna liv. Men hon levde inte så länge att hon någonsin fick uppleva sin orden fullt erkänd erkänd av Vatikanen. Hon dog 51 år gammal 1911.

Idag har Kongregationen av St Camillus döttrar vuxit till 800 systrar i 22 länder. Giuseppina Vannini-sjukhuset i Rom är upprättat till hennes ära.

Syster Dulce Lopes

Denna brasilianska syster nominerades två gånger till Nobels fredspris. Född som Maria Rita Lopes i Salvador de Bahia 1914 började Lopes att bjuda in de äldre och de som var i behov av vård, hon var då 16 år. Två år senare gick hon med i Missionary Sisters of the Immaculate Conception of the Mother of God.

1959 grundade hon Charity Works Foundation of Sister Dulce, som sedan växte till att bli den största välgörenhetsorganisationen i Brasilien som tillhandahåller sjukvård, välfärd och utbildning. Idag omfattar stiftelsen Romasjukhuset i Bahia och Santo Antonio Education Center som erbjuder gratis utbildning till 800 barn som lever i extrem fattigdom.

Syster Dulce dog 1992 efter 30 år med andningsproblem. Syster Dulce blev saligförklarad 2011 och valdes ut som en av beskyddare av World Youth Day i Krakow som en förebild för barmhärtighetsarbetet.

Hon är det första brasilianskfödda kvinnliga helgonet.

Källa: CNA

20191013

 

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2019 All rights reserved