Stockholm, onsdagen den 23 september 1988

H.E. Biskop Hubertus Brandenburg
Stockholms katolska stift
Box 4114
102 62 STOCKHOLM

 

 


Ansökan om firandet av den heliga mässan
enligt det påvliga indultet

Som ett resultat av den påvliga rundskrivelsen Quattuor Abhinc Annos (3 oktober 1984) och det apostoliska brevet Ecclesia Dei Adflicta ( Motu proprio 8 juli 1988) firas nu den heliga mässan enligt 1962 års romerska missale i över 260 stift i världen. På detta sätt kan det rika liturgiska och kyrkomusikaliska arvet uppskattas av både unga och gamla, vilket medverkar till att stärka den andliga enheten mellan generationerna.

Vi som undertecknar detta brev ber Er nu, vördade biskop, att vi även i Stockholm skall ha denna möjlighet till andlig fördjupning. Vi representerar ingen sluten grupp eller förening. Den gemensamma nämnaren är tron på Kristus och hans Kyrka samt längtan att intensifiera vårt andaktsliv med de medel som traditionen erbjuder.

Vi ansöker således om att få fira den heliga mässan enligt Editio Typica 1962, regelbundet och under ordnade förhållanden, helt i enlighet med Kyrkans föreskrifter.

Det är vår förhoppning och övertygelse att våra böner och handlingar medverkar till att enheten bland de troende, som ju är Vår Herres och Frälsares vilja, upprätthålles och förstärks.

Må vi alla förenas genom Guds Moders och den helige Josefs förböner!

Stockholm som ovan,
(se bifogad namnlista) 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved