Varför är Vatikanen tyst om Kina och Hong Kong?

 

 

av fader Gianni Criveller

Fader Gianni Criveller, PIME-missionär och sinolog, kommenterar svaret från Vatikanens sekreterare för förbindelserna med staterna Msgr. Paul Gallagher till en fråga som ställdes i en intervju av tidningen America : ”Encyclikan Fratelli tutti talade om betydelsen av folkrörelser för en politisk omvändelse. Jag tror att vi såg dem i aktion i Hong Kong, men Rom är tyst och framhärdar i att inte utse en biskop för Hong Kongs katoliker "

Den 23 mars intervjuade Gerard O'Connell, korrespondent från Rom för tidningen America, ärkebiskop Paul R. Gallagher , Vatikanens sekreterare för förbindelser med stater, om Kina och Hong Kong.

O'Connell ställde en god och hittills opublicerad fråga:

”Påven Franciskus har uttalat sig mot förtryck i Myanmar. Varför är du tyst om Kina och Hong Kong?”

Jag gratulerar de auktoritativa exponenterna till heliga stolen att vara villiga att prata om detta allvarliga problem. Det är också mycket viktigt för kyrkan och folket i Myanmar att påven Franciskus har bett om fred och bett för den martyrnationen. I den här artikeln tillåter jag mig att invända mot några av Gallaghers svar på O'Connell.

Att se, som ärkebiskopen gör, att det finns kränkningar av de mänskliga rättigheterna överallt i världen är ett olyckligt argument för att rättfärdiga tystnaden mot Kina och Hong Kong. Och finns det en logik i Vatikanens lovvärda stöd för Rohingya-situationen i Myanmar å ena sidan och den öronbedövande tystnaden mot uigurernas tragedi i Kina? Och liknande om Tibet, Inre Mongoliet eller de växande begränsningarna av religionsfrihet? Det verkar för mig ett fall där man är stark med de svaga och svag med de starka. Är Vatikan-Kina-avtalet från 2018 verkligen värt all denna tystnad, även om avtalet ledde till sådana blygsamma resultat?

När det gäller Hong Kong föreslår sekreterare Gallagher att Vatikanen har svårt att ingripa på grund av splittringen inom den katolska kyrkan. Men det verkar för mig att den katolska kyrkan inte är delad på hälften och uppdelningen gäller inte frihet och demokrati, två saker som den stora majoriteten av katoliker och medborgare önskar. Snarare berörde uppdelningen i vilken utsträckning och i vilka former den bör stödja proteströrelsen öppet. Det var också splittring om huruvida rörelsen skulle acceptera partiella resultat snarare än att fortsätta med massdemonstrationer. En delning angående medel, absolut inte målen.

Enligt min mening måste det sägas att splittringen också har ökat på grund av bristen av en biskop som styr med full myndighet. Katoliker i Hong Kong skulle ha accepterat riktlinjerna från en herde som utsetts i fulll frihet av Heliga Stolen. Detta skulle ha varit möjligt för två år sedan efter biskop Michael Yeungs död, som inträffade i början av januari 2019. Biskopen dog efter en lång sjukdom och därmed kom hans död inte som en överraskning. När det gäller den folkliga rörelsen som förändrade allt, började den först i juni därpå. Därför har värdefull tid gått förlorad. Ju längre de väntar, desto mer katoliker blir misstänksamma att biskopen skulle kunna utses under Pekings inblandning eller tryck.

Såvitt jag vet är de flesta Hong Kong-katoliker verkligen besvikna. Även om de har gått igenom de största svårigheterna sedan den japanska invasionen, har Heliga stolen hållit tyst. Och de (katoliker från Hong Kong) förstår knappast dagens tystnad om vittnesbördet från respekterade och populära katolska ledare som nu sitter i fängelse (som unga Agnes Chow) eller som väntar på rättegång (som äldsten Martin Lee). Utbildade i katolska församlingar, skolor och föreningar gick de in i ett politiskt och socialt engagemang av lojalitet gentemot sin katolska tro och sitt samvete.

Jag undrar om taktiken "gör ingenting" på grund av en splittring är bra politik. Heliga Stolens uppdrag handlar också om att hjälpa till att lösa lokala uppdelningar. Att inte välja en ny biskop framstår som ett brott mot plikten, särskilt i ett ögonblick av allvarlig spänning inom samhället och den skrämmande utsikten som väntar hela staden i denna sorgliga episka transformation.

Det kan vara sant, som Gallagher föreslår, att "stora utspel" inte nödvändigtvis ger bra resultat. Men varför ingriper Vatikanen i sådan fall i frågor som rör vår värld, nationerna, deras härskare? Åter till fallet med Hong Kong och Kina: vad innebär detta uttalande? Kan inte Vatikanen tala ut av rädsla för vedergällning?

Slutligen är Gallaghers långa tal om demokrati lite ... för långt. Jag tror att frihet verkligen är ett evangeliskt värde, eftersom Jesus är den som leder oss till vår frihet; demokrati är inte tekniskt sett ett evangeliskt imperativ. Men ansvarsfullt personligt deltagande i det offentliga livet till det allmänna bästa är en av hörnstenarna i den katolska sociala läran. Våld, mord, godtyckliga arresteringar, tortyr, förtryck och brutalitet av alla slag borde helt enkelt fördömas, i evangeliets namn.

Encyklikan "Tutti fratelli" talade om folkrörelsernas betydelse för en "politisk omvändelse". Jag tror att vi i Hong Kong under 2019 och 2020 och nu i Myanmar har sett folkrörelser i aktion. I Hong Kong var det fredligt (med undantag för våldsamma incidenter vars ursprung inte undersöktes oberoende) och stöddes med ett överväldigande valresultat den 24 november 2019. En rörelse ledd av ungdomar, som generöst engagerade sig i att ge en bättre framtid för sina stad. Det var en tid med stort hopp för Hong Kong, Kina, Asien och världen. Det undertrycktes dock med minimal reaktion från omvärlden, bekvämt engagerad i pandemin. Å andra sidan fanns det ingen reaktion från Vatikanen, så att katolikerna kände sig övergivna. Jag tycker det är väldigt sorgligt.

Jag är rädd att de som är ansvariga för militärkuppen den 1 februari i Myanmar trodde att med lednng av resultatet i Hong Kon, så skulle de kunna komma undan med saken. Motståndet från de unga burmeserna (till dags dato 270 brutalt dödade och tusentals arresterades) och bönen från nunnor som knäböjde framför väpnade poliser, har visat att de hade fel.

Övers. US


20210513

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved