Moder Angelica och den liberala reformrörelsen

 

 

(katobs.se) På Påskdagen 2016 kalldes den redan legendariska Moder Maria Angelica av Bebådelsen, grundare av det katolska medienätverket Eternal Word Television Network (EWTN) från detta jordliv. Hon var ofta förekommande i TV, framförallt under 1980- och 1990-talen då hon hade egen "show". Det finns således en hel del bevarade inspelningar med henne och även kärnfulla citat. Vanligtvis möter man en humoristisk, varm och kvick dam, som fångar det genuint mänskliga i några få meningar. Men hon hade även en fantastisk förmåga att enkelt visa på vårt beroende av vår Skapare och Gud.

Nedanstående översättning visar på en helt annan sida dock. Det är ett tal som hon höll i samband med Världsungdomsdagarna i Denver 1993. Tiden präglades av "reformer" av det religiösa livet. Inte minst märktes det inom ordenslivet. I USA finns det två paparaplyorganisationer för ordenssystrar, dels The Leadership Conference of Women Religious (LCWR) som bildades 1956, men moderniserades 1971, under viss splittring. Den samlar 1500 ledare som i sin tur ska representera 50 000 ordensmedlemmar eller 80% av de kvinnliga ordensmedlemmarna i USA. Dels finns Council of Major Superiors of Women Religious (CMSWR), en organisation för de som leder resterande 20% av de kvinnliga kommuniteterna.

Denna grundades 1992 som en motreaktion till de radikala förändringar som LCWR stod för. Ordensdräkterna (s.k. habit) övergavs, det gjordes förändringar i liturgin, som gick långt utöver vad som stipulerats i mässordningen. Till och med själva kyrkorummen byggdes om för att prioritera gemenskapen mellan människor på bekostnad av tillbedjan av Herren i det Allraheligaste Sakramentet.

Vi har i tidigare artiklar skildrat vilka problem som sedan följde. Det gick så långt att Troskongregationen ingrep under ett flertal gånger.

Konsekvenserna av dessa nya tolkningar av trosbekännelse och lära lät inte vänta på sig. Kallelserna uteblev, klostren förvandlades till kursgårdar och hälsohem, ungdomarna flydde kyrkan.

Det är mot denna bakgrund man måste se detta tal, fyllt av vrede och indignation. Det är ovanligt, det kom aldrig något liknande. Moder Angelica hade visserligen sina konflikter, inte minst med ärkebiskop Mahoney. Men det var mycket litet som hon visade utåt av detta.

Droppen som fick bägaren att rinna över år 1993 var en pantomim, där arrangörerna av korsvägsandakten lät en ung kvinna personifiera Jesus. Detta sändes direkt under Världsungdomsdagarna i Denver (11-15 augusti 1993) över den TV-kanal moder Angelica själv grundat. I denna artikel från Washington Post kan man se hur det argumenterades för denna akt: Varför skulle inte en kvinna kunna representera Kristus? Varför skulle inte kvinnor kunna beträda prästämbetet? Det fanns således en på förhand genomtänkt plan av manipulativ karaktär.

Redan hade Moder Angelica utstått många prövningar i de nya signaler som kom, om ändringar av habit, om borttagande av knäfallsbänkar och flyttning av altare, om lättnader i regeln etc. Hon hade lydigt och lojalt följt allt, men under stora våndor.

Men nu kom en vändpunkt. Ty för Moder Angelica var det ett brott mot Guds kallelse att lyda människor mer än Gud. I hennes kommunitet återgick man till full habit, och satte tillbaka knäfallsbänkarna, respekterade klausurreglerna och utökade tiden för tillbedjan.

Vad hände? Kallelserna och donationerna lät inte vänta på sig. Orden fick så många kallelser, att man har byggt tre nya kloster i USA, och man har även lyckats återöppna ursprungsklostret i Troyes, Frankrike. 1999 konsekrerades The Shrine of the Most Blessed Sacrament, en stor pilgrimskyrka invid klostret Our Lady of the Angels Monastery i Hanceville.

Moder Angelicas "trosbekännelse"

Vi har haft en enastående vecka, vi har fått se katolsk tro i handling, andlighet som verkar och inre kraft i dessa ungdomar som utrycktes i deras katolska tro och i närvaron av denne man som vi kallar den Helige Fadern.

I går gjorde jag ett misstag att be er se sändning av Korsvägsandakten med den Helige Fadern. För påven var inte där. Jag är glad att han inte var där. Bönerna var vackra, men de föreställde Vår Herre som kvinna, vilket är en hädelse mot den Evige Fadern. Vi tvivlade, för vi kunde inte tro våra ögon. Några uttalanden sa att det var en man, och det var uttalanden från dem som borde veta vad de talar om. Någon sa att det var ”det”, andra sa att det var en kvinna för första gången, för kvinnor kommer ju att bli prästvigda. Andra sa att ”Vi vet inte, för det ju var ju ungdomar som bestämde sig för hur det skulle vara.” Är det inte egendomligt att när någon blir ertappad när de gjort något ont så kan de aldrig tala sanning efteråt.

Jag skulle vilja att ni lyssnade till vad någon skrev i morgonens tidning. Det kanske är rätta tidpunkten för att ta upp vad som hände, men jag anser inte att vi kan låta det hela bero, för då kommer det bara att hända igen och igen och igen. Det har varit planen under alla dessa år, då vår Kyrka har tagits ifrån oss i detta land. Detta är vad som står skrivet i tidningen:

Som svar på de påpekanden som gjorts angående Korsvägsandakten under Världsungdomsdagen, särskilt från EWTN, måste påpekas att Korsvägsandakten inte är tänkt som en historisk återgivning av vad som skett. Organisatörerna hade aldrig intentionen att återge vad som verkligen hände.

Men vad tror ni att Korsvägsandakten är för något? Det spelar ingen roll vad ni tror att det är. För Korsvägsandakten är en historisk återgivning av Jesu lidande. Tidningen fortsätter:

”Även ett barn skulle kunna ta vilken roll som helst i Korsvägsandakten.”

Skulle ni kunna föreställa er en kvinna spela rollen som Abraham Lincoln? Skulle ni kunna föreställa er en kvinna spela någon annan man från historien? Exempelvis president Bush, eller president Clinton, Georg Washington? Ingen producent från Hollywood skulle komma på tanken att göra något sådant. Jag är övertygad om att det inte var något misstag. Det var verkligen fel att göra något sådant när den Helige Fadern var på besök i vårt land och det var verkligen fel när hela platsen för ungdomsmötet vibrerade av sann katolsk tro. Det som hände var ett uttalande och nu ska jag göra ett uttalande! Låt mig få läsa lite mer för er ur tidningen: ”Under ungdomsmötet representerades Jesus av en kvinna under en andakt. Detta tyckte vissa var ironiskt eftersom Katolska Kyrkan inte prästviger kvinnor.” Nej, det är inte ironiskt, det är hädelse! Att ni bara vågar representera Jesus som en kvinna!

Från Andra Vatikankonciliet fick vi så underbara texter som är inspirerade av den Helige Ande, texter så vackra som om de vore en del av den Heliga Skriften, men de presenterades för oss och tolkades på ett felaktigt sätt under alla dessa år.

Som katoliker har vi varit förskräckligt tysta under alla dessa år. Från Andra Vatikankonciliet fick vi så underbara texter som är inspirerade av den Helige Ande, texter så vackra som om de vore en del av den Heliga Skriften, men de presenterades för oss och tolkades på ett felaktigt sätt under alla dessa år. Och varje ursäkt, som den här Korsvägsandakten med den unga kvinnan som Jesus, skyller man Andra Vatikankonciliets dokument för. Man felciterar konciliet. Under alla dessa år då man tog bort Guds Moder, tabernaklet, slängt bort korsvägen ur kyrkorna, förkastat alla folkliga andakter, förändrat våra kyrkor, stängt kyrkor och nu är vi inte längre tillåtna i många kyrkor att knäböja inför Herren i Sakramentet! Tänk att Kristi närvaro ryms i denna lilla Hostia! Inför Kristi Gudomliga Närvaro kan man se hur vissa sitter, står, lutar sig bakåt i bänken!

Jag är trött på era anagram, på era häxkonster, jag är så trött! Jag är trött på att bli hunsad hit och dit i ett hörn och jag är trött på ert språkbruk där ni vägrar att erkänna att Guds Son är en man! Jag är trött på era lögner och bedrägerier som skapar sprickor i Kyrkan så att det blir hål där vi alla plötsligt faller i. Den här Korsvägsandakten var inte något oskyldigt som ungdomar kom på. Gruppen ungdomar blev medvetet tillsagda hur Korsvägsandakten skulle genomföras. Ni har mage att representera Jesus som en kvinna samtidigt som den Helige Fadern var närvarande och ni vet mycket väl vad han anser om detta. Ni har mage att göra något sådant! Ni gjorde ett uttalande genom denna handling, det hände inte bara av misstag och det som står i tidningarna nu är hela tiden lögner.

Jag är så trött på er, den liberala Kyrkan i USA! Allt vad ni någonsin har gjort har gjorts i tystnad, vad ni utfört av häxkonster, liturgiska egendomligheter och missbruk, all denna jorddyrkan, där ni byter ut vigvatten mot sand, där ni förstör kyrkornas inredningar och stänger dem och bytt ut allt mot snabbmatsreligion, allt detta är inga tillfälligheter eller misstag. Vi har svalt detta nu under trettio år och jag är trött på det. Vi har fått nog av er idé om Gud, för ni har ingen gud! Ni har ingen dogm, inget läroämbete och ingen auktoritet för den enda auktoritet i Katolska Kyrkan är vår Helige Fader och Läroämbetet och ni förnekar detta. Ni tror inte på Eukaristin, den Obefläckade Avlelsen, jungfrufödseln, Marias förbönsmakt, ni tror inte på ordenslivet, på Gudsvigda som Kristi brud. Men ni tror på att man ska undervisa små barn om sexualitet, att man ska tvinga någon att be på ett annat sätt än vad Kyrkan manar oss till, ni tror på att säga ”hen” istället för honom och henne och nu representerar ni Jesus som kvinna. Ni är sjuka!

Men jag medger att det är er rätt att göra och tänka som ni vill. Det är er rätt inför Gud och denna nation att göra det ni gör, men jag känner vrede över att ni försöker bryta ner den katolska tron för de enkla, fattiga och äldre troende genom ert sätt att göra och undervisa. Jag kommer inte att acceptera detta. Jag är romersk katolik av latinsk rit.

Jag tror på Gud som Fader, Skapare av himmel och jord. Jag tror på att Jesus är Hans Son, Hans ende Son. Jag tror på att den Helige Ande utgår från Fadern och Sonen. Jag tror på Treenigheten. Jag tror på att dopet förenade mig med Treenigheten. Dopet är inte en initiationsrit för att komma in i en klubb! Jag tror att Jesus led, dog och uppstod från de döda. Jesu uppståndelse var inte i människors tankar, utan en verklig fysisk uppståndelse. Detta tror jag på.

Men ni tror inte på det. Ni sprider era villoläror till barn och de vet inte längre något om Eukaristin. Barnen förstår inte längre något om det Allraheligaste Sakramentet, att det verkligen är Kristi Kropp och Blod, Själ och Gudom. Er undervisning är så urvattnad att den endast talar om kärleken till nästan, nej, man måste älska Gud först. Man måste leva med Gud i sitt hjärta, man kan inte ge vad man inte har. Jag tycker inte om er version av Kyrkan. Ni har ingenting att ge. Ni bara förstör.

Det vi har sett under världsungdomsdagen är vad Kyrkan egentligen handlar om. Dessa underbara ungdomar är vad alla ungdomar borde vara. De vackra ceremonier som vi sett och som ger uttryck för vad som är verkligt katolskt, det vill ni förstöra. Det var därför ni satte in den här pantomimen där en kvinna skulle föreställa Jesus. Ni var fräcka nog att göra något sådant! Ni tål inte när den katolska tron visar sig i all sin styrka och glans. Ni måste förstöra det, precis som ni förstört så mycket annat under dessa trettio åren.

Jag talar för mig och min kommunitet av systrar. Vi kommer inte att acceptera ert könsneutrala språkbruk. Vi tänker inte stå eller sitta under det Eukaristiska undret, vi knäböjer. Vi tänker inte anamma allt det där ni kallar för kultur, nytt och amerikanskt, för det är inte amerikanskt! USA byggdes på tron på Gud och förtröstan på Honom. Men ni har gjort USA hedniskt och ni hjälpt till att göra vår nation hednisk. För ni har ingen andlighet som drar. Era ordnar och kongregationer dör ut. Ni har inga kallelser och ni bryr er inte heller. Ert enda syfte är att förstöra. Syftet med världsungdomsdagen är att bygga upp.

Vår Helige Fader är verkligen en helig fader (syftade på Johannes Paulus II), hans syfte är att komma med fred, hans uppdrag är att komma med Sanningen, men vilken del av Sanningen han än förkunnar, så vill ni bara förstöra det innan det ens kommer ut i massmedia. Ni motsäger den Helige Fadern och kallar honom för en gammal man. Ni är inga som bygger upp, ni bara river ner! Jag accepterar inte detta längre. Jag är stolt över att vara romersk katolik.  Jag ber alla våra protestantiska bröder och systrar som tror på Jesus Kristus som man, att offra bot idag som gottgörelse. Vi är ju kristna tillsammans. Vi har våra skillnader, men tillsammans tror vi att Jesus är Guds Son, Faderns Son. Ni liberaler har inte det språket – vad det nu är för ett språk? Men Gud är min Fader, och det kan ni aldrig ta ifrån mig. Och jag kommer att fortsätta säga mandom och inte ”människodom.

Ni liberala katoliker har varit starka alldeles för länge. Vi har fått stå ut med det skräp som ni har kommit i så många år. Skräp som bara vill förstöra den katolska Kyrkan i USA! Jag har rätt att vara romersk katolik utan att ni ska förfölja mig. Var och en av oss, vi som är katoliker från barnsben eller blivit katoliker genom konversion, och alla de som skrivit till mig att de önskar bli katoliker men inte vet var de ska ta vägen, de som har frågat mig om råd till vem de ska vända sig för att få sanningen – vilken bedrövelse på grund av den destruktiva kraft som ni liberaler har varit. Jag och min kommunitet av systrar ska förbli sanna och trogna katoliker. Jag överlämnar er åt er själva och vad ni tror ni har. Men ni kan inte ge något som är uppbyggande för allt ni rör vid förstörs och bryter ner.

Ni vågar föreställa Jesus som en kvinna! Försök föreställa Martin Luther King som en vit kvinna så får ni vad som händer. Försök med Mose eller med Muhammed! Men nej, det är bara med oss ni kan göra så och vi säger ingenting! Det här är en särskild tid i Kyrkan, men jag måste sätta ner foten och göra ett uttalande, precis som ni gör uttalanden hela tiden, men dock inte så subtila sådana. Jag däremot har tänkt igenom saken och jag tänker inte lyssna på vad ni har att säga. Om detta är det sätt som ni vill leva, då säger jag: försvinn och lev som ni vill. Men tillåt oss att leva vår katolska tro så som vi har blivit undervisade och så som Kyrkan lär os. Ni liberaler har ingen auktoritet, inget läroämbete, inga dogmer, inte Maria, inte Eukaristin, ingen jungfrufödsel, ingen moral. Det finns inget ni har som någon vill ha.

Min kommunitet av systrar och jag vill offentligt bekänna oss till den Romersk Katolska Kyrkan. Vi tillhör den latinska riten. Vi är inte Lefevrianer, inte konservativa, utan helt enkelt katoliker. Vi tjänar den Helige Fadern och vi vill fortsätta att tjäna honom troget enligt Sanningen och Läran som Vår Herre har gett oss. Vi vill vara sanna Jesus som allas Herre, att vara sanna Vår Fru, att vara sanna Fadern och den Helige Ande. Vi har dolt vårt ljus alldeles för länge. Vi har fråntagits allt och varit lydiga – till vad? Lydiga en destruktiv kraft!

Nej, ni kvinnor kommer inte att bli prästvigda. Vi fick veta i går att det var första gången detta hände (en otillåten, ogiltig "kvinnlig prästvigning" hade utförts. Red.) och jag hoppas verkligen att det var sista gången. Min förhoppning är att de amerikanska katolikerna, som fått lida så mycket under så många år att de inte längre vet vad Kyrkan är för något, beslutar sig för att följa den Helige Fadern. För han har Sanningen, han har fullmakten och auktoriteten, han är Läraren, han undervisar er om Guds Lag, Guds tankar, han uppmuntrar er i tro och lär er hur man ska leva. Den Helige Fadern är en fridens man och bryter inte ner. Han är fylld av kärlek och medlidande. Följ honom! Det som hände när den Helige Fadern kom till Denver var ett mycket viktigt budskap som jag vill att ni alla ska förstå: Detta innebär det att vara katolik, att vara sann, att ha Sanningen, att förkunna Sanningen, att leva Sanningen.

Ni liberaler har rätt att vara dem ni är och det är uppenbart att ni har er rätt att ha er kyrka. Men ni har ingen rätt att påtvinga alla oss andra er sanning, eller er brist på tro. Ni har heller ingen rätt att framställa Jesus som kvinna när ni vet vad Kyrkan lär och Kyrkans medvetande. Kalla inte mig för upprorsmakare. Åh nej, det är ni som är upprorsmakare. Ni vägrar att lyda den Helige Fadern. Ni kallar honom för namn och gör honom till åtlöje. Ni gör bara det ni har vett till! Ni är just en fin syn för oss, när ni kokar ihop era galenskaper!

Nu har jag gjort mitt uttalande och jag bryr mig inte om ni tycker om det eller inte. Det är dags nu att någon säger något om alla dessa små fällor som ni har spridit ut i Kyrkan under dessa trettio år sedan Konciliet. Och nu dikterar ni för oss om vi ska sitta eller stå och ni säger till mig att jag inte får knäböja inför min Herres närvaro! Ni ska sannerligen inte få göra det!

Ser ni den här kragen (Moder Angelica visar på sin moderniserade ordensdräkt)? Vi fick den här modernare kragen för att vi skulle anpassa oss till den här moderna världen, detta hedniska samhälle. Är jag bitter nu? Nej, men jag är realistisk. Vi ska ändra detta och vi kommer att få en mycket romersk katolsk stil. För nu är det jag som gör mitt uttalande efter det att ni har uttalat er var ni står någonstans. Jag tror på denna Kyrka, jag tror på denne påve, jag tror på vad Kyrkan förkunnar och lär och jag är övertygad om att om vi inte följer Kyrkans ljus så kommer vi in i mörkret, fullständigt mörker. I går ljög man för oss fyra gånger. Ni har inget emot att byta ut vad som står i den Heliga Skrift med en liten flicka, en ung kvinna som Kristus. Ni är verkligen sorgliga! Det var på fel plats och fel tillfälle. Men vi vet vilka tankar ni har och vi vet vad ni är ute efter, men ni kommer aldrig att få det. För det är inte efter Guds sinne eller Vilja.

Ni har gömt er dolda agenda i en pantomim, men min agenda är inte gömd. Jag ska tala om den för er och för hela världen: Min avsikt är att förbli romersk katolik, förbli trogen den Helige Fadern och Kyrkan. Jag kommer inte att ge efter för er olydnad mot Kyrkan i tankar, ord och gärningar. Jag har nu gjort mitt uttalande, precis som ni har gjort ert uttalande.

Jag är trött på era teologer som inte gör annat än att splittra och förstöra.

Kanske är det hög tid att ni gör vad ni vill göra och ta med er de som tror som ni tror. Och låt de som verkligen tror på Läroämbetet hos denne verkligen Helige Fadern som vi nu har, och de som tror på Treenigheten, att Jesus uppstod fysiskt från de döda, leva som katoliker!

Jag är trött på era teologer som inte gör annat än att splittra och förstöra. Det är hög tid att vi säger ifrån! Ni har inte ens hört och lyssnat till den Helige Fadern. Han kan inte ens komma ut med ett uttalande innan ni förstör det han säger före det ens kommer ut i tidningarna. Jag tycker inte om er form av religion, jag tycker inte om ert sätt att göra. Ni har varken medlidande, kärlek eller lydnad. Ni har bestämt er för att: ”Vi vill inte tjäna!” Må så vara, ni har er vilja och ni är inte tvingade till att tjäna. Men jag vill tjäna! Ni har ingen rätt att förstöra tron hos barn, hos de äldre, ni bluffmakare! Nu vet ni hur jag ser på saken och jag har vetat i många år hur ni vill ha det. Än så länge är det ingen som vågat säga emot er eller gå emot er, men jag gör det nu! Jag säger det som individ, med rätt inför Gud att vara katolik, och jag tycker verkligen illa om ert sätt att påtvinga ert antikatolska och ogudaktiga sätt på massorna i detta land. Ni gör det på de äldre som har glömt sin katekes, ni gör det på ungdomar, som har visat under världsungdomsdagarna att de söker ledning, att de vill ha Sanningen, de vill ha ljus, att de vill ha utmaningar, de vill ha glädje och de vill ha den Helige Fadern. Våga inte förstöra detta för dem! Herren har något att säga till dem som gör det ni gör, de som skandaliserar: ”Ve dem som skandaliserar dessa minsta. Det vore bättre att en kvarnsten hängdes om deras hals och de kastades i havet.” (Luk 7:2)

Lev ni era liv, lev ut er falskhet, lev enligt era lögner, men lämna oss i fred.

"O, Moder Angelica, nu blir du våldsam!" Nej, vi är bara trötta på er ständiga propaganda som är mot Gud, antikatolsk och ert hedniska sätt i Katolska Kyrkan. Jag kommer att knäböja vid konsekrationen då brödet förvandlas till Kristi Kropp och vinet till Kristi Blod. Jag ska sjunga psalmerna på Guds språk, jag tror på Kristi verkliga närvaro i Sakramentet, på Jesu fysiska uppståndelse, på Marias obefläckade avlelse och hennes upptagning med kropp och själ i Himmelen, jag tror på att Maria är förmedlare av all nåd, jag tror på jungfrufödseln, jag tror på att Jesus är Guds Son och världens Frälsare, jag tror på änglar, jag tror på Himmel, Helvete och Skärselden. Det är min rätt att tro på detta och ni har ingen rätt att förstöra min tro! Lev ni era liv, lev ut er falskhet, lev enligt era lögner, men lämna oss i fred. Gör precis vad ni vill, för det privilegiet har Gud själv gett er. Men häll inte ert gift i vår Kyrka.

Trots allt jag har sagt nu, så älskar jag er.

Trots allt jag har sagt nu, så älskar jag er och jag är uppriktigt ledsen att det behövde gå så här långt, men det var ofrånkomligt.

Jag säger det jag vill: Jag är Romersk-katolik!    

20160404

Med benäget tillstånd från Gråbröderna i Sankt Franciskus Katolska Församling i Jönköping

Översättning: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 2016

Se även:
Hela inspelningen av detta tal
USA: Ordensliv som blöder - och annat som blomstrar
Ödesdigra signaler
Sen men bestämd utryckning
Påven: Omöjlig hållning distansera sig från läran

 

 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved