Oroade tyska katoliker publicerar reforminitiativ
 - motsätter sig kontroversiell synodal väg

 

 

av Edward Pentin


(NCRegister) Gruppen tyska troende hävdar att Den synodala vägen, som har ignorerat upprepade korrigeringar från Vatikanen, främjar splittring och banar väg för schism.

Pope Francis meets with German bishops during their ad limina visit Nov. 20, 2015.

Påve Fransiskus träffar tyska biskopar under deras ad limina -besök 20 november 2015. (foto: Vatican Media)

VATICANCITY-När det andra mötet på hög nivå den i Tyskland så kallade Synodala vägen öppnades i Frankfurt på torsdagen, publicerade en grupp tyska troende ett eget reform-manifest som kritiserar den fleråriga processen för att den främjar splittring, och saknar förutsättningar för verklig reform och banar väg för en schism.

Under rubriken "Neuer Anfang" (Ny början – ett manifest för reform), tillkännager författarna till kampanjen behovet av "grundläggande reformer" inom Kyrkan men hävdar att övergreppskrisen som utlöste Den synodala vägen har "instrumentaliserats" för att genomföra "en välkänd politisk-kyrklig agenda."

Den synodla vägen, som inleddes i januari 2020 och beräknas avslutas i februari nästa år, syftar till att ta itu med viktiga frågor som det sägs uppstått på grund av den sexuella övergreppskrisen bland präster. Fokus ligger på fyra separata teman, i diskussioner som var och en leds av en biskop och en lekman: makt och auktoritet, sexualmoral, prästernas liv och kvinnans roll i kyrkan.

Men processen har kritiserats som ett sätt att driva igenom mycket kontroversiella och otillåtna förändringar, många som påverkar den universella kyrkan, till exempel prästvigning av kvinnor och välsignelse av samkönade par, samt radikal reform av Kyrkans sakramentala och hierarkiska struktur.

De troende lekmännen bakom manifestet, som beskriver sig själva som hängivna till antropologi, etik, filosofi, teologi och journalistik, betonar att en sådan reform måste fokusera på evangeliet och ”Guds levande ord”, och att deras samvete hindrar dem ”från att någonsin stödja krav eller följa initiativ som hotar att upplösa vårt band med Guds levande ord eller relativisera det. ”

De avvisar både Den synodala vägens påstående att ”tala för alla katoliker i Tyskland och att fatta bindande beslut för dem”, och dess ”kommittéorienterade och permanenta” lekmannaomfördelning av makt och sekularisering inom kyrkan.”

"Olydnad och uppror"

Författarna fortsätter med att kritisera Den synodala vägen för att vara "uppenbarligen ointresserad av omvändelse och andlig förnyelse", och för att diskutera etiska bekymmer i syfte att anpassa kyrkan till "den kulturella huvudfåran".

"Knappast någon uppmärlsamhet har givits  frågan om hur människor i vår tid kan finna tillväxt, helande och integration i ljuset av evangeliet och i förhållandet till Jesus Kristus",

hävdar författarna. De påpekar också att påven Franciskus´  varningsbrev från 2019 till tyska biskopar på Den synodala vägen har "helt ignorerats" och påvlig undervisning i kärnfrågor "arrogant har lagt åt sidan".

”Den katolska kyrkan är katolsk så länge den är i en levande enhet och i dialog med den universella Kyrkan”,

hävdar manifestförfattarna.

"Vi vill inte vara en ´Kyrka i olydnad och uppror´ och de avvisar alla försök att etablera en helt  egen eckesistastisk profil  i Tyskland."

Den synodala vägen, tillägger de, vill bryta biskoparnas och prästernas makt genom att fösa in dem under lekmannatjänstemännens makt. Och även om de erkänner behovet av mera lekmannadeltagande, särskilt av kvinnor, gör de klart att de inte vill ha

”en Kyrka av funktionärer med en uppblåst konstruktion och ett sorts permanenterat pladder ”.

De kritiserar också Den synodala vägen för att ha förbisett synden, den mänskliga naturens sönderfall och komplementariteten som uttrycks i våra kön. Man gömmer ven undan  kallet till prästadömet  

”genom att marginalisera det teologiskt och strategiskt”.

Den synodala vägen uppfyller inte förutsättningarna för en äkta reform

Författarna säger upprepade gånger att Den synodala vägen har utnyttjat övergrepsskandalerna och förvrängt debatten som behöver "den största omsorg och uppmärksamhet" och istället möjliggjort en narcisstisk kyrka inriktad på självbevarelsedrift. Ett sådant tillvägagångssätt ”leder inte till reformer utan i slutändan till kyrklig ateism”, säger de. ”Den enda lösningen är förnyelse från evangeliets djupaste källor. "Gå och gör såsom  Han säger dig."

Den synodala vägen "uppfyller inte förutsättningarna för en äkta reform", hävdar de och tillägger att den genom att fixera sig vid externa strukturer

"förlorar att se krisens kärna; det bryter friden i församlingarna, avviker från  enhetens väg med den universella Kyrkan, skadar Kyrkan i sin själva tro och banar väg för en  schism. ”

Stor spänning

Nyheterna om manifestet kommer i en tid av stor spänning i Kyrkan i Tyskland när organisatörer av ”Den synodala vägen”  går vidare  med sitt program, marginaliserar och tystar ner  kritiker som – i gensvar - ökar sitt motstånd.

Söndagen den 26 september höll en av Den synodala vägens  mångåriga kritiker, biskop Rudolf Voderholzer från Regensburg, en predikan där han anklagade ledarna för processen att de instrumentaliserar sexuella övergrepp ”för att försöka omforma den katolska Kyrkan i linje med protestantiska principer.”

Hans kommentarer kom samma vecka som det andra plenarmötet i den synodala kommittén, det högsta beslutande organet för den synodala vägen, startade i Frankfurt. Cirka 230 medlemmar kommer att diskutera 16 texter om de fyra temata under mötet mellan 30 september och 2 oktober.

Ordföranden i den tyska biskopskonferensen, biskop Georg Bätzing, kritiserade hårt biskop Voderholzers kommentarer och sade vid öppnandet av mötet att de var "helt oacceptabla och högst  spekulativa" och leder bort från att göra "rättvisa för  de drabbade".

I början av september lanserade biskop Voderholzer sin egen webbplats om Den synodala vägen. Denna syftar till att bidra till synodalprocessen genom texter som är trogna  till Kyrkans undervisning och tradition

I slutändan undrar många om allt detta fortfarande är helt katolskt

Det kom ett första motförslag, skrivet av en grupp på fyra lekmän och präster på Den synodala vägens forum om makt och auktoritet i kyrkan, som hyllades av kardinal Walter Kasper. Han är  sedd som påven Franciskus´ inofficiella representant för kyrkan i Tyskland. Kardinalen sade att den tydligt analyserar de befintliga problemen i motsats till Den synodala vägens officiella dokument om ämnet som, sade han, var så hypotetiskt att

"i slutändan många undrar om allt detta fortfarande är helt katolskt."

Ytterligare tecken på spänning bevittnades i ett tal som biskop Bätzing höll för en grupp av 200 politiker den 27 september där han kritiserade "förmanande ord" från den romerska kurian om frågor som välsignelse av samkönade par  som enligt honom , "har besvarats för länge sedan i vårt upplysta och frihetsälskande samhälle."

Bätzing riktar sig emot Woelki

Han kritiserade också påven Franciskus  för att denne inte gav  kardinal Rainer Maria Woelki från Köln avsked efter "stora misstag i hans förhållningssätt" gentemot  övergrepp sedan tidigare i historien, även om en utredning i Vatikanen har befriat kardinalen från alla olagligheter vid hanteringen av dessa fall. Påven rådde i stället kardinal Woelki som, liksom biskop Voderholzer, har varit en av de få uttalade kritikerna av Den synodala vägen, att ta en semester eftersom ”ärkebiskopen och ärkestiftet behöver en tid av paus, förnyelse och försoning.”

Många hade misstänkt att kardinalen, 65, blev ett mål för  för avsked på grund av hans motstånd mot Den synodala vägen. Han kommer nu att vara på semester fram till mars månad nästa år, då är arbetet med Den synodala vägen redan just avslutat.

En av grundarna till lekmanppnagruppen ”Neuer Anfang”, Bernhard Meuser, kritiserade behandlingen av kardinal Woelki i Tyskland och skrev i en artikel den 27 september för Catholic News Agency att han hade jagats som ett djur.

Bland "jakthundarna", sa Meuser, fanns Thomas Sternberg, chef för den inflytelserika lekmannacentralkommittén för tyska katoliker (ZdK) som intar en ledande roll i Den synodala vägen och dess reformistiska agenda. Dessutom noterade Meuser att ett sådant motstånd mot Kölnkardinalen stod  i kontrast mot behandlingen av kardinal Reinhard Marx från München som, sade han, var skyldig till betydligt större försummelser än kardinal Woelki men vars erbjudande om avsked avvisades av påve Franciskus tidigare i år.

I kommentarerna till NCRegister den 30 september sade Meuser att saker nyligen har tagit en "dramatisk vändning" i Kyrkan i Tyskland "med en oändlig mängd dynamit i luften."

Han påpekade att biskopskonferensen är uppdelad i en majoritet av dem som stöder Den synodala vägen och en minoritet av biskopar som är trogna till magisteriet ”som känner sig som om de är i en babylonisk fångenskap”.

Men de mera ortodoxt orienterade biskoparna ”vill förbli i dialog till det bittra slutet”, konstaterade Meuser, ett drag som han förutspådde att ”kommer att leda till katastrof”.

"Om biskoparna inte orkar stå emot", sade han, "kommer vi lekmän inte tillåta att den kyrka vi älskar och som är vårt andliga hem - bryts ner."

Edward Pentin

Edward Pentin började rapportera om påven och Vatikanen i Vatikanradion innan han fortsatte att bli Rom -korrespondent för NCRegister. Han har också rapporterat om Heliga Stolen och den katolska kyrkan i ett antal andra publikationer, inklusive Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald och The Holy Land Review, en franciskansk publikation som specialiserat sig på kyrkan och Mellanöstern. Edward är författare till The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) och The Rigging of a Vatican Synod? Följ honom på Twitter på @edwardpentin.

20211001

Från NCRegister med benäget tillstånd

Övers. Red.

 

 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved