Öppet brev till alla biskopar och präster från unga katoliker

 

(First Things) Ärkebiskop McCarricks predatoriska (rovdjurslika) karriär skulle inte ha varit möjligt utan det medvetna tigandet eller aktiva kollegialiteten mellan män på högsta nivå i Kyrkan. Avslöjandena  av hans övergrepp har därför allvarligt skadat hela den katolska hierarkins trovärdighet. Här uttalar sig  en grupp unga katoliker med en enda röst om behovet av en reningseld. Deras uttalande är obundet till någon särskild grupp, de utgår endast från den eviga giltigheten av Kyrkans undervisning.

De kräver en oberoende  utredning av vilka som visste vad och när, de kräver en förnyad intolerans av prästerliga övergrepp och sexuell synd och offentliga bothandlingar av katolska biskopar. De lovar att arbeta och lida för kyrkan och att sträva efter helighet i sina egna liv. Som kyrkans barn ber de om präster som hedrar Vår Fader i Himmelen. De är övertygade om att deras vädjanden hörs av Gud. De hoppas att dessa också kommer att höras av präster och biskopar som fruktar honom.


Kära Fäder i Kristus,

För att förbereda den kommande Synoden om unga människor bad Vatikanen om rapporter från unga katoliker runt om i världen om deras tro och den roll kyrkan spelar i deras  liv. Vissa av oss är yngre än andra, men vi var alla barn under de decennier som ledde fram till sexuella övergreppskrisen 2002. I ljuset av den erfarenheten och de senaste avslöjandena  om ärkebiskop Theodore McCarrick ger vi fårt gensvar till Kyrkans inbjudan att tala. Våra erfarenheter har givit oss anledning till tacksamhet, men också till vrede.

Vi är tacksamma för hur goda präster och biskopar ägnar sina liv till oss dag efter dag. De firar Den Heliga Mässan,  befriar oss från synden, genomför våra vigslar och döper våra barn. Genom deras  predikningar, undervisning och skrifter, påminner de oss om att Jesus Kristus har övervunnit  ondskan en gång för alla. Deras dagliga uppoffringar  ger oss välsignelser av oändligt värde. För allt detta är vi djupt tacksamma.

Vi är också arga. Vi är arga över den "trovärdiga och underbyggda" rapporteringen om ärkebiskop McCarricks övergrepp mot en minderårig. Vi är upprörda över de många påståendena om hans övergrepp på seminarister och unga präster. Vi är arga att "alla visste" om dessa brott, att så få människor gjorde någonting åt dem, och att de som talade ut ignorerades.

Dessutom har vi hört rapporter om nätverk av sexuellt aktiva präster som skyddar varandra och hotar dem som inte går med i deras aktiviteter. Av unga präster och seminarister vars kallelser sätts i fara  eftersom de vägrat att ha sex med sina överordnade eller uttalat sig  om sexuell oegentligheter; och av drogdrivna orgier i Vatikanstatens egna våningar.

Som katoliker tror vi att Kyrkans undervisning om den mänskliga naturen och sexualiteten är livgivande och leder till helighet.

Som katoliker tror vi att Kyrkans undervisning om den mänskliga naturen och sexualiteten är livgivande och leder till helighet. Vi tror att precis som det inte finns utrymme för äktenskapsbrott i äktenskap, så finns det inget utrymme för äktenskapsbrott mot Kristi brud. Vi behöver biskopar för att klargöra att varje  handling av sexuella övergrepp eller okyskhet degraderar prästkallelsen och skadar Kyrkan grovt.

Vi skandaliseras av det faktum att män som ärkebiskop McCarrick har haft höga positioner i Kyrkan. Faktum är att vi är oroade över rapporter att påve  Franciskus följde McCarricks vägledning för att skapa kardinaler och utse män till ledande befattningar i kyrkan. Män som McCarrick väglett och levt med är nu ärkebiskopar och chefer i kyrkliga råd.  Vi vill veta vad de männen visste om McCarrick och när de visste det, särskilt eftersom "alla visste." Om påven själv visste, vill vi också veta det.

Om påven själv visste, vill vi också veta det.

Ni är kyrkans herdar. Om ni inte handlar, kommer ondskan att passera obemärkt. Som medlemmar i er flock kräver vi därför följande av er:

Vi ber er att godkänna en grundlig, oberoende utredning av påståendena om övergrepp av ärkebiskop McCarrick, både gentemot minderåriga och vuxna. Detta är det minsta som skulle förväntas av någon sekulär organisation. Det borde inte vara mer än vi kan förvänta oss av Kyrkan.

Vi ber att goda präster ges friheten att berätta för sina biskopar vad de vet, utan rädsla för repressalier.

Vi ber att tystnaden kring sexuella oskick i kyrkan bryts. Vi ber att biskopar gör tydliga handlingar när prästerna ignorerar kyrkans moralundervisning och att nätverk av sexuellt aktiva präster utrotas, krossas. Vi ber att goda präster ges friheten att berätta för sina biskopar vad de vet, utan rädsla för repressalier. Tillsammans med dessa handlingar ber vi att biskopar engagerar sig för  formella handlingar av offentligt bot och bättring.

Vi åtar oss också följande: Vi kommer att vägra att vara tysta när vi ser eller hör om  sexuella övergrepp som äger rum någonstans i Kyrkan och av någon person, präster eller lekmän. När vi får kännedom om någon som är drabbad,  uppmuntrar vi offren att komma framåt. Vi kommer att stå upp tillsammans med dem tills rättvisan är klar. Vi accepterar inte tystnad och passivitet. Snarare kommer vi att offentligt namnge och avslöja dem som skadar andra och överordnade som misslyckas med att agera när andra skadas.

Vi kommer också att tala ut när vi upptäcker prästers sexuella övertramp. Vi kommer att arbeta för att skydda de goda prästerna och seminaristerna som hotas när de vägrar att fördöma sina medbröders synder eller när de talar ut om dem.

Ni påminner oss ständigt om att Jesus Kristus är barmhärtighetens källa. Glöm inte att han också är världens domare.

Framför allt ber vi för helighet i vår kyrka och för oss själva. Vi ber för goda präster och biskopar som kan leda oss enligt Guds plan. Ni påminner oss ständigt om att Jesus Kristus är barmhärtighetens källa. Glöm inte att han också är världens domare.

I Kristus

Sohrab Ahmari
Skribent
Commentary

Ashleen Menchaca Bagnulo
Biträdande Professor Politisk vetenskap
Texas State University

Matthew Berry
Tillförordnad Professor
Boston College

Stephen Bullivant
Professor i Teologi och Religionssociologi
St. Mary’s University, London

Janice Chik Breidenbach
Biträdande professor i Filosofi
Ave Maria University

Brian Carl
Biträdande professor i Filosofi
Dominican House of Studies

Katy Carl
Chefredaktör
Dappled Things

Michael Davis
Redaktör
Catholic Herald

Daniel De Haan
Postdoctoral Fellow i Teologi
University of Cambridge

Alexandra DeSanctis
Skribent
National Review

Meghan Duke
Doktorand i Teologi
Catholic University of America

Obianuju Ekeocha
Ordförande
Culture of Life Africa

Lauren Enriquez
Public Relations Manager
Human Coalition

Jennifer Frey
Biträdande professor i Filosofi
University of South Carolina

Molly Gurdon
Doktorand i Filosofi
Columbia University

Jeremy Holmes 
Biträdande professor i Teologi
Wyoming Catholic College

Andrew Willard Jones
Faculty Fellow I Teologi och Filosofi
Franciscan University of Steubenville

Aaron Kheriaty
Biträdande professor i Psykologi
University of California

Irvine Rebekah Lamb
Föreläsare i Teologi och Konst
University of St. Andrews

Brian Lapsa
Student
University of Oxford

Victoria Lebzyak
Doktorand i Teologi
Katholieke Universiteit Leuven

Ross McCullough
Biträdande professor i Filosofi
George Fox University

David McPherson
Biträdande professor i Filosofi
Creighton University

Bronwen McShea
Forskare
Princeton University

Alex Miller
Doktorand i Teologi
Fordham University

Melissa Moschella
Biträdande professor i Medicinsk etik
Columbia University

'Turner Nevitt
Biträdande professor i Filosofi
University of San Diego

Timothy O’Malley
Chef för The Center for Liturgy
University of Notre Dame

Jared Ortiz
Biträdande professor i Religion
Hope College

Nathaniel Peters
VD
Morningside Institute

Nathan Pinkoski
Forkaransvarig
Princeton University

Richard Reinsch
Chefredaktör
Law and Liberty

Lila Rose
Ordförande
Live Action

Christian C. Sahner
Biträdande professor i Islamisk Historia
University of Oxford

Alexi Sargeant
Författare
New York, NY

Leah Libresco Sargeant
Författare
Building the Benedict Option

Matthew Schmitz
Chefredaktör
First Things

Jared Schumacher
Biträdande professor i Teologi
University of Mary

John Sikorski
Doktorand i Teologi
University of Notre Dame

Aaron Taylor
Doktorand i Teologi
University of Oxford

Eve Tushnet
Författare
Christ’s Body, Christ’s Wounds

Mene Ukueberuwa
Skribent och redaktör
New York, NY

Julia Yost
Chefredaktör
First Things

20180812

Från First Things med benäget tillstånd.

Övers. Red.

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved